KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 17:37
KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 42.969 12.017 22.729 2.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.969 12.017 22.729 2.790
BRÜT KAR (ZARAR)
42.969 12.017 22.729 2.790
Genel Yönetim Giderleri
16 -521.277 -593.871 -254.561 -277.288
Pazarlama Giderleri
16 -27.575 -19.924 -14.337 -12.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.734 63.930 3.947 63.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-498.149 -537.848 -242.222 -222.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 203.940 53.304 29.359 17.448
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -438.610 -6.383 -344.040 -3.533
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-732.819 -490.927 -556.903 -209.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-732.819 -490.927 -556.903 -209.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.270 683 -7.480 -3.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.457 -732.098 0 1.858.445 0 1.858.445
Transferler
-732.098 732.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -490.244 -490.244
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -490.244 3.368.201 3.368.201
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
14 -789.130 789.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -736.089 -736.089
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.930.685 -736.089 2.333.226 2.333.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.321 2.190.184
Dönem Karı (Zararı)
-736.089 -490.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.698 -68.280
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 8.428 2.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.270 -683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
732.712 2.684.778
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 420.149 1.821.956
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.142 -59.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,9 -40.801 -63.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 351.754 -16.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -4.532 1.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.321 2.126.254
Alınan Faiz
63.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13 0 2.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.321 4.190.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.321 4.190.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.424 1.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.745 4.191.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-736.089 -490.244 -564.383 -212.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.745 5.424
Finansal Yatırımlar
5 2.609.368 3.029.517
Ticari Alacaklar
6 6.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.142
Diğer Alacaklar
7 91.674 63.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 91.674 63.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8 47.512 6.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 28.335
ARA TOPLAM
2.762.299 3.139.344
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.762.299 3.139.344
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
8 124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 3.394
TOPLAM VARLIKLAR
2.762.299 3.142.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 352.274 520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.544 357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 350.730 163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 21.102 29.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 16.047 28.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.297 758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.750 27.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 17.655 912
ARA TOPLAM
407.078 59.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.078 59.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.995 14.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.995 14.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.995 14.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.073 73.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.333.226 3.069.315
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.930.685 -1.141.555
Net Dönem Karı veya Zararı
-736.089 -789.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.333.226 3.069.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.762.299 3.142.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703093


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.505 Değişim: -0,31% Hacim : 11.963 Mio.TL Son veri saati : 12:30
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5253 Değişim: -0,11%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0613 Değişim: -0,05%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,73 Değişim: -0,40%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.