" />

KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2023 - 09:40
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.451.086.762 782.224.736
Satışların Maliyeti
20 -1.412.279.835 -760.531.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.806.927 21.693.627
BRÜT KAR (ZARAR)
38.806.927 21.693.627
Genel Yönetim Giderleri
21 -25.919.053 -15.980.886
Pazarlama Giderleri
21 -4.318.946 -2.902.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.042.038 788.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -98 -170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.610.868 3.598.068
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.607.314 3.598.068
Finansman Gelirleri
24 36.015.064 22.499.379
Finansman Giderleri
24 -983.031 -1.107.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.639.347 24.989.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.955.659 -6.146.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.134.716 -6.184.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 179.057 37.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.683.688 18.843.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.683.688 18.843.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.683.688 18.843.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.598.574 14.599.965
Dönem Karı (Zararı)
33.683.688 18.843.116
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.683.688 18.843.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.258.320 7.403.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 948.286 851.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.096 59.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 590.298 320.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -509.202 -261.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 269.725 346.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 10.955.659 6.146.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.158.762 -7.594.270
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.562.508 -9.145.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -111.978.712 32.227.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -111.978.712 32.227.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -5.247.097 1.704.890
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -163.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,10 -5.083.497 1.704.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 108.799.754 -30.264.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
108.799.754 -30.264.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 -1.170.199 -2.116.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.783.246 18.652.301
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.184.672 -4.052.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-629.145 -426.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.041 10.515
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 14.041 10.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-643.186 -436.997
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -643.186 -436.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.109.102 -736.656
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -736.656 -736.656
Ödenen Temettüler
19 -27.372.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.139.673 13.436.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.139.673 13.436.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 62.886.920 49.450.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.747.247 62.886.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 172.955.870 103.893.518
Finansal Yatırımlar
6 17.804.406 12.241.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 17.804.406 12.241.898
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 17.804.406 12.241.898
Ticari Alacaklar
7 48.430.977 9.654.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 48.430.967 9.654.280
Diğer Alacaklar
8 810.792 534.077
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 163.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 647.192 534.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 305.259 101.766
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 305.259 101.766
ARA TOPLAM
240.307.304 126.425.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.307.304 126.425.549
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.544.254 1.544.254
Diğer Alacaklar
8 15.238.879 10.471.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.238.879 10.471.990
Maddi Duran Varlıklar
13 634.955 709.795
Mobilya ve Demirbaşlar
13 461.983 500.242
Özel Maliyetler
13 172.972 209.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.102.111 1.617.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 492.093 224.901
Diğer Haklar
15 311.653 217.691
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 180.440 7.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.320.610 717.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.332.902 15.285.824
TOPLAM VARLIKLAR
260.640.206 141.711.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 723.031 736.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 723.031 736.656
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 723.031 736.656
Ticari Borçlar
7 158.927.380 50.127.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 323.344 337.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 158.604.036 49.789.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.113.789 433.745
Diğer Borçlar
8 481.964 244.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 481.964 244.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 65.000 39.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 65.000 39.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.910.191 1.292.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 353.287 255.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 292.176 173.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 61.111 82.797
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 740.119 498.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 740.119 498.590
ARA TOPLAM
166.314.761 53.629.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.314.761 53.629.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
574.303 1.027.609
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 574.303 1.027.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 574.303 1.027.609
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.938.628 2.281.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.938.628 2.281.225
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.512.931 3.308.834
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.827.692 56.938.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.812.514 84.772.752
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.160.495 110.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.160.495 110.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 6.083.096 1.043.022
Yasal Yedekler
19 6.083.096 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 26.206.225 39.775.629
Net Dönem Karı veya Zararı
33.683.688 18.843.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.812.514 84.772.752
TOPLAM KAYNAKLAR
260.640.206 141.711.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -772.683 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511
Transferler
19 13.772.450 -13.772.450 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -473.875 18.843.116 18.369.241 18.369.241
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.246.558 1.043.022 39.775.629 18.843.116 84.772.752 84.772.752
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.246.558 1.043.022 39.775.629 18.843.116 84.772.752 84.772.752
Transferler
19 5.040.074 13.803.042 -18.843.116 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -1.271.480 33.683.688 32.412.208 32.412.208
Kar Payları
19 -27.372.446 -27.372.446 -27.372.446
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -2.518.038 6.083.096 26.206.225 33.683.688 89.812.514 89.812.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.683.688 18.843.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.271.480 -473.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.695.307 -592.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
423.827 118.469
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
423.827 118.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.271.480 -473.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.412.208 18.369.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.412.208 18.369.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122088


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9341 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8977 Değişim: 0,07%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.535,85 Değişim: 0,04%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.