KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 14:33
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 538.503.647 281.580.175 240.630.295 75.096.063
Satışların Maliyeti
20 -523.968.964 -274.368.576 -234.760.418 -71.792.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.534.683 7.211.599 5.869.877 3.304.048
BRÜT KAR (ZARAR)
14.534.683 7.211.599 5.869.877 3.304.048
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.160.583 -8.537.604 -3.638.798 -2.795.907
Pazarlama Giderleri
21 -2.076.066 -1.446.897 -647.269 -524.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 439.426 326.910 169.864 81.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -70 -979.620 -162.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.737.390 -3.425.612 1.753.674 -97.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.737.390 -3.425.612 1.753.674 -97.042
Finansman Gelirleri
24 7.364.657 10.947.119 2.535.836 2.862.999
Finansman Giderleri
24 -260.405 -491.703 -143.324 169.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.841.642 7.029.804 4.146.186 2.935.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.393.466 -1.656.087 -880.246 -702.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.246.824 -1.678.398 -907.360 -717.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -146.642 22.311 27.114 15.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.811.701 15.924.620
Dönem Karı (Zararı)
7.448.176 5.373.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.721.994 1.959.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 204.594 174.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21 -31.991 -15.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 152.276 144.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.393.466 1.656.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.526.528 11.981.092
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -11.958.621 7.958.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.495.296 -1.854.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -4.483.609 2.441.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.032.118 2.647.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,17 378.880 788.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.356.358 19.314.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.311.298 -3.265.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.045 -124.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-582.916 -327.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -582.916 -327.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.148
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -21.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.415.765 15.597.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.415.765 15.597.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.899.548 21.171.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.483.783 36.768.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 92.642.518 83.225.881
Finansal Yatırımlar
6 13.082.234 1.123.613
Ticari Alacaklar
7 8.809.433 3.314.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.809.423 3.314.127
Diğer Alacaklar
8 244.696 291.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 35.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 208.806 291.940
Peşin Ödenmiş Giderler
9 405.307 123.114
ARA TOPLAM
115.184.188 88.078.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.184.188 88.078.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
8 9.950.560 5.701.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.950.560 5.701.900
Maddi Duran Varlıklar
12 690.597 347.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 29.754 435.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 206.945 153.711
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 206.945 153.711
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 597.790 713.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.662.357 7.539.176
TOPLAM VARLIKLAR
126.846.545 95.617.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 51.647 437.067
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 51.647 437.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 51.647 437.067
Ticari Borçlar
7 64.784.390 40.919.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 159.443 126.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.624.9 226.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 163.898 195.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.614 30.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 279.725 425.808
ARA TOPLAM
66.544.017 42.782.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.544.017 42.782.502 17 1.567.045 1.419.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.571.721 1.443.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.115.738 44.226.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.730.807 51.391.430
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-763.570 -654.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-763.570 -654.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.846.545 95.617.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özka 5.333.580 5.333.580
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -550.313 1.043.022 19.156.427 5.373.717 50.022.853 50.022.853
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -108.799 7.448.176 7.339.377 7.339.377
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -763.570 1.043.022 26.003.179 7.448.176 58.730.807 58.730.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-108.799 -40.137 -7.337 11.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.486 -51.458 -9.406 14.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.687 11.321 2.069 -3.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.687 11.321 2.069 -3.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-108.799 -40.137 -7.337 11.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.339.377 5.333.580 3.258.603 2.243.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.339.377 5.333.580 3.258.603 2.243.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884699


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.