KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:55
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 297.873.352 206.484.112 150.912.317 108.964.069
Satışların Maliyeti
-289.208.546 -202.576.561 -145.119.789 -107.156.839
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.664.806 3.907.551 5.792.528 1.807.230
BRÜT KAR (ZARAR)
8.664.806 3.907.551 5.792.528 1.807.230
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.521.785 -5.741.697 -3.359.452 -2.805.539
Pazarlama Giderleri
21 -1.428.797 -922.800 -504.578 -438.808
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 269.562 245.228 214.165 159.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -70 -816.852 0 -54.187
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
983.716 -3.328.570 2.142.663 -1.332.276
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
983.716 -3.328.570 2.142.663 -1.332.276
Finansman Gelirleri
24 4.828.821 8.084.120 2.435.526 3.354.636
Finansman Giderleri
24 -117.081 -660.833 1.299.622 187.695
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.695.456 4.094.717 5.877.811 2.210.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.513.220 -953.397 -1.293.277 -434.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.339.464 -960.481 -972.480 -424.539
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -173.756 7.084 -320.797 -9.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.318.214 10.848.407
Dönem Karı (Zararı)
4.182.236 3.141.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.138.560 1.186.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 466.789 107.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 144.081 125.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 144.081 125.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 14.470 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.513.220 953.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.183.667 9.887.913
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.505.422 1.632.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -914.445 -59.769.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.453.373 2.512.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 372.849 63.853.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,17 1.316.724 1.658.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.129 14.215.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.311.298 -3.265.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.045 -101.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.039 -271.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -96.039 -271.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-381.759 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -381.759 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.796.012 10.577.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.796.012 10.577.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.899.548 21.171.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.103.536 31.748.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 105.816.161 83.225.881
Finansal Yatırımlar
6 6.629.035 1.123.613
Ticari Alacaklar
7 4.228.582 3.314.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.228.572 3.314.127
Diğer Alacaklar
8 162.785 291.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 162.785 291.940
Peşin Ödenmiş Giderler
9 260.735 123.114
ARA TOPLAM
117.097.298 88.078.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.097.298 88.078.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
8 7.146.807 5.701.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.146.807 5.701.900
Maddi Duran Varlıklar
12 292.469 347.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 86.485 435.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 187.116 153.711
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 568.607 713.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.468.195 7.539.176
TOPLAM VARLIKLAR
125.565.493 95.617.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 80.806 437.067
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 80.806 437.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 80.806 437.067
Ticari Borçlar
7 66.679.011 40.919.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 143.346 126.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 66.535.665 40.793.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 392.357 434.120
Diğer Borçlar
8 185.158 125.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 185.158 125.447
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 627.411 213.568
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 240.898 226.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 230.930 195.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.968 30.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 359.672 425.808
ARA TOPLAM
68.565.313 42.782.502
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.565.313 42.782.502
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 13.573 24.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 13.573 24.601
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 13.573 24.601
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.514.403 1.419.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.514.403 1.419.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.527.976 1.443.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.093.289 44.226.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.472.204 51.391.430
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-756.233 -654.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.233 -654.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.233 -654.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 26.003.179 19.156.427
Net Dönem Karı veya Zararı
4.182.236 6.846.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.472.204 51.391.430
TOPLAM KAYNAKLAR
125.565.493 95.617.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273
Transferler
19 8.418.806 -8.418.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -51.650 3.141.320 3.089.670 3.089.670
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -561.826 1.043.022 19.156.427 3.141.320 47.778.943 47.778.943
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -101.642 4.182.236 4.080.774 4.080.774
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -756.233 1.043.022 26.003.179 4.182.236 55.472.204 55.472.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.462 -51.650 -73.868 -41.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.080 -66.218 -94.703 -53.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.618 14.568 20.835 11.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.618 14.568 20.835 11.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.462 -51.650 -73.868 -41.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.080.774 3.089.670 4.510.666 1.733.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.080.774 3.089.670 4.510.666 1.733.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868810


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7325 Değişim: 0,15%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3747 Değişim: -0,22%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,77 Değişim: -0,07%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.