KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 17:44
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.285.972.960 615.598.190
Satışların Maliyeti
18 -1.274.198.089 -607.280.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.774.871 8.317.244
BRÜT KAR (ZARAR)
11.774.871 8.317.244
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.178.776 -9.090.817
Pazarlama Giderleri
19 -2.062.585 -1.969.889
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 445.174 599.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -62.270 -242.868
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.586 -2.387.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 94.431 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.845 -2.387.327
Finansman Gelirleri
22 14.850.757 8.990.274
Finansman Giderleri
22 -3.353.512 -50.118
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.508.090 6.552.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.089.284 -1.437.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.265.110 -1.084.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 175.826 -353.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.418.806 5.114.865
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.418.806 5.114.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.418.806 5.114.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -191.714 9.842 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Transferler
-913.432 913.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.263 -9.842 5.114.865 5.065.760 5.065.760
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Transferler
5.114.865 -5.114.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-279.199 8.418.806 8.139.607 8.139.607
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.841.500 4.558.300
Dönem Karı (Zararı)
8.418.806 5.114.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.335.237 -2.428.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10.19 197.450 216.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61.558 -113.051
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,19 204.492 110.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.751.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.751.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.089.284 342.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9,10,21 -94.431 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -233.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.717.716 1.884.196
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -208.544 -13.704.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.264.084 1.449.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -1.822.833 -4.977.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.943.337 19.120.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -1.007.086 -3.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.036.327 4.570.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -110.686 -12.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.084.141 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.269 2.475.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 94.825 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -51.556 -279.647
Alınan Temettüler
0 3.604
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 2.751.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.884.769 7.034.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.884.769 7.034.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.286.298 7.252.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.171.067 14.286.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.418.806 5.114.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-279.199 -39.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357.948 -50.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.749 11.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -9.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-9.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-9.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-279.199 -49.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.139.607 5.065.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.139.607 5.065.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.080.841 63.605.350
Finansal Yatırımlar
5 16.711.145 16.502.601
Ticari Alacaklar
6 1.090.743 7.354.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 17.720 7.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.073.023 7.347.309
Diğer Alacaklar
7 619.727 604.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 619.727 604.890
Peşin Ödenmiş Giderler
8 190.210 164.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 8.187 28.335
ARA TOPLAM
65.700.853 88.260.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.700.853 88.260.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
7 6.574.733 4.772.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.574.733 4.772.284
Maddi Duran Varlıklar
9 145.633 240.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 197.322 248.698
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 197.322 248.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 263.022 8.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.367.421 5.456.685
TOPLAM VARLIKLAR
73.068.274 93.717.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 24.803.934 55.156.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 262.446 9.350.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.541.488 45.805.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 369.255 400.527
Diğer Borçlar
7 82.727 6.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
82.727 6.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 369.666 258.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 162.678 274.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 152.426 185.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.252 88.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.427.540 331.569
ARA TOPLAM
27.215.800 56.427.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.215.800 56.427.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.163.201 739.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.163.201 739.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.163.201 739.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.379.001 57.167.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.689.273 36.549.666
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-510.176 -230.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-510.176 -230.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.737.621 5.622.756
Net Dönem Karı veya Zararı
8.418.806 5.114.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.689.273 36.549.666
TOPLAM KAYNAKLAR
73.068.274 93.717.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750551


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4021 Değişim: -0,31%
Düşük 7,3914 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,9567 Değişim: -0,14%
Düşük 8,9361 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
413,89 Değişim: 0,39%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 415,17
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.