KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 13:31
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 615.598.190 961.531.412
Satışların Maliyeti
25 -607.280.946 -955.875.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.317.244 5.655.668
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.317.244 5.655.668
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.090.817 -9.958.074
Pazarlama Giderleri
26 -1.969.889 -1.277.131
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 599.003 462.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -242.868 -1.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.387.327 -5.118.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 8.990.274 4.214.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -50.118 -49.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.552.829 -953.722
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.552.829 -953.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.437.964 40.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -1.084.141 -4.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -353.823 44.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.114.865 -913.432
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.114.865 -913.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.114.865 -913.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -1.752 -190.612 1.028.203 6.197.353 353.654 32.386.846 32.386.846
Transferler
24 14.819 338.835 -353.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24,31 11.594 -1.102 -913.432 -913.432 -913.432
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 9.842 -191.714 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 9.842 -191.714 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Transferler
24,31 -913.432 913.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -9.842 -39.263 5.114.865 5.065.760 5.065.760
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.262.732 -7.626.016
Dönem Karı (Zararı)
24 5.114.865 -913.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.428.326 -2.338.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 216.337 268.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-233.219 -179.101
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-233.219 -179.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.319 422.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 110.732 199.108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -113.051 223.435
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -56.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.751.873 -2.751.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.751.873 -2.751.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2 342.748 -40.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.576.193 -4.374.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.449.605 -1.022.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.977.933 -30.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 19.120.598 -3.743.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 144.345 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.750 -229.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.172 650.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
291.052 987.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-453.224 -336.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.262.732 -7.626.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.228.600 4.712.149
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -11.785.200 6.490.593
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.919.232 -4.562.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-279.645 -19.915
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -152.074 -10.730
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 -127.571 -9.185
Alınan Temettüler
3.604 56.349
Alınan Faiz
2.751.873 2.747.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.034.132 -2.913.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.034.132 -2.913.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.252.168 10.166.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.286.300 7.252.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.114.865 -913.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.263 -1.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -50.337 -1.378
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 11.074 276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 11.074 276
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
31 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 11.594
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 14.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 14.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.899
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
31 0 -2.899
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.263 10.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.075.602 -902.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.075.602 -902.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 63.605.350 40.218.077
Finansal Yatırımlar
7 16.502.601 18.655.052
Ticari Alacaklar
7.354.827 8.691.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 7.518 26.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.347.309 8.664.894
Diğer Alacaklar
604.890 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 604.890 0
Peşin Ödenmiş Giderler
164.391 232.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 164.391 232.580
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 28.335 254.802
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
88.260.394 68.051.892
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.260.394 68.051.892
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
4.772.284 399.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.772.284 399.241
Maddi Duran Varlıklar
15 240.545 225.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
248.698 200.505
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 248.698 200.505
Peşin Ödenmiş Giderler
124 4.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
124 4.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 8.447 351.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.456.809 1.367.880
TOPLAM VARLIKLAR
93.717.203 69.419.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
55.156.549 36.035.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 9.350.917 59.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 45.805.632 35.976.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 400.527 256.181
Diğer Borçlar
6.600 4.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.600 4.850
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 258.366 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
274.360 229.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 185.865 193.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 88.495 35.856
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
331.569 826.230
ARA TOPLAM
56.427.971 37.352.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.427.971 37.352.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
739.566 582.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 739.566 582.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
739.566 582.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.167.537 37.935.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.549.666 31.483.906
Ödenmiş Sermaye
24 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-230.977 -191.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24 -230.977 -191.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 9.842
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 0 9.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 5.622.756 6.536.188
Net Dönem Karı veya Zararı
5.114.865 -913.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.549.666 31.483.906
TOPLAM KAYNAKLAR
93.717.203 69.419.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672447


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.