KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 18:13
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.706.750 7.150.702 4.057.910 4.376.722
Satışların Maliyeti
20 -2.602.069 -1.632.115 -1.294.278 -836.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.104.681 5.518.587 2.763.632 3.540.188
BRÜT KAR (ZARAR)
4.104.681 5.518.587 2.763.632 3.540.188
Genel Yönetim Giderleri
-270.906 -179.467 -120.585 -72.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
139.601 32.350 138.813 8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.508 -1.234 -14.612 -589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.950.868 5.370.236 2.767.248 3.466.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.950.868 5.370.236 2.767.248 3.466.687
Finansman Gelirleri
22 662.383 24.850 51.150 1.859
Finansman Giderleri
22 -5.039.368 -2.506.440 -1.788.163 -1.122.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-426.117 2.888.646 1.030.235 2.346.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
133.970 99.617 -157.918 47.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23.a 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.b 133.970 99.617 -157.918 47.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.269.366 7.511.568
Dönem Karı (Zararı)
-292.147 2.988.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.286.041 3.282.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.758.544 958.702
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-104.802 6.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 19.022 6.460
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-123.824 405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.505 19.738
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.724 -3.572
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 8.229 23.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.759.764 2.396.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.b -133.970 -99.617
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.275.472 1.241.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.445 576.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.453 -271.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.466.370 935.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.269.366 7.511.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.676 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.676 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -46.676 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.303.511 -422.234
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.305.218 -420.222
Ödenen Faiz
-17 -5.584
Alınan Faiz
1.724 3.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.080.821 7.089.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.080.821 7.089.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.441.761 1.707.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.360.940 8.796.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.360.940 8.441.761
Ticari Alacaklar
391.498 209.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 391.498 209.053
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
44.008 18.115
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 44.008 18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
4.547 52.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 4.547 52.787
ARA TOPLAM
5.848.130 8.768.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.848.130 8.768.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.297 156.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 156.297 156.297
Maddi Duran Varlıklar
11 68.750.000 63.739.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.383 12.806
Peşin Ödenmiş Giderler
7.429 7.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.429 7.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.925.109 63.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
74.773.239 72.685.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 31.920.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 31.920.928
Banka Kredileri
5 0 31.920.928
Ticari Borçlar
71.983 80.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.983 80.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 160.749 177.308
Diğer Borçlar
103.332 151.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.a 102.576 151.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
215.600 123.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
215.600 123.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.789 193.613
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 69.789 193.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
774.412 211.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 774.412 211.781
ARA TOPLAM
1.395.865 32.859.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.395.865 32.859.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.375.474 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.375.474 0
Banka Kredileri
5 23.375.474 0
Diğer Borçlar
3.854.100 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 3.854.100 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.120 80.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 95.120 80.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.b 5.583.060 5.042.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.907.754 5.122.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.303.619 37.981.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.469.620 34.703.824
Ödenmiş Sermaye
19.a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.656.569 42.598.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.656.569 42.598.626
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.c 48.575.206 42.526.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.363 71.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.464.802 -29.384.744
Net Dönem Karı veya Zararı
-292.147 919.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.469.620 34.703.824
TOPLAM KAYNAKLAR
74.773.239 72.685.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263
Transferler
-6.754.540 6.754.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 19.929 2.988.263 22.460.333 22.460.333
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 83.278 29.384.744 2.988.263 36.783.596 36.783.596
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824
Transferler
919.942 -919.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.048.407 9.536 -292.147 5.765.796 5.765.796
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 48.575.206 81.363 -28.464.802 -292.147 40.469.620 40.469.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.147 2.988.263 872.317 2.393.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.057.943 19.472.070 6.042.273 19.448.739
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.720.452 21.613.490 6.720.452 21.613.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 12.226 25.550 -7.864 -4.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.b -674.735 -2.166.970 -670.315 -2.160.389
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.057.943 19.472.070 6.042.273 19.448.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.765.796 22.460.333 6.914.590 21.842.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.765.796 22.460.333 6.914.590 21.842.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7858 Değişim: 0,18%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4628 Değişim: 0,05%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
503,19 Değişim: 0,07%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.