KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:31
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 7.688.473 3.482.887
Satışların Maliyeti
20 -3.993.950 -2.717.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.694.523 765.202
BRÜT KAR (ZARAR)
3.694.523 765.202
Genel Yönetim Giderleri
-454.937 -386.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.056 19.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-450 -3.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.283.192 395.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 35.983
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.283.192 431.406
Finansman Gelirleri
22 2.251.428 4.313.136
Finansman Giderleri
22 -5.029.719 -11.690.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
504.901 -6.945.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
415.041 191.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23a 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b 415.041 191.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
919.942 -6.754.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
919.942 -6.754.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
919.942 -6.754.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.216.962 2.525.870
Dönem Karı (Zararı)
919.942 -6.754.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.417.467 8.991.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.942.307 1.893.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.968 13.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 30.933 13.677
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-965 89
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.245 65.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.327 -6.331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 12.572 71.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.853.988 7.246.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23b -415.041 -191.221
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -35.983
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -35.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
894.668 289.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
930.940 -1.063.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.204 239.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.932 1.113.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.232.077 2.525.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -15.115 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.886 -428.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35.983
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 35.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -62.886 -464.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-419.478 -1.030.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-420.221 -984.626
Ödenen Faiz
-5.584 -52.640
Alınan Faiz
6.327 6.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.734.598 1.065.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.734.598 1.065.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.707.163 641.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.441.761 1.707.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.441.761 1.707.163
Ticari Alacaklar
209.053 1.139.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 209.053 1.139.993
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
18.115 20.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.115 20.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
52.787 971.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 52.787 971.594
ARA TOPLAM
8.768.853 3.886.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.768.853 3.886.876
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 63.739.993 45.004.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.806 14.229
Diğer Haklar
12 12.806 14.229
Peşin Ödenmiş Giderler
7.562 4.432
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.562 4.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.916.658 45.039.314
TOPLAM VARLIKLAR
72.685.511 48.926.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.920.928 29.487.161
Ticari Borçlar
80.436 357.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 80.436 357.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 177.308 162.583
Diğer Borçlar
151.862 127.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 151.106 126.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.352 603.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.352 603.745
Kısa Vadeli Karşılıklar
193.613 194.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 193.613 194.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
211.781 308.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 211.781 308.207
ARA TOPLAM
32.859.280 31.241.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.859.280 31.241.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.112 68.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 80.112 68.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23b 5.042.295 3.293.596
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.122.407 3.361.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.981.687 34.602.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.703.824 14.323.263
Ödenmiş Sermaye
19a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.598.626 23.138.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.598.626 23.138.007
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 42.526.799 23.074.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.827 63.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.384.744 -22.630.204
Net Dönem Karı veya Zararı
919.942 -6.754.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.703.824 14.323.263
TOPLAM KAYNAKLAR
72.685.511 48.926.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548
Transferler
-7.360.651 7.360.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.255 -6.754.540 -6.726.285 -6.726.285
Dönem Karı (Zararı)
-6.754.540 -6.754.540 -6.754.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.255 28.255 28.255
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 71.827 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263
Transferler
-6.754.540 6.754.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 8.478 919.942 20.380.561 20.380.561
Dönem Karı (Zararı)
919.942 919.942 919.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 8.478 19.460.619 19.460.619
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
919.942 -6.754.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.460.619 28.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.613.490 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 10.869 36.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.163.740 -7.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.163.740 -7.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.460.619 28.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.380.561 -6.726.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20.380.561 -6.726.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823465


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.032 Değişim: 0,28% Hacim : 38.358 Mio.TL Son veri saati : 13:37
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8704 Değişim: -0,20%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5908 Değişim: -0,54%
Düşük 31,5173 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.893,11 Değişim: -0,44%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.