KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:21
KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.260.412 1.209.528
Satışların Maliyeti
19 -1.398.417 -1.194.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
861.995 14.635
BRÜT KAR (ZARAR)
861.995 14.635
Genel Yönetim Giderleri
-345.941 -243.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.453 4.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.598 -2.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
512.909 -226.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
532.967 -226.541
Finansman Gelirleri
21 2.463 62.683
Finansman Giderleri
21 -3.944.472 -1.804.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.409.042 -1.968.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
141.064 932.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.b 141.064 932.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.267.978 -1.036.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.267.978 -1.036.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.267.978 -1.036.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 13.763 23.074.658 -11.072.427 -4.197.126 28.388.868 28.388.868
Transferler
-4.197.126 4.197.126
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.831 -1.036.325 -1.032.494
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 17.594 23.074.658 -15.269.553 -1.036.325 27.356.374 27.356.374
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 35.094 23.074.658 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548
Transferler
-7.360.651 7.360.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.329 -3.267.978 -3.186.649
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 116.423 23.074.658 -22.630.204 -3.267.978 17.862.899 17.862.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.881.681 -574.036
Dönem Karı (Zararı)
-3.267.978 -1.036.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.832.603 -88.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 944.182 637.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.873 61.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 14.295 13.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
124.594 46.728
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
984 1.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.445 1.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
106.898 2.211
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.453 -631
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.804.225 143.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-141.064 -932.102
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.058 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20.058 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
317.056 550.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.943 -5.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.878 55.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
555.877 501.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.881.681 -574.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.482 -484.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.058 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.576 -484.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.576 -484.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-436.186 636.357
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-409.209 634.972
Ödenen Faiz
-29.440 0
Alınan Faiz
2.463 1.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.460.977 -422.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.460.977 -422.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
641.190 1.769.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.102.167 1.347.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.267.978 -1.036.325
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.329 3.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 101.661 4.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.332 -958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.332 -958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.329 3.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.186.649 -1.032.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.186.649 -1.032.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.102.167 641.190
Ticari Alacaklar
299.884 76.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 299.884 76.943
Diğer Alacaklar
41.900 41.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.900 41.900
Peşin Ödenmiş Giderler
8.888 7.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.888 7.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
914.091 1.280.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 914.091 1.280.548
ARA TOPLAM
3.372.778 2.054.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.372.778 2.054.213
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 45.492.594 46.431.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.960 15.793
Peşin Ödenmiş Giderler
8.252 9.330
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.252 9.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.515.806 46.456.490
TOPLAM VARLIKLAR
48.888.584 48.510.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 26.620.673 23.225.657
Ticari Borçlar
101.207 118.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 101.207 118.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 161.277 115.241
Diğer Borçlar
104.091 16.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 103.335 16.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler
0 50.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
320.067 194.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 320.067 194.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 297.698 190.646
ARA TOPLAM
27.605.013 23.912.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.605.013 23.912.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
64.556 72.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 64.556 72.001
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22.b 3.356.116 3.476.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.420.672 3.548.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.025.685 27.461.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.862.899 21.049.548
Ödenmiş Sermaye
18.a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.191.081 23.109.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.191.081 23.109.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.c 23.074.658 23.074.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.423 35.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.630.204 -15.269.553
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.267.978 -7.360.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.862.899 21.049.548
TOPLAM KAYNAKLAR
48.888.584 48.510.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704793


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.