KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:10
KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 69.913.817 48.818.670
Satışların Maliyeti
Not.29 -42.274.655 -32.359.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.639.162 16.459.617
BRÜT KAR (ZARAR)
27.639.162 16.459.617
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -2.708.882 -3.080.938
Pazarlama Giderleri
Not.30 -456.028 -325.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 5.490.097 4.151.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -3.559.685 -2.200.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.404.664 15.003.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 486.170 551.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -41.430 -194.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.849.404 15.360.936
Finansman Gelirleri
Not.34 7.360.929 1.243.902
Finansman Giderleri
Not.34 -1.297.721 -1.979.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.912.612 14.625.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.36 -7.444.375 1.330.119
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.747.088 -721.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.697.287 2.051.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.468.237 15.955.678
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.468.237 15.955.678
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.547.045 7.415.454
Ana Ortaklık Payları
12.921.192 8.540.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,20760000 0,20580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 0,20760000 0,20580000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.205.018 4.144.039
Dönem Karı (Zararı)
25.468.237 15.955.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.468.237 15.955.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.928.839 1.716.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.879.401 2.082.794
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-93.007 -17.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -93.007 -17.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
501.096 882.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 506.028 879.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.932 2.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.358.286 456.380
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -6.451.581 -1.111.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 878.281 1.664.249
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 143.504 -76.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 71.510 -19.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 41.430 194.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 7.444.375 -1.330.119
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-486.170 -551.788
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -486.170 -551.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.892.019 -12.091.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.146.067 -7.072.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 65.100 21.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.993.919 -1.468.578
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.999.514 -612.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.996.830 -2.682.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 710.174 -575.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 857.767 611.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 572.926 -213.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.834.544 -99.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.823.718 -124.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.826 24.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.289.095 5.580.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -164.673 -199.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -919.404 -1.237.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
132.576 -61.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.197.381 1.635.956
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.197.381 1.635.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.064.805 -1.697.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.064.805 -1.697.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
472.291 -242.125
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
28 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.369.434
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 11.369.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.532 -11.428.913
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.532 -11.428.913
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -15.085 0
Ödenen Temettüler
28 0 0
Ödenen Faiz
34 -412.559 -100.127
Alınan Faiz
34 909.348 132.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34 -6.881 -214.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.809.885 3.840.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.809.885 3.840.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.081.505 13.798.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.891.390 17.638.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 85.984.397 48.081.505
Ticari Alacaklar
Not.10 61.225.926 57.079.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.373.567 20.984.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.852.359 36.094.948
Diğer Alacaklar
Not.11 2.424.421 2.489.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.360.393 2.155.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.028 333.718
Stoklar
Not.13 36.887.460 48.881.379
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 3.288.733 361.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 79.648 2.834.406
Diğer Dönen Varlıklar
Not.27 134.553 649.421
ARA TOPLAM
190.025.138 160.378.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.025.138 160.378.040
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 6.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 6.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 5.867.251 5.826.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 87.775.125 87.775.125
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 74.548.775 75.524.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.20 455.628 502.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.183 5.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.183 5.346
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 72.730 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.36 1.605.518 6.272.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.336.850 175.913.152
TOPLAM VARLIKLAR
360.361.988 336.291.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 21.183.680 21.129.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.183.680 21.129.079
Banka Kredileri
21.050.725 20.953.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
132.955 175.770
Ticari Borçlar
Not.10 5.498.028 8.494.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34.178 2.551.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.463.850 5.943.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.21 1.455.513 745.339
Diğer Borçlar
Not.11 1.979.120 1.121.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
258.066 258.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.721.054 863.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 2.024.180 1.451.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.36 2.747.088 3.795.110
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.23 2.228.804 1.882.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.302.124 951.044
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
926.680 931.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.27 23.192 12.366
ARA TOPLAM
37.139.605 38.632.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.139.605 38.632.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 308.698 308.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.698 308.698
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
308.698 308.698
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.25 2.693.152 2.538.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.693.152 2.538.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.001.850 2.846.902
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.141.455 41.478.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.28 203.693.989 190.657.140
Ödenmiş Sermaye
67.500.000 67.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.792 1.401.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.129.104 15.013.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-289.791 -405.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.651.525 8.651.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
100.923.428 73.986.698
Net Dönem Karı veya Zararı
12.921.192 26.936.729
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116.526.544 104.155.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.220.533 294.812.276
TOPLAM KAYNAKLAR
360.361.988 336.291.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 722.223 53.556.932 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 8.540.224 8.315.258 7.331.898 15.647.156
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 8.540.224 8.540.224 7.415.454 15.955.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 0 -224.967 -83.559 -308.526
Kar Payları
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -684.314 7.343.448 102.493.132 8.540.224 176.225.125 97.240.725 273.465.850
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276
Transferler
28 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 -26.936.729 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 12.921.192 13.036.848 12.371.407 25.408.255
Dönem Karı (Zararı)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 12.921.192 12.921.192 12.547.045 25.468.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 0 115.655 -175.637 -59.982
Kar Payları
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -289.791 8.651.525 100.923.428 12.921.192 203.693.989 116.526.544 320.220.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.37 25.468.237 15.955.678
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.982 -308.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-172.357 -385.656
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
82.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.371 77.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.371 77.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.982 -308.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.408.255 15.647.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.371.407 7.331.898
Ana Ortaklık Payları
13.036.848 8.315.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937985


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: -1,68% Hacim : 12.682 Mio.TL Son veri saati : 17:52
Düşük 1.390 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7189 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3414 Değişim: -0,54%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
498,44 Değişim: 0,26%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.