KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2020 - 18:12
KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 48.818.670 52.426.790
Satışların Maliyeti
Not.28 -32.359.053 -34.502.467
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.459.617 17.924.323
BRÜT KAR (ZARAR)
16.459.617 17.924.323
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -3.080.938 -2.525.224
Pazarlama Giderleri
Not.29 -325.767 -271.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 4.151.422 8.493.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.200.593 -6.038.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.003.741 17.583.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 551.787 40.216
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-194.592 -26.717
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.360.936 17.596.545
Finansman Gelirleri
Not.33 1.243.902 890.702
Finansman Giderleri
Not.33 -1.979.279 -6.087.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.625.559 12.399.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 1.330.119 -141.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-721.761 -1.671.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.051.880 1.529.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.955.678 12.258.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.955.678 12.258.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.415.454 5.425.165
Ana Ortaklık Payları
8.540.224 6.833.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,20580000 0,16470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,20580000 0,16470000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.144.039 5.785.559
Dönem Karı (Zararı)
15.955.678 12.258.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.955.678 12.258.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.716.887 8.382.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.082.794 1.880.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
865.027 352.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 879.919 339.489
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.255 -95.540
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -17.147 108.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
456.380 4.195.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.111.518 -742.595
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.664.249 5.077.327
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -76.821 -64.116
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -19.530 -74.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 194.592 108.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.330.119 141.111
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-551.787 1.703.680
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -551.787 1.703.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.091.693 -12.976.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.072.658 -10.106.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.624 928.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.468.578 -3.240.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -612.450 -1.114.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.682.678 954.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -575.620 884.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 611.192 2.868.987
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -213.016 -901.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.509 -3.249.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-124.469 -2.424.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.960 -825.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.580.872 7.664.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -199.792 167.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.237.041 -2.046.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.775 -117.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.635.956 26.347
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.635.956 26.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.697.731 -143.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.697.731 -143.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.125 6.497.357
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.369.434 22.364.545
Kredilerden Nakit Girişleri
8 11.369.434 22.364.545
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.428.913 -15.477.020
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -11.428.913 -15.477.020
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
33 -100.127 -787.385
Alınan Faiz
33 132.384 148.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 -214.903 249.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.840.139 12.165.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.840.139 12.165.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.798.341 2.741.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.638.480 14.906.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 17.656.561 13.799.275
Ticari Alacaklar
Not.10 69.067.225 61.994.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.198.759 11.829.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.868.466 50.165.134
Diğer Alacaklar
Not.11 4.454.340 4.475.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.252.495 4.241.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
201.845 233.839
Stoklar
Not.13 49.734.511 48.265.933
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.161.186 645.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 5.476.227
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.313.929 887.806
ARA TOPLAM
143.387.752 135.545.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.387.752 135.545.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 6.640 7.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.640 7.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 6.135.314 6.329.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 82.240.000 82.240.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 74.599.371 75.013.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 5.844 6.009
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.844 6.009
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 97.095 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 6.888.419 4.759.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.972.683 168.356.456
TOPLAM VARLIKLAR
313.360.435 303.901.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.999.125 8.917.245
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.9 18.999.125 8.917.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.791.312
Ticari Borçlar
Not.10 13.315.454 15.998.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18.477 845.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.296.977 15.152.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 353.009 928.629
Diğer Borçlar
Not.11 1.808.346 1.197.154
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
461.669 1.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.346.677 1.195.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.12 288.296 501.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 704.290 6.713.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.544.792 1.353.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
576.470 387.913
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
968.322 966.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 44.983 20.023
ARA TOPLAM
37.058.295 38.421.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.058.295 38.421.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 5.516.826
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.836.290 2.144.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.836.290 2.144.928
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.836.290 7.661.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.894.585 46.082.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 176.225.125 167.909.866
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.690.048 1.690.048
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.523.100 -4.523.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
946.792 946.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.734.581 14.959.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.418.895 15.418.895
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-684.314 -459.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.343.448 6.621.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
102.493.132 48.936.200
Net Dönem Karı veya Zararı
8.540.224 54.279.155
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.240.725 89.908.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.465.850 257.818.698
TOPLAM KAYNAKLAR
313.360.435 303.901.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 709.002 25.560.239 -26.269.241 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 6.833.314 6.705.629 5.418.987 12.124.616
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 6.833.314 6.833.314 5.425.165 12.258.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 0 -127.685 -6.178 -133.863
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -444.735 5.740.936 54.963.953 6.833.314 125.206.106 74.188.800 199.394.906
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 722.223 53.556.932 -54.279.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 8.540.224 8.315.258 7.331.898 15.647.156
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 8.540.224 8.540.224 7.415.454 15.955.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 0 -224.967 -83.559 -308.526
Dönem Sonu Bakiyeler
27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -684.314 7.343.448 102.493.132 8.540.224 176.225.125 97.240.725 273.465.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.955.678 12.258.479
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-308.522 -133.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-385.656 -167.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.134 33.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.134 33.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-308.522 -133.863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.647.156 12.124.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.331.898
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4414 Değişim: 0,12%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,4516
Açılış: 13,425
15,2791 Değişim: 0,23%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3030
Açılış: 15,2436
795,48 Değişim: -0,04%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 797,02
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.