KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.10.2021 - 22:16
KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
ltmeler
-141.745.886 13.384.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.745.886 13.384.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.845 -104.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.527.266 -124.508.258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.527.266 -124.508.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.613.159 -96.153.966
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.582.610 -209.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.747.956
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.747.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.582.626 -9.271.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.932 -66.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.574.694 -9.204.679
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
16 1.314.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.575.521 96.573.200
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.978.367 -7.295.259
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.996 -1.501.818
Ödenen Faiz
-92.178 -804.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
205.665.062 106.174.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.379.752 210.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.379.752 210.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 268.386 68.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.648.138 278.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.648.138 268.386
Finansal Yatırımlar
36.200.689 20.940.682
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 36.200.689 20.940.682
Ticari Alacaklar
127.085.334 115.280.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.085.334 115.280.420
Diğer Alacaklar
1.475.911.445 1.607.428.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.473.938.988 1.606.628.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.972.457 800.203
Stoklar
7.994.155 10.836.082
Peşin Ödenmiş Giderler
177.292.929 97.618.069
Diğer Dönen Varlıklar
5.665.732 4.301.365
ARA TOPLAM
1.834.798.422 1.856.673.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.834.798.422 1.856.673.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
933.356 962.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
933.356 962.470
Maddi Duran Varlıklar
225.575.076 228.504.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.000.598 24.823.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.825.478 58.283.802
Peşin Ödenmiş Giderler
13.836 14.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.810.420 6.361.963
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
366.158.802 318.950.290
TOPLAM VARLIKLAR
2.200.957.224 2.175.623.957
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.827.588 1.505.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.827.588 1.505.229
Banka Kredileri
0 202.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.827.588 1.302.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
121.102.977 286.819.057
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
121.102.977 286.819.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
205.364.681 322.141.378
Diğer Borçlar
4.490.733 5.220.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.490.733 5.220.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
171.438.697 101.332.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.217.033 10.425.630
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.252.148 64.973.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.252.148 64.973.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.813.410 33.796.296
ARA TOPLAM
622.507.267 826.213.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.507.267 826.213.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.040.932.467 2.898.148.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.040.932.467 2.898.148.460
Banka Kredileri
6 3.036.570.199 2.892.967.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.362.268 5.180.923
Ticari Borçlar
28.188.148 4.217.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.188.148 4.217.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
188.983.840 127.545.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.286.653 8.632.925
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.544.213 3.274.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.544.213 3.274.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.277.935.321 3.041.819.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.900.442.588 3.868.033.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.699.485.364 -1.692.409.283
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.043.144 -2.104.592
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.043.144 -2.104.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.043.144 -2.104.592
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.486.058 4.486.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.935.887.846 -1.536.713.098
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -6.137.529 -399.174.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.699.485.364 -1.692.409.283
TOPLAM KAYNAKLAR
2.200.957.224 2.175.623.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 217.047.441 120.271.148
Satışların Maliyeti
9 -176.083.298 -52.815.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.964.143 67.456.146
BRÜT KAR (ZARAR)
40.964.143 67.456.146
Genel Yönetim Giderleri
-17.910.754 -1.325.984
Pazarlama Giderleri
-7.752.929 -6.039.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.599.755 32.475.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.635.316 -75.767.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.264.899 16.798.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 8.854.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.264.899 25.653.497
Finansman Gelirleri
73.747.599 48.684.218
Finansman Giderleri
-151.386.770 -113.345.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-374.272 -39.007.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.763.257 -1.383.163
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.217.033 -2.232.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-546.224 848.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.137.529 -40.390.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.137.529 -40.390.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.137.529 -40.390.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) 10 -0,02560000 -0,16830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-938.552 -46.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-933.233 -60.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.319 14.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.319 14.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-938.552 -46.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.076.081 -40.437.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.076.081 -40.437.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2124 Değişim: -0,88%
Düşük 9,2058 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7383 Değişim: -0,81%
Düşük 10,7260 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,98 Değişim: 0,07%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.