" />

KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2020 - 21:37
KAP ***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Dönem Karı (Zararı)
-206.359.830 -206.359.830 -206.359.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.005 -281.005 -281.005
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.595.463 1.554.256 -750.365.592 -206.359.830 -715.669.532 -715.669.532
Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292
Transferler
1.651.119 -307.362.527 305.711.408
Dönem Karı (Zararı)
-246.175.201 -246.175.201 -246.175.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.404 128.404 128.404
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.617.241 3.205.375 -1.057.728.119 -246.175.201 -1.061.218.089 -1.061.218.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.698.750 41.159.052
Dönem Karı (Zararı)
-246.175.201 -206.359.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.055.884 239.189.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
57.398.564 39.497.488
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
581.302 9.117.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
581.302 1.624.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -95.625
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.588.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.593.266 9.724.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.672 808.033
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.672.383 8.896.727
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
945.555 19.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
128.573.617 97.032.180
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.690.422 -106.627.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
214.092.763 201.641.544
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.171.276 2.018.158
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.384.348 7.008.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.190.678 6.684.794
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13.882.209 51.293.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.548.100 18.830.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.877.911 8.529.363
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.374.823 46.842.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.374.823 46.842.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.390.446 12.016.190
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 455.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.390.446 11.560.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-328.401 -11.274.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.966.705 7.109.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.966.705 7.109.344
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.255.230 -46.164.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.255.230 -46.164.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.758.594 41.358.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.059.844 -199.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241.471.837 -154.127.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.429.342 6.799.331
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.636.398 407.254
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.792.944 6.392.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.911.850 -35.303.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.483.549 -8.282.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.428.301 -27.020.778
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-191.259.187 -129.562.528
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-191.259.187 -129.562.528
Alınan Faiz
3.269.858 3.939.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.479.916 113.584.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
393.052.961 554.171.766
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.413.374 -290.633.480
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.026.930 0
Ödenen Faiz
-175.132.741 -149.953.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.171 616.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.171 616.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.614.327 1.394.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 321.156 2.010.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 321.156 1.614.327
Finansal Yatırımlar
23.809.853 22.106.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
23.809.853 22.106.981
Ticari Alacaklar
59.355.448 114.193.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.355.448 114.193.783
Diğer Alacaklar
872.620.920 599.084.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 872.564.187 599.084.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.733
Stoklar
15.630.288 15.301.887
Peşin Ödenmiş Giderler
6.972.340 5.968.506
Diğer Dönen Varlıklar
16.480.985 7.226.064
ARA TOPLAM
995.190.990 765.496.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
995.190.990 765.496.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.268.072 1.257.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.268.072 1.257.540
Maddi Duran Varlıklar
242.828.786 254.459.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.528.346 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.125.442 98.167.527
Peşin Ödenmiş Giderler
9.197.777 29.767.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.072.435 2.172.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
412.020.896 385.824.301
TOPLAM VARLIKLAR
1.407.211.886 1.151.320.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 44.938.833 728.861.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 220.401.796 271.388.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
220.401.796 271.388.613
Banka Kredileri
5 217.026.581 271.388.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.375.215 0
Ticari Borçlar
266.157.650 219.643.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
266.157.650 219.643.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
214.480.749 218.350.717
Diğer Borçlar
34.259.291 2.984.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.259.291 2.984.767
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.775.621 79.644.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.975.557 8.360.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.944.603 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.944.603 4.272.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.184.940 75.386.017
ARA TOPLAM
944.119.040 1.608.892.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
944.119.040 1.608.892.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.346.935.180 202.043.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.346.935.180 202.043.245
Banka Kredileri
5 1.338.764.796 202.043.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.170.384 0
Ticari Borçlar
35.356.559 39.904.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.356.559 39.904.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
74.337.759 82.099.166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.776.947 27.951.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.157.901 2.425.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.157.901 2.425.266
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.746.589 3.176.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.524.310.935 357.599.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.468.429.975 1.966.491.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.061.218.089 -815.171.292
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.617.241 -1.745.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.617.241 -1.745.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.617.241 -1.745.645
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.205.375 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.057.728.119 -750.365.592
Net Dönem Karı veya Zararı
-246.175.201 -305.711.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.061.218.089 -815.171.292
TOPLAM KAYNAKLAR
1.407.211.886 1.151.320.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 411.999.333 526.526.155 128.399.739 151.543.396
Satışların Maliyeti
8 -446.983.648 -488.944.721 -135.478.696 -137.975.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-34.984.315 37.581.434 -7.078.957 13.568.320
BRÜT KAR (ZARAR)
-34.984.315 37.581.434 -7.078.957 13.568.320
Genel Yönetim Giderleri
-22.357.995 -20.328.757 -2.928.357 -4.981.310
Pazarlama Giderleri
-22.402.594 -20.940.785 -6.483.875 -6.293.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 2.486.733 156.109.674 -7.241.758 4.832.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -31.731.604 -203.445.889 -16.923.048 -11.968.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.989.775 -51.024.323 -40.655.995 -4.843.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.989.775 -51.024.323 -40.655.995 -4.843.215
Finansman Gelirleri
88.058.340 169.347.141 14.964.930 40.466.059
Finansman Giderleri
-222.053.088 -317.997.853 -68.141.570 -85.612.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-242.984.523 -199.675.035 -93.832.635 -49.989.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.190.678 -6.684.794 -673.823 20.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.975.556 -7.089.872 -1.841.564 -1.430.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.784.878 405.078 1.167.741 1.450.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.404 -281.005 -173.071 6.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.331 -324.270 -190.165 8.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
115.073 43.265 17.094 -2.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
115.073 43.265 17.094 -2.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.404 -281.005 -173.071 6.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.046.797 -206.640.834 -94.679.529 -49.962.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-246.046.797 -206.640.834 -94.679.529 -49.962.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837058


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.