KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 22:34
KAP ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558
Diğer Düzeltmeler
-13.570.500 -13.570.500 -13.570.500
Transferler
14 526.888 32.548.647 -33.075.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -4.931.130 38.188.391 33.257.261 -5.672 33.251.589
Kar Payları
14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.000 5.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763
Transferler
14 1.624.253 36.564.138 -38.188.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 399.206 82.267.890 82.667.096 -22.443 82.644.653
Kar Payları
14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 14.330.810 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
365.121.966 258.899.040
Dönem Karı (Zararı)
82.245.447 38.182.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.245.447 38.182.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.922.115 167.115.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 95.132.453 76.039.609
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.645.299 5.759.976
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.307.762 390.805
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.337.537 5.369.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 55.125.772 36.830.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 64.952.307 46.499.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -8.162.601 10.378.485
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.603.163 2.236.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 10.603.163 2.236.573
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.625.722 -10.629.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.949.336 83.711.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.999.610 -33.924.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.105.268 -1.004.381
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322.399.163 -146.436.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.963.864 -12.463.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
501.134.039 274.835.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.283.202 2.704.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
400.116.898 289.009.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -24.225.799 -23.412.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.769.133 -6.697.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.120.000 -18.512.164
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.712.978 384.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.712.978 384.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.244.032 -63.219.605
Alınan Faiz
19 58.837.010 44.318.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.400.823 -142.348.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.426.957 -12.162.824
Kredilerden Nakit Girişleri
-13.570.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 1.407.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.437.693 -8.124.024
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -4.437.693 -8.124.024
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.026.457 -65.728.597
Ödenen Temettüler
-19.242.526 -8.268.884
Ödenen Faiz
20 -76.267.190 -48.064.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.601.143 98.038.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 84.601.143 98.038.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.788.478 402.750.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 585.389.621 500.788.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 585.389.621 500.788.478
Ticari Alacaklar
173.585.414 95.999.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 6.872.024 2.751.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 166.713.390 93.248.303
Diğer Alacaklar
1.505.217 239.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,23 1.426.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.260 239.758
Stoklar
7 733.557.865 437.496.239
Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.870.580 18.688.379
Diğer Dönen Varlıklar
3.960.365 4.205
ARA TOPLAM
1.540.869.062 1.053.216.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.540.869.062 1.053.216.758
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.487.429 3.176.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.487.429 3.176.823
Maddi Duran Varlıklar
9 299.449.463 240.562.609
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 197.184.132 184.142.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 58.900.435 34.859.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8 165.219 383.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 37.441.309 3.739.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.627.987 466.864.539
TOPLAM VARLIKLAR
2.138.497.049 1.520.081.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.947.066 70.982.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.248 223.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 251.248 223.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.695.818 70.758.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 77.695.818 70.758.843
Ticari Borçlar
1.540.384.205 1.055.609.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,23 244.734.390 229.915.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.295.649.815 825.693.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 19.589.604 14.492.875
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.182.487 6.822.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 21.505.163 6.635.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.698.101 32.767.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 27.703.064 13.914.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 26.995.037 18.852.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.008.709 11.235.133
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 22.365 24.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.986.344 11.210.633
ARA TOPLAM
1.730.315.335 1.198.545.780
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.730.315.335 1.198.545.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.913.801 137.193.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
686.906 651.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 686.906 651.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.226.895 136.542.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 143.226.895 136.542.071
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.932.203 441.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.240.820 31.207.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.240.820 31.207.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.086.824 168.842.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.922.402.159 1.367.388.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.118.005 152.693.435
Ödenmiş Sermaye
14 60.000.000 60.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.566.572 -21.965.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.566.572 -21.965.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -21.566.572 -21.965.778
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 14.330.810 12.706.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.619.369 77.297.757
Net Dönem Karı veya Zararı
82.267.890 38.188.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.115 -672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
216.094.890 152.692.763
TOPLAM KAYNAKLAR
2.138.497.049 1.520.081.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.173.144.694 5.361.820.597
Satışların Maliyeti
15 -6.290.320.186 -4.780.180.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
882.824.508 581.639.994
BRÜT KAR (ZARAR)
882.824.508 581.639.994
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -94.593.907 -63.365.580
Pazarlama Giderleri
16,17 -482.370.865 -342.210.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 57.438.718 15.915.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -214.348.933 -97.692.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.949.521 94.286.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 59.525.805 47.328.621
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -10.603.163 -2.236.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.872.163 139.378.957
Finansman Giderleri
20 -123.789.317 -90.817.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.082.846 48.561.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.162.601 -10.378.485
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -25.639.136 -12.747.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 33.801.737 2.368.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.245.447 38.182.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.245.447 38.182.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.443 -5.672
Ana Ortaklık Payları
82.267.890 38.188.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kar/Zarar 22 1,39800000 0,64900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 499.007 -6.163.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-99.801 1.232.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -99.801 1.232.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
399.206 -4.931.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.644.653 33.251.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.443 -5.672
Ana Ortaklık Payları
82.667.096 33.257.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010044


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9274 Değişim: 0,16%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7748 Değişim: 0,11%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
927,67 Değişim: -0,08%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.