KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:52
KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 40.130.076 6.542.009 561.390.429 -2.720.519 558.669.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.542.009 -6.542.009 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.312 -49.014.622 21.492.822 -28.202.112 -28.202.112
Dönem Karı (Zararı)
21.492.822 21.492.822 21.492.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.312 -49.014.622 -49.694.934 -49.694.934
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.782.827 -24.782.827 2.720.519 -22.062.308
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 0 26.541.373 -46.361.970 73.067.800 -1.088.712 -111.917.908 0 0 46.672.085 21.492.822 508.405.490 0 508.405.490
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 26.541.373 -47.531.048 73.067.800 -1.489.925 -206.258.118 46.972.001 310.735.003 702.037.086 5.696.456 707.733.542
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
310.735.003 -310.735.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168.012 -425.970.124 180.772.231 -248.365.905 62.811 -248.303.094
Dönem Karı (Zararı)
180.772.231 180.772.231 62.811 180.835.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168.012 -425.970.124 -429.138.136 -429.138.136
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.336.714 -6.336.714 -6.336.714
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -6.336.714 26.541.373 -47.531.048 73.067.800 -4.657.937 0 -632.228.242 0 0 0 0 0 357.707.004 180.772.231 447.334.467 5.759.267 453.093.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.212.784 -105.614.220
Dönem Karı (Zararı)
180.835.042 21.492.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 180.835.042 21.492.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.185.691 54.879.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 77.294.732 45.667.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.667.938 1.400.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.517.418 1.439.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.150.520 -39.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 32.923.501 21.211.567
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 24.642.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -61.510.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-61.510.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
31 -31.576.916 -2.635.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 23.042.852 27.347.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -166.416 -1.242.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-273.793.501 -175.258.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.842.793 -36.867.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -25.317.162 9.905.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -50.686.581 -31.651.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 351.841.147 -12.528.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -436.005.936 -20.634.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 9.004.870 3.849.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -25.562.130 -9.944.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -4.290.150 1.096.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.934.766 -78.483.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.227.232 -98.886.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.014.448 -6.727.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-353.144.320 -260.744.523
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-22.062.308
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
59.214.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.439.534 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -414.798.199 -238.682.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
571.375.013 268.060.252
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.336.714 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.336.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 610.635.228 289.271.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -32.923.501 -21.211.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.443.477 -98.298.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.443.477 -98.298.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.639.780 170.866.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.083.257 72.567.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 258.083.257 27.639.780
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7 373.261.735 336.418.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 373.261.735 336.418.942
Diğer Alacaklar
34.769.376 9.452.214
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 24.747.314 3.029.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.022.062 6.422.323
Stoklar
9 167.366.818 116.680.237
Peşin Ödenmiş Giderler
195.891.700 547.732.847
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 195.891.700 547.732.847
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.925.300 7.805.771
Diğer Dönen Varlıklar
18 186.732.923 122.102.686
ARA TOPLAM
1.218.031.109 1.167.832.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.218.031.109 1.167.832.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 57.739.720 85.377.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 14.975.000 17.790.000
Maddi Duran Varlıklar
13 2.054.758.415 1.700.630.383
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 67.092.970 34.367.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.419.858 52.048.064
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 42.887.858 45.516.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 286.706.204 149.672.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.530.692.167 2.039.886.044
TOPLAM VARLIKLAR
3.748.723.276 3.207.718.521
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 105.117.080 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 105.117.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.469.681 444.851.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.469.681 444.851.785
Banka Kredileri
6 683.145.506 441.709.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 22.324.175 3.142.683
Ticari Borçlar
249.034.797 685.040.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 249.034.797 685.040.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 23.376.210 14.371.340
Diğer Borçlar
23.474.259 49.036.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 8.168.990 36.451.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.305.269 12.585.306
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.832.861 8.123.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 49.417 1.014.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.563.456 16.100.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.785.001 2.472.180
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.778.455 13.627.935
ARA TOPLAM
1.130.917.761 1.218.537.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.917.761 1.218.537.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.155.151.226 1.276.051.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.155.151.226 1.276.051.215
Banka Kredileri
6 2.105.383.031 1.241.901.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 49.768.195 34.149.695
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.560.555 5.395.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.560.555 5.395.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.164.711.781 1.281.447.158
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.295.629.542 2.499.984.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.334.467 702.037.086
Ödenmiş Sermaye
19 500.000.000 500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.336.714
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 26.541.373 26.541.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -47.531.048 -47.531.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.409.863 71.577.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.409.863 71.577.875
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 73.067.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.657.937 -1.489.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -632.228.242 -206.258.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -632.228.242 -206.258.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -632.228.242 -206.258.118
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 357.707.004 46.972.001
Net Dönem Karı veya Zararı
28 180.772.231 310.735.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 5.759.267 5.696.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.093.734 707.733.542
TOPLAM KAYNAKLAR
3.748.723.276 3.207.718.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 732.673.450 521.658.752 391.120.491 285.231.106
Satışların Maliyeti
20 -585.012.559 -368.957.156 -314.934.755 -200.662.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.660.891 152.701.596 76.185.736 84.568.716
BRÜT KAR (ZARAR)
147.660.891 152.701.596 76.185.736 84.568.716
Genel Yönetim Giderleri
21 -65.105.864 -35.098.647 -35.645.581 -18.924.895
Pazarlama Giderleri
21 -281.350 -1.723.013 -158.900 -1.248.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 89.936.177 86.786.841 75.567.667 69.567.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -13.212.986 -57.899.904 -8.292.969 -28.926.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.996.868 144.766.873 107.655.953 105.035.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.470.399 1.242.066 2.470.399 621.033
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.303.983 -1.000.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 31.576.916 2.635.997 7.935.486 -117.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
190.740.200 148.644.936 117.061.837 105.539.471
Finansman Gelirleri
25 84.053.103 78.585.156 48.643.695 47.473.314
Finansman Giderleri
25 -70.915.409 -178.390.028 -37.283.193 -116.385.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.877.894 48.840.064 128.422.339 36.627.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.042.852 -27.347.242 -13.442.291 -23.765.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -49.417 -12.042.264 2.979.365 -12.042.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -22.993.435 -15.304.978 -16.421.656 -11.722.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
180.835.042 21.492.822 114.980.048 12.862.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
180.835.042 21.492.822 114.980.048 12.862.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.811 140.015 1.496.944
Ana Ortaklık Payları
180.772.231 21.492.822 114.840.033 11.365.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 28 0,36200000 0,04300000 0,23000000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.168.012 -680.312 -770.519 -232.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -3.960.015 -850.390 -963.149 -290.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
792.003 170.078 192.630 58.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 792.003 170.078 192.630 58.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-425.970.124 -49.014.622 -395.176.694 -19.757.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-585.205.292 -61.510.949 -546.713.504 -24.738.415
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-585.205.292 -61.510.949 -546.713.504 -24.738.415
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
159.235.168 12.496.327 151.536.810 4.980.709
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
159.235.168 12.496.327 151.536.810 4.980.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-429.138.136 -49.694.934 -395.947.213 -19.990.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-248.303.094 -28.202.112 -280.967.165 -7.127.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.811 140.015 1.496.944
Ana Ortaklık Payları
-248.365.905 -28.202.112 -281.107.180 -8.624.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187862


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9442 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8224 Değişim: 0,18%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.903,69 Değişim: 0,12%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,16
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.