" />

KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2022 - 20:16
KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902
Transferler
43.387.800 -43.387.800 5.682.237 -5.682.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
252.113 -124.097 50.474.315 50.602.331 -552.942 50.049.389
Dönem Karı (Zararı)
50.474.315 50.474.315 -552.942 49.921.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
252.113 -124.097 128.016 128.016
Sermaye Arttırımı
83.462.200 83.462.200 172.500 83.634.700
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-12.738.774 -12.738.774 -12.046.669 -24.785.443
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
129.775 -3.172.702 -385.222 -3.428.149 59.956 -3.368.193
Dönem Sonu Bakiyeler
128.000.000 0 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
350.000.000 -331.281.627 31.755.942 -50.474.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 -123.756 -62.903.286 3.786.438 -23.959.265 -2.546.910 -26.506.175
Dönem Karı (Zararı)
3.786.438 3.786.438 -2.546.910 1.239.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 -123.756 -62.903.286 -27.745.703 -27.745.703
Sermaye Arttırımı
22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 0 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.517.917 3.786.438 556.022.699 -2.720.519 553.302.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-326.179.021 52.975.681
Dönem Karı (Zararı)
1.239.528 49.921.373
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 1.239.528 49.921.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.877.564 70.037.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 32.966.943 22.416.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.710.762 4.506.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.493.994 252.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.216.768 4.254.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.727.781 10.921.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 23.727.781 10.921.232
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 62.919.018 13.369.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.742.306 11.140.428
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
31 -25.742.306 11.140.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 19.120.914 9.497.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.342.198 -1.814.022
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.342.198 -1.814.022
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-79.483.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-351.142.871 -63.359.507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.168.197 -15.624.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -74.168.197 -15.624.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.561.239 2.956.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.561.239 2.956.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -59.242.849 -4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -178.807.886 -52.796.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.247.583 43.524.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 129.247.583 43.524.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.225.428 593.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.367.082 3.671.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 14.367.082 3.671.122
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -7.414.022 911.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.788.771 -42.178.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-161.788.771 -42.178.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-313.025.779 56.599.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -13.153.242 -3.623.542
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-439.968.868 -330.800.719
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-28.153.636
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-24.128.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.104.159 8.592.214
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.104.159 8.592.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-441.073.027 -287.110.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -441.073.027 -287.110.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
835.204.267 361.294.593
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 379.823.000 83.634.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
479.109.048 288.581.125
Kredilerden Nakit Girişleri
6,26 479.109.048 288.581.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -23.727.781 -10.921.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.056.378 83.469.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.056.378 83.469.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.809.923 18.340.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.866.301 101.809.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 170.866.301 101.809.923
Ticari Alacaklar
104.369.768 30.201.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.369.768 30.201.571
Diğer Alacaklar
22.933.570 8.372.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,8 16.610.581 7.157.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.322.989 1.215.021
Stoklar
9 63.659.533 4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderler
242.689.444 63.881.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 242.689.444 63.881.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 2.366.103 76.427
Diğer Dönen Varlıklar
76.041.490 28.088.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 76.041.490 28.088.933
ARA TOPLAM
682.926.209 236.847.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
682.926.209 236.847.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 51.044.936 25.302.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
13 894.311.146 436.083.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 73.882.229 37.442.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15,14 61.126.543 64.908.793
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 54.594.543 58.376.793
Diğer Duran Varlıklar
59.500.988 10.873.509
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 59.500.988 10.873.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.143.157.698 577.902.805
TOPLAM VARLIKLAR
1.826.083.907 814.750.232
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 66.178 105.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 66.178 105.756
Banka Kredileri
6 66.178 105.756
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
191.402.452 85.744.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
191.402.452 85.744.700
Banka Kredileri
6 189.146.497 84.700.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 2.255.955 1.043.758
Ticari Borçlar
217.675.441 88.427.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 217.675.441 88.427.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.950.585 2.725.157
Diğer Borçlar
44.104.344 27.085.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,8 37.815.183 16.792.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.289.161 10.293.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.732.268 7.662.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.732.268 7.662.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.271.570 5.032.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.579.929 4.693.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.109.054 439.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.470.875 4.254.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
473.782.767 221.477.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.782.767 221.477.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
778.336.078 368.405.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
778.336.078 368.405.893
Banka Kredileri
6 705.384.525 331.985.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 72.951.553 36.420.571
Diğer Borçlar
2.651.429 5.302.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.651.429 5.302.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.484.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.484.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.742.951 764.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.742.951 764.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 16.268.502 16.330.801
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
798.998.960 393.287.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.781.727 614.764.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
556.022.699 200.158.964
Ödenmiş Sermaye
19 500.000.000 128.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 26.541.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -21.579.143 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.659.400 37.501.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.659.400 37.501.817
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 37.786.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -408.400 -284.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.903.286 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62.903.286 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-62.903.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 37.517.917 5.761.975
Net Dönem Karı veya Zararı
28 3.786.438 50.474.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -2.720.519 -173.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
553.302.180 199.985.355
TOPLAM KAYNAKLAR
1.826.083.907 814.750.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 427.703.847 245.301.281
Satışların Maliyeti
20 -304.367.466 -177.515.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.336.381 67.786.232
BRÜT KAR (ZARAR)
123.336.381 67.786.232
Genel Yönetim Giderleri
21 -39.910.212 -20.820.895
Pazarlama Giderleri
21 -2.558.394 -1.116.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 22.232.397 67.111.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -52.216.850 -43.704.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.883.322 69.255.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.342.198 27.144.990
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -684.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 25.742.306 11.140.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.967.826 106.856.118
Finansman Gelirleri
25 53.446.346 16.262.250
Finansman Giderleri
25 -113.053.730 -63.699.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.360.442 59.418.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.120.914 -9.497.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.392.504 -7.358.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -7.728.410 -2.139.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.528 49.921.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.528 49.921.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910 -552.942
Ana Ortaklık Payları
3.786.438 50.474.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,02100000 0,39400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Z 35.157.583 128.016
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674 315.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -154.695 -155.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.789.396 -32.004
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -8.820.335 -63.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 30.939 31.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-62.903.286 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.483.350
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-79.483.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.580.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.580.064
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.745.703 128.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.506.175 50.049.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.546.910 -552.942
Ana Ortaklık Payları
-23.959.265 50.602.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000752


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0991 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0778 Değişim: -0,22%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.581,89 Değişim: -0,73%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.