KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:17
KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902
Transferler
5.682.237 -5.682.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -33.469 22.584.450 22.872.740 -20.207 22.852.533
Dönem Karı (Zararı)
22.584.450 22.584.450 -20.207 22.564.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -33.469 288.290 288.290
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.846.617 -11.846.617 -12.046.669 -23.893.286
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -20.686.986 37.856.108 -194.016 5.761.975 22.584.450 89.859.331 186.626 90.045.957
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
50.474.315 -50.474.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 18.197.968 53.554.407 33.068 53.587.475
Dönem Karı (Zararı)
18.197.968 18.197.968 33.068 18.231.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 35.356.439 22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 0 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -209.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 18.197.968 633.536.371 -140.541 633.395.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.625.879 38.510.972
Dönem Karı (Zararı)
18.231.036 22.564.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 18.231.036 22.564.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.288.790 14.820.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.915.051 8.613.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.471 4.380.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 572.471 127.854
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.252.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.705 2.716.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 696.705 2.716.548
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 14.078.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.248.661 -2.980.740
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
31 -8.248.661 -2.980.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.516.521 3.332.410
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.066 -1.242.064
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.242.066 -1.242.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.269.454 2.484.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.383.859 -12.401.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.383.859 -12.401.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.617.109 -7.430.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -129.617.109 -7.430.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.072.009 -1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -15.273.105 -27.693.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.577.985 3.634.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.577.985 3.634.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.757.372 -1.026.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.460.040 46.788.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.460.040 46.788.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.980.260 -3.024.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.818.429 3.639.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-45.818.429 3.639.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.749.628 39.869.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -5.876.251 -1.358.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-244.933.312 -47.707.129
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-27.261.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.312.093 3.600.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.312.093 3.600.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-246.245.405 -23.198.879
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -246.245.405 -23.198.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-847.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.400.575 22.954.427
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.823.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.823.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.274.280 25.670.975
Kredilerden Nakit Girişleri
6,26 136.274.280 25.670.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -696.705 -2.716.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.841.384 13.758.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.841.384 13.758.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.809.923 18.340.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 202.651.307 32.098.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 202.651.307 101.809.923
Ticari Alacaklar
40.585.430 30.201.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 40.585.430 30.201.571
Diğer Alacaklar
137.989.440 8.372.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 135.526.485 7.157.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.462.955 1.215.021
Stoklar
9 9.488.693 4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderler
79.154.663 63.881.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.154.663 63.881.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 325.147 76.427
Diğer Dönen Varlıklar
49.265.410 28.088.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 49.265.410 28.088.933
ARA TOPLAM
519.460.090 236.847.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
519.460.090 236.847.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 33.551.291 25.302.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
13 714.865.128 436.083.099
Kullanım Hakkı Varlıkları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7704 Değişim: 1,37%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3192 Değişim: 2,02%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,68 Değişim: 0,35%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.