KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 18:43
KAP ***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.329.804 6.318.451
Dönem Karı (Zararı)
7.365.577 18.094.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 7.365.577 18.094.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.719.769 8.146.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.507.766 4.783.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
467.804 4.469.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 467.804 217.344
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.252.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.646.823 674.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -875.674 -401.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 2.522.497 1.075.511
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 8.182.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.983.758 -1.184.052
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
31 -4.983.758 -1.184.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.519.730 23.983
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-621.033 -621.033
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -621.033 -621.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.382.842 -18.622.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.419 -21.997.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.243.419 -21.997.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.549.594 -14.351.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.549.594 -14.351.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.446.299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -42.316.857 -21.858.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.357.718 -1.124.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 50.357.718 -1.124.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -95.610 375.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.431.012 40.224.603
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.431.012 40.224.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -5.328.060 -2.080.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.191.733 2.189.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.191.733 2.189.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.297.496 7.617.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -5.032.308 -1.299.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.778.811 -5.438.775
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-3.368.192
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-847.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
998.663 4.431.966
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
998.663 4.431.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.777.474 -5.655.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -120.777.474 -5.655.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.205.397 -388.477
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.852.220 285.744
Kredilerden Nakit Girişleri
6,26 52.852.220 285.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -1.646.823 -674.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.903.218 491.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.903.218 491.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.809.923 18.340.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.906.705 18.831.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902
Transferler
5.682.237 -5.682.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.191 17.552.503 17.678.694 541.539 18.220.233
Dönem Karı (Zararı)
17.552.503 17.552.503 541.539 18.094.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.191 126.191 126.191
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.840.369 37.534.349 -34.356 5.761.975 17.552.503 96.511.902 12.795.041 109.306.943
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
50.474.315 -50.474.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 137.417 7.103.353 42.522.109 262.224 42.784.333
Dönem Karı (Zararı)
7.103.353 7.103.353 262.224 7.365.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 137.417 35.418.756 35.418.756
Sermaye Arttırımı
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
128.000.000 0 0 -21.579.143 73.067.800 -147.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 7.103.353 242.681.073 88.615 242.769.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.906.705 101.809.923
Ticari Alacaklar
31.444.990 30.201.571
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 31.444.990 30.201.571
Diğer Alacaklar
14.921.925 8.372.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.073.851 7.157.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.848.074 1.215.021
Stoklar
9 5.862.983 4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderler
106.198.415 63.881.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 106.198.415 63.881.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 132.566 76.427
Diğer Dönen Varlıklar
38.799.217 28.088.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 38.799.217 28.088.933
ARA TOPLAM
223.266.801 236.847.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.266.801 236.847.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 30.286.388 25.302.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
595.279.935 436.083.099
Arazi ve Arsalar
13 32.000 32.000
Binalar
13 7.803.590 5.161.608
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 254.925.417 208.424.322
Taşıtlar
13 2.248.231 2.401.377
Mobilya ve Demirbaşlar
13 7.170.805 5.580.248
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 323.099.892 214.483.544
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 37.180.386 37.442.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.705.709 64.908.793
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Haklar
14 598.162 561.532
Lisanslar
56.575.547 57.815.261
Diğer Duran Varlıklar
16.118.239 10.873.509
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 16.118.239 10.873.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
745.862.513 577.902.805
TOPLAM VARLIKLAR
969.129.314 814.750.232
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 744.835 105.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 744.835 105.756
Banka Kredileri
6 744.835 105.756
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.144.344 85.744.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.144.344 85.744.700
Banka Kredileri
6 104.713.046 84.700.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.431.298 1.043.758
Ticari Borçlar
138.785.576 88.427.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 138.785.576 88.427.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.629.547 2.725.157
Diğer Borçlar
33.400.647 27.085.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 29.345.525 16.792.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.055.122 10.293.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.955.131 7.662.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.955.131 7.662.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 5.032.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.693.291 4.693.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 439.184 439.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.254.107 4.254.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
289.353.371 221.477.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
289.353.371 221.477.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.956.858 368.405.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.956.858 368.405.893
Banka Kredileri
6 363.823.825 331.985.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 36.133.033 36.420.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
4.419.056 5.302.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.419.056 5.302.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.863.099 2.484.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.863.099 2.484.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.060.165 764.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.060.165 764.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 29.707.077 16.330.801
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.006.255 393.287.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
726.359.626 614.764.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.681.073 200.158.964
Ödenmiş Sermaye
19 128.000.000 128.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -21.579.143 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.920.573 37.501.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.920.573 37.501.817
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 37.786.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -147.227 -284.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 56.236.290 5.761.975
Net Dönem Karı veya Zararı
28 7.103.353 50.474.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 88.615 -173.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.769.688 199.985.355
TOPLAM KAYNAKLAR
969.129.314 814.750.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 66.915.701 48.120.555
Satışların Maliyeti
20 -50.093.727 -35.934.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.821.974 12.185.814
BRÜT KAR (ZARAR)
16.821.974 12.185.814
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.800.703 -3.820.353
Pazarlama Giderleri
21 -983.663 -434.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.709.069 1.193.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.117.379 -5.850.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.629.298 3.273.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 621.033 25.267.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 4.983.758 1.184.052
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.234.089 29.724.969
Finansman Gelirleri
25 1.988.841 573.396
Finansman Giderleri
25 -12.337.623 -12.180.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.885.307 18.118.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.519.730 -23.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.519.730 -296.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 272.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.365.577 18.094.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.365.577 18.094.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.224 541.539
Ana Ortaklık Payları
7.103.353 17.552.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / Zarar 28 0,05500000 15,26300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.418.756 126.191
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 171.771 157.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.854.689 -31.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -8.820.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 -34.354 -31.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.418.756 126.191
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.784.333 18.220.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.224 541.539
Ana Ortaklık Payları
42.522.109 17.678.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7362 Değişim: 0,19%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3739 Değişim: -0,23%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
498,49 Değişim: 0,27%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.