KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 18:47
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 -565.177 1.958.767 -251.399 779.061 304.985 1.442.567 397.129 2.932.482 7.605.615 203.457 7.809.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
179.124 2.753.358 -2.932.482 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.793.018 0 4.851.923 41.237 4.893.160
Dönem Karı (Zararı)
4.793.018 4.793.018 12.248 4.805.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.905 58.905 28.989 87.894
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -1.807.563 -1.807.563 -38.875 -1.846.438
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-72.306 72.306 -72.306 -72.306 -72.306
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -637.483 0 0 0 0 0 0 1.958.767 0 0 -251.399 779.061 0 0 0 0 0 0 0 363.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.693.997 0 0 0 1.270.618 4.793.018 0 10.577.669 205.819 10.783.488
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 -637.483 12.566.677 -702.480 1.850.257 377.190 1.698.046 1.284.655 8.156.913 25.200.975 208.428 25.409.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
300.565 7.856.348 -8.156.913 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107.559 0 0 -368.099 0 0 0 0 0 0 0 0 96.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.048.672 0 7.669.436 87.361 7.756.797
Dönem Karı (Zararı)
8.048.672 8.048.672 -5.664 8.043.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.559 -368.099 96.422 -379.236 93.025 -286.211
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -3.015.600 -3.015.600 -57.190 -3.072.790
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-110.206 110.206 -110.206 -110.206 -110.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
59.879 59.879 59.879
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -747.689 0 0 0 0 0 0 12.459.118 0 0 -1.070.579 1.850.257 0 0 0 0 0 0 0 473.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108.817 0 0 0 6.075.076 8.048.672 0 29.804.484 238.599 30.043.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.532.487 5.972.781
Dönem Karı (Zararı)
8.043.008 4.805.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.085.659 4.257.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 3.249.334 1.821.963
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
400.614 7.414
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -352 4
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 341.489 7.410
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 59.477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
635.080 209.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 465.992 165.825
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 141.479 26.978
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 27.609 16.227
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
24 -412.515 -293.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.028.565 1.379.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.329.403 776.155
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 699.162 603.230
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-216.914 -39.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.285.145 1.120.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 29.770 -9.801
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
86.580 62.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.227.809 -914.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.758.934 -3.778.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.089 -64.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.733.870 -7.560.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.831.848 11.285.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16 389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.870 -796.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.356.476 8.148.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -673.917 -107.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.150.072 -1.348.955
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 0 -718.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.426.891 -3.773.817
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.936 27.772
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.936 27.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -5.301.059 -2.965.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.274.578 -2.956.216
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.481 -9.558
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-600.137 -287.764
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.649.631
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-548.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.985.089 -2.546.892
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -110.206 -72.306
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.206 -72.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 104.185
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.623.693 -1.643.133
Ödenen Temettüler
17 -1.251.190 -935.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.120.507 -347.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-35.124 -33.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.085.383 -381.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.175.367 1.496.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.260.750 1.115.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.260.750 2.181.753
Finansal Yatırımlar
5 7.074.503 2.012.357
Ticari Alacaklar
13.833.280 7.074.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.833.280 7.074.346
Diğer Alacaklar
8 352.976 109.889
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.402 988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.574 108.901
Stoklar
9 24.024.364 14.631.983
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.606.139 976.660
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.510.295 1.108.114
ARA TOPLAM
51.662.307 28.095.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.662.307 28.095.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.092.540 2.092.540
Diğer Alacaklar
65.501 55.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.501 55.147
Maddi Duran Varlıklar
10 26.214.028 22.540.650
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 17.561.298 10.696.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
105.258 65.034
Şerefiye
13.421 13.421
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 91.837 51.613
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.061.996 455.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 664.772 683.050
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.765.393 36.589.331
TOPLAM VARLIKLAR
99.427.700 64.684.433
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.905.865 2.450.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.905.865 2.450.374
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.905.865 2.450.374
Ticari Borçlar
43.276.258 24.745.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 2.901.055 2.483.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.375.203 22.261.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.030.754 434.747
Diğer Borçlar
1.640.294 870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.639.440 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
854 870
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 319.280 142.845
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.387.717 355.213
Kısa Vadeli Karşılıklar
512.197 237.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 217.588 111.846
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 294.609 125.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 850.451 443.323
ARA TOPLAM
52.922.816 28.809.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.922.816 28.809.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 15.279.925 9.460.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.279.925 9.460.474
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.279.925 9.460.474
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.172.110 995.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.172.110 995.345
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 9.766 9.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.461.801 10.465.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.384.617 39.275.030
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.804.484 25.200.975
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -747.689 -637.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.238.796 13.714.454
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.238.796 13.714.454
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 12.459.118 12.566.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.070.579 -702.480
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.850.257 1.850.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
473.612 377.190
Yabancı Para Çevrim Farkları
473.612 377.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.108.817 1.698.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.075.076 1.284.655
Net Dönem Karı veya Zararı
8.048.672 8.156.913
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
238.599 208.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.043.083 25.409.403
TOPLAM KAYNAKLAR
99.427.700 64.684.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 183.618.341 102.620.448 74.405.682 41.171.109
Satışların Maliyeti
18 -148.133.330 -84.124.131 -58.834.985 -33.895.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.485.011 18.496.317 15.570.697 7.275.130
BRÜT KAR (ZARAR)
35.485.011 18.496.317 15.570.697 7.275.130
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.170.224 -1.379.235 -1.184.274 -542.906
Pazarlama Giderleri
19 -21.461.916 -10.920.605 -8.963.046 -4.496.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 807.775 253.263 251.227 90.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -337.823 -77.266 -184.000 -23.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.322.823 6.372.474 5.490.604 2.302.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 413.772 303.353 262.426 111.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -31.027 0 16.093 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.705.568 6.675.827 5.769.123 2.414.283
Finansman Gelirleri
22 176.890 179.911 35.164 61.117
Finansman Giderleri
23 -1.554.305 -930.333 -558.152 -330.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.328.153 5.925.405 5.246.135 2.145.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.285.145 -1.120.139 -1.389.202 -367.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.118.201 -1.103.606 -1.296.052 -344.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -166.944 -16.533 -93.150 -23.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.043.008 4.805.266 3.856.933 1.777.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.043.008 4.805.266 3.856.933 1.777.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -5.664 12.248 7.558 2.293
Ana Ortaklık Payları
8.048.672 4.793.018 3.849.375 1.775.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 26 13,48000000 8,02000000 6,45000000 2,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-475.658 0 26.826 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-107.559 2.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.099 24.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
189.447 87.894 8.103 587
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
189.447 87.894 8.103 587
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-286.211 87.894 34.929 587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.756.797 4.893.160 3.891.862 1.778.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 87.361 41.237 17.055 3.465
Ana Ortaklık Payları
7.669.436 4.851.923 3.874.807 1.774.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215319


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9112 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9361
Açılış: 28,918
31,2232 Değişim: -0,13%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,2677
Açılış: 31,2651
1.886,01 Değişim: -0,04%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.887,32
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.