" />

KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:16
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290
Diğer Düzeltmeler
-18.763 18.763
Transferler
88.044 1.136.833 -1.224.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.551 71.458 1.781.596 1.816.503 1.816.503
Dönem Karı (Zararı)
1.781.596 1.781.596 1.781.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.551 71.458 34.907 34.907
Kar Payları
-303.600 -303.600 -303.600
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-374.708 374.708 -374.708 -374.708 -374.708
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 258.205 0 0 0 0 0 0 139.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.850 0 0 0 1.401.656 1.781.596 5.375.485 5.375.485
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 -374.708 1.711.884 -152.820 347.633 134.177 893.850 1.401.656 2.606.815 7.175.687 0 7.175.687
Transferler
358.248 2.248.567 -2.606.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
274.315 48.049 2.293.740 2.616.104 23.497 2.639.601
Dönem Karı (Zararı)
2.293.740 2.293.740 14.852 2.308.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
274.315 48.049 322.364 8.645 331.009
Kar Payları
17 -3.620.516 -3.620.516 -3.620.516
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
546.340 546.340 116.063 662.403
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 -374.708 0 0 0 0 0 0 1.986.199 0 -152.820 347.633 0 0 0 0 0 0 0 182.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.098 0 0 0 576.047 2.293.740 0 6.717.615 139.560 6.857.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.173.565 4.079.395
Dönem Karı (Zararı)
2.308.592 1.781.596
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.308.592 1.781.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.163.426 1.876.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 1.303.455 1.015.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.181 3.245
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.181 3.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.267 82.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 114.719 78.026
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.331 4.331
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.217 -39
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-242.992 -192.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
435.517 478.021
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 587.443 527.477
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-151.926 -49.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 562.594 507.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 608 3.519
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-17.985 -788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.219 -20.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
563.136 919.793
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.674 -671.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.033 -4.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-929.610 -1.403.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.576.885 2.435.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42 39
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.526 563.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.035.154 4.578.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -48.952 -28.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -812.680 -470.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
43 8
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.167 -1.920.047
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
689.894
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 155.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.588 18.275
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.588 18.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.598.961 -844.315
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.590.081 -835.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.880 -8.974
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.624 -32.118
Alınan Temettüler
0 788
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
748.936 -1.217.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.533.166 -1.565.289
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -374.708
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -374.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -40.554 19.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.086.496 -906.801
Ödenen Temettüler
17 -2.406.116 -303.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
481.232 594.059
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.267 -23.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
511.499 570.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.112.404 1.154.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.623.903 1.725.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.626.103 1.112.693
Finansal Yatırımlar
5 2.155.926 2.663.781
Ticari Alacaklar
2.875.865 2.615.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.875.865 2.615.234
Diğer Alacaklar
8 45.676 13.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
368 233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.308 13.321
Stoklar
9 5.145.823 4.228.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 116.847 395.512
Diğer Dönen Varlıklar
16 116.385 106.625
ARA TOPLAM
12.082.625 11.135.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.082.625 11.135.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 523.420 523.420
Diğer Alacaklar
11.840 9.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.840 9.775
Maddi Duran Varlıklar
10 7.307.896 6.230.953
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 6.520.650 5.398.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.360 43.461
Peşin Ödenmiş Giderler
14 115.786 61.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 222.360 26.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.745.312 12.294.499
TOPLAM VARLIKLAR
26.827.937 23.430.292
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.603.013 1.377.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.603.013 1.377.627
Banka Kredileri
90.867 131.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.512.146 1.246.206
Ticari Borçlar
10.319.430 8.894.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 977.383 804.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.342.047 8.090.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
96.609 74.606
Diğer Borçlar
1.032.528 246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.032.240 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
288 246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 68.981 44.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 180.684 243.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.032 87.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 53.678 41.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 63.354 45.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 469.020 298.386
ARA TOPLAM
13.887.297 11.020.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.887.297 11.020.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.829.517 4.715.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.829.517 4.715.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.829.517 4.715.679
Uzun Vadeli Karşılıklar
253.948 241.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 253.948 241.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 276.272
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.083.465 5.233.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.970.762 16.254.605
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.717.615 7.175.687
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -374.708 -374.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.181.012 1.906.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.181.012 1.906.697
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 1.986.199 1.711.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152.820 -152.820
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
347.633 347.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.226 134.177
Yabancı Para Çevrim Farkları
182.226 134.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.252.098 893.850
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.047 1.401.656
Net Dönem Karı veya Zararı
2.293.740 2.606.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.857.175 7.175.687
TOPLAM KAYNAKLAR
26.827.937 23.430.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 50.122.131 40.186.226 17.457.239 13.560.111
Satışların Maliyeti
18 -40.763.058 -32.932.838 -14.175.180 -11.048.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.359.073 7.253.388 3.282.059 2.511.291
BRÜT KAR (ZARAR)
9.359.073 7.253.388 3.282.059 2.511.291
Genel Yönetim Giderleri
19 -770.195 -586.276 -271.858 -189.607
Pazarlama Giderleri
19 -5.542.256 -4.140.870 -1.947.696 -1.463.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 109.250 75.013 39.227 37.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.022 -12.543 -6.383 -7.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.141.850 2.588.712 1.095.349 888.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 244.791 54.804 73.131 27.790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -608 -3.519 1.634 -1.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.386.033 2.639.997 1.170.114 914.674
Finansman Gelirleri
22 163.600 217.670 76.882 110.448
Finansman Giderleri
23 -678.447 -568.387 -254.548 -185.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.871.186 2.289.280 992.448 839.358
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-562.594 -507.684 -100.099 -185.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -758.470 -565.926 -229.826 -191.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 195.876 58.242 129.727 5.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.308.592 1.781.596 892.349 653.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.308.592 1.781.596 892.349 653.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.852 8.329
Ana Ortaklık Payları
2.293.740 1.781.596 884.020 653.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,81000000 2,94000000 1,47000000 1,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
274.315 -36.551 274.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
274.315 274.315
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-36.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.694 71.458 3.492 47.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
56.694 71.458 3.492 47.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.009 34.907 277.807 47.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.639.601 1.816.503 1.170.156 701.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.497 0 10.385 0
Ana Ortaklık Payları
2.616.104 1.816.503 1.159.771 701.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976015


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8364 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6415 Değişim: -0,12%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.550,66 Değişim: 0,22%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,03
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.