" />

KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:22
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016
Transferler
1.250.464 -1.250.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.328 215.384 228.712 228.712
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 54.353 571.193 1.952.801 215.384 3.740.728 3.740.728
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290
Transferler
1.243.640 -1.224.877 18.763 18.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.763 10.978 430.411 422.626 422.626
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 785.683 -117.556 294.756 79.079 431.098 2.168.008 430.411 4.678.679 4.678.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.678.903 568.093
Dönem Karı (Zararı)
430.411 215.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
564.875 467.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 319.321 251.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.567 1.809
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 120 23
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.447 1.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.079 92.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.106 88.991
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 948 2.105
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.975 1.639
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-33.694 -28.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.462 82.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
172.159 145.334
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-79.697 -62.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 123.806 64.074
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 1.215 99
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.881 3.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
799.889 -23.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-799.727 -27.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.817 2.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.033.657 -181.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.694.316 250.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1 58
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.225 -67.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.795.175 659.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.015 -6.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -107.265 -85.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.813 -235.177
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 155.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -130.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,24 3.989 8.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -269.122 -276.738
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-268.093 -276.054
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.029 -684
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.127 8.682
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
144.073 154.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-260.501 -271.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.592 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 12.592 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -37.853
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -37.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.597 -234.472
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
17.504 374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.449.215 60.965
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.425 -6.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.443.790 54.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.508 546.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.598.298 601.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.613.300 1.158.847
Finansal Yatırımlar
5 399.044 537.591
Ticari Alacaklar
2.233.047 1.433.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.233.047 1.433.320
Diğer Alacaklar
8 19.615 17.348
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
179 169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.436 17.179
Stoklar
9 3.386.737 2.368.527
Peşin Ödenmiş Giderler
14 352.627 219.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.279 321.295
Diğer Dönen Varlıklar
16 97.404 71.402
ARA TOPLAM
9.105.053 6.127.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.105.053 6.127.540
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 467.760 622.760
Diğer Alacaklar
7.461 7.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.461 7.039
Maddi Duran Varlıklar
10 4.481.321 4.329.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.433.157 4.010.948
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.658 38.420
Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.480 27.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 11.886 9.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.471.723 9.046.025
TOPLAM VARLIKLAR
18.576.776 15.173.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.100.040 1.031.688
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.100.040 1.031.688
Banka Kredileri
59.922 47.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.040.118 984.358
Ticari Borçlar
8.174.058 5.559.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 837.464 557.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.336.594 5.001.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.961 57.029
Diğer Borçlar
165 166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165 166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 39.621 18.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 159.017 425.281
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.601 72.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 39.890 24.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.711 47.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 248.257 155.363
ARA TOPLAM
9.872.720 7.319.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.872.720 7.319.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.716.614 3.280.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.716.614 3.280.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.716.614 3.280.209
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.315 180.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 185.315 180.114
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 123.448 156.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.025.377 3.616.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.898.097 10.936.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.678.679 4.237.290
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
962.883 981.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
962.883 981.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 785.683 785.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.556 -117.556
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
294.756 313.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.079 68.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
79.079 68.101
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 431.098 431.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.168.008 924.368
Net Dönem Karı veya Zararı
430.411 1.224.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.678.679 4.237.290
TOPLAM KAYNAKLAR
18.576.776 15.173.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 12.597.616 9.025.282
Satışların Maliyeti
18 -10.429.978 -7.488.411
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.167.638 1.536.871
BRÜT KAR (ZARAR)
2.167.638 1.536.871
Genel Yönetim Giderleri
19 -208.609 -157.070
Pazarlama Giderleri
19 -1.293.486 -977.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.707 12.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.144 -3.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
681.106 411.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 12.947 20.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.215 -99
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
692.838 431.738
Finansman Gelirleri
22 39.680 1.864
Finansman Giderleri
23 -178.301 -154.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
554.217 279.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-123.806 -64.074
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -158.455 -78.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 34.649 14.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
430.411 215.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
430.411 215.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.411 215.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (tam TL) 26 0,70900000 0,35900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.763 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18.763 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.978 13.328
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.978 13.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.785 13.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
422.626 228.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
422.626 228.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8281 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8560
Açılış: 32,8069
35,6169 Değişim: 0,04%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7158
Açılış: 35,6018
2.533,76 Değişim: 0,18%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.