" />

KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 22:18
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
230.784 632.217 -863.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.186 -23.967 38.978 59.671 1.250.464 1.299.960 1.299.960
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
17 -571.206 -571.206 -571.206
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-174.618 -174.618 -174.618
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 0 0 0 0 -235.729 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -90.164 183.607 0 0 0 0 0 0 0 41.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.193 0 0 0 702.337 1.250.464 0 3.512.016 3.512.016
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 0 0 0 0 -235.729 0 0 0 0 0 0 785.683 -90.164 183.607 0 0 0 0 0 0 0 41.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.193 0 0 0 702.337 1.250.464 0 3.512.016 3.512.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
95.634 1.154.830 -1.250.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.392 129.912 27.076 1.224.877 1.354.473 1.354.473
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
17 303.600 -303.600 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
17 -966.939 -966.939 -966.939
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
235.729 -235.729 337.740 337.740 337.740
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 313.519 0 0 0 0 0 0 0 68.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.098 0 0 0 924.368 1.224.877 0 4.237.290 4.237.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.384.491 1.559.358
Dönem Karı (Zararı)
1.224.877 1.250.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.986.080 672.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 1.082.616 348.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.951 21.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.442 9.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.509 11.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.477 54.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.576 46.926
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.316 4.259
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 585 3.025
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-124.249 -90.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
576.429 -30.193
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
633.939 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-57.510 -30.193
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 365.997 376.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 3.423 -3.600
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -2.858 -4.279
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
609.082 -22.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.718 -282.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.575 7.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-273.142 -653.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.100.810 1.146.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69 -44
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.488 -241.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.820.039 1.899.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -31.829 -28.475
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -403.719 -311.932
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.157.871 -1.318.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -130.945 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.354 33.428
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,24 27.354 33.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.082.649 -958.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.074.812 -951.097
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.837 -6.909
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.160 2.259
Alınan Temettüler
2.858 4.279
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-76.460 -437.004
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
97.811 36.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.607.948 -657.087
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -174.618
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.512 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 9.477 37.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.024.616 0
Ödenen Temettüler
-966.939 -571.206
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
7.618 50.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
618.672 -416.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.083 -10.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.589 -426.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 546.919 973.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.508 546.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.158.847 546.919
Finansal Yatırımlar
5 537.591 446.650
Ticari Alacaklar
1.433.320 1.159.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.433.320 1.159.602
Diğer Alacaklar
8 17.348 25.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
169 158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.179 25.163
Stoklar
9 2.368.527 2.097.894
Peşin Ödenmiş Giderler
14 219.210 251.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 321.295 271.932
Diğer Dönen Varlıklar
16 71.402 42.911
ARA TOPLAM
6.127.540 4.842.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.127.540 4.842.262
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 622.760 350.761
Diğer Alacaklar
7.039 8.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.039 8.083
Maddi Duran Varlıklar
10 4.329.172 3.698.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.010.948 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 38.420 16.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 38.420 16.460
Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.800 28.494
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 9.886 3.339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.046.025 4.105.688
TOPLAM VARLIKLAR
15.173.565 8.947.950
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.031.688 37.853
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.031.688 37.853
Banka Kredileri
47.330 37.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
984.358 0
Ticari Borçlar
5.559.439 4.516.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 557.473 485.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.001.966 4.030.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
57.029 47.181
Diğer Borçlar
166 97
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166 97
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 18.193 22.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 425.281 354.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.245 58.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.507 18.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 47.738 39.837
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 155.363 94.521
ARA TOPLAM
7.319.404 5.131.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.319.404 5.131.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.280.209 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.280.209 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.280.209 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 180.114 128.634
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 156.548 176.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.616.871 304.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.936.275 5.435.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.237.290 3.512.016
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
17 0 -235.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
981.646 879.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
981.646 879.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 785.683 785.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.556 -90.164
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.519 183.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.101 41.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
68.101 41.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 431.098 571.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
924.368 702.337
Net Dönem Karı veya Zararı
1.224.877 1.250.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.237.290 3.512.016
TOPLAM KAYNAKLAR
15.173.565 8.947.950


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 40.211.942 32.322.987
Satışların Maliyeti
18 -33.226.484 -26.613.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.985.458 5.709.848
BRÜT KAR (ZARAR)
6.985.458 5.709.848
Genel Yönetim Giderleri
19 -640.439 -516.480
Pazarlama Giderleri
19 -4.278.730 -3.663.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 73.808 36.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.034 -22.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.122.063 1.543.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 115.150 44.327
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -3.423 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.233.790 1.587.841
Finansman Gelirleri
22 20.623 51.567
Finansman Giderleri
23 -663.539 -12.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.590.874 1.626.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-365.997 -376.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -424.831 -359.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 58.834 -16.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.877 1.250.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.224.877 1.250.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.224.877 1.250.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 26 2,03500000 2,07800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102.520 -10.175
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -25.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.392 -23.967
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
129.912 38.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.076 59.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.076 59.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.596 49.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.354.473 1.299.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.354.473 1.299.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824413


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.