KAP ***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:11
KAP ***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 1.196.368 51.196.368
Yeni Bakiye
50.000.000 1.196.368 51.196.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.770 0 -1.770
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.983.321 4.983.321
Kar Dağıtımı
58.382 1.137.986 -1.196.368 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
58.382 1.137.986 -1.196.368 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 56.177.919
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 56.177.919
Yeni Bakiye
50.000.000 -1.770 58.382 1.137.986 4.983.321 56.177.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.970 -17.970
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
45.000.000 45.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000.000 -1.109.251 -3.890.749 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.392.538 9.392.538
Kar Dağıtımı
1.092.573 -1.092.572 1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.092.573 -1.092.572 1
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -19.740 1.150.955 28.735 9.392.538 110.552.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 22.390.031 4.108.990
FAKTORİNG GELİRLERİ
22.390.031 4.108.990
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
20.568.527 3.942.804
İskontolu
15.722.430 2.391.512
Diğer
4.846.097 1.551.292
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.821.504 166.186
İskontolu
1.301.068 45.053
Diğer
520.436 121.133
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -4.449.087 -58.567
BRÜT KAR (ZARAR)
17.940.944 4.050.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -7.213.077 -3.760.661
Personel Giderleri
-4.020.216 -1.579.861
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-21.596 -14.099
Genel İşletme Giderleri
-3.109.488 -2.100.912
Diğer
-61.777 -65.789
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.727.867 289.762
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 3.596.683 6.385.652
Bankalardan Alınan Faizler
1.792.786 6.189.553
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.684.777 185.986
Kambiyo İşlemleri Karı
83.481 4.973
Diğer
35.639 5.140
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -1.900.000 0
Özel Karşılıklar
-1.900.000 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -5.949 -38.152
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.949 -38.152
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.418.601 6.637.262
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.418.601 6.637.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -3.026.063 -1.653.941
Cari Vergi Karşılığı
-2.937.935 -1.590.002
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-88.128 -63.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.392.538 4.983.321
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.392.538 4.983.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.392.538 4.983.321
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.418.602 6.637.262
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
20.568.527 4.108.990
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-4.682.472 -164.254
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.821.504 166.186
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.596.683 6.385.652
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-1.900.000 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.052.923 -1.623.029
Ödenen Vergiler
-618.860 -1.018.029
Diğer
-2.313.857 -1.218.254
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-22.150.083 -51.429.532
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-78.514.832 -26.910.828
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-715.083 -23.441.065
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
413.728 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.885.660 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
56.899.096 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.118.652 -1.077.639
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.731.481 -44.792.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-75.000.000 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.152.480 -2.714.052
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-77.152.480 -2.714.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
38.576.582 0
Diğer
45.000.000 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
83.576.582 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.307.379 -47.506.322
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.649.364 51.155.686
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
341.985 3.649.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.392.538 4.983.321
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-17.970 -1.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.970 -1.770
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -22.462 -2.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 4.492 443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.374.568 4.981.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 331.452 10.533 341.985 3.529.187 120.177 3.649.364
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 21.694.018 0 21.694.018 23.175.732 0 23.175.732
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 105.425.660 0 105.425.660 26.910.828 0 26.910.828
Faktoring Alacakları
8 105.425.660 0 105.425.660 26.910.828 0 26.910.828
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
8 105.425.660 0 105.425.660 14.410.786 0 14.410.786
Diğer Faktoring Alacakları
8 0 0 0 12.500.042 0 12.500.042
Takipteki Alacaklar
8 1.900.000 0 1.900.000 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -1.900.000 0 -1.900.000 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0
İştirakler (Net)
75.000.000 0 75.000.000 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 2.485.250 0 2.485.250 204.352 0 204.352
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.600.210 0 2.600.210 2.728.628 0 2.728.628
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
13 2.567.768 0 2.567.768 370.971 0 370.971
ARA TOPLAM
210.104.358 10.533 210.114.891 56.919.698 120.177 57.039.875
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 0
VARLIKLAR TOPLAMI
210.104.358 10.533 210.114.891 56.919.698 120.177 57.039.875
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 56.899.096 0 56.899.096 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
16 413.728 0 413.728 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 1.885.660 0 1.885.660 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 38.576.582 0 38.576.582 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
18 89.392 0 89.392 45.381 0 45.381
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
89.392 0 89.392 45.381 0 45.381
CARİ VERGİ BORCU
21 1.251.948 0 1.251.948 550.265 0 550.265
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
21 154.316 0 154.316 70.680 0 70.680
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 291.681 0 291.681 85.513 110.117 195.630
ARA TOPLAM
99.562.403 0 99.562.403 751.839 110.117 861.956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14 0
ÖZKAYNAKLAR
20 110.552.488 0 110.552.488 56.177.919 0 56.177.919
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 0 100.000.000 50.000.000 0 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.740 0 -19.740 -1.770 0 -1.770
Kar Yedekleri
1.150.955 0 1.150.955 58.382 0 58.382
Yasal Yedekler
307.548 0 307.548 58.382 0 58.382
Olağanüstü Yedekler
843.407 0 843.407 0 0 0
Kar veya Zarar
9.421.273 0 9.421.273 6.121.307 0 6.121.307
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28.735 0 28.735 1.137.986 0 1.137.986
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.392.538 0 9.392.538 4.983.321 0 4.983.321
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
210.114.891 0 210.114.891 56.929.758 110.117 57.039.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
41.362.417 0 41.362.417 26.943.856 308.157 27.252.013
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
9.160.855 0 9.160.855 1.983.655 0 1.983.655
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
28 695.600.000 0 695.600.000 233.500.000 4.282.575 237.782.575
VERİLEN TEMİNATLAR
28 45.025.000 0 45.025.000 12.000.000 0 12.000.000
TAAHHÜTLER
28 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
28 115.039.110 0 115.039.110 55.103.045 0 55.103.045
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
906.187.382 0 906.187.382 329.530.556 4.590.732 334.121.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118384


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: 0,00% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9249 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,1822 Değişim: 0,15%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2253
Açılış: 31,1368
1.885,52 Değişim: 0,09%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.888,19
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.