KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 19:13
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17.540.874 41.059
Transferler
-1.910.589 1.910.589
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.538 946.620 879.082 879.082
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -205.090 166.373 -3.246.879 946.620 15.255.176 15.255.176
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 1.098.254 -231.328 166.373 -3.246.879 832.348 16.200.701 16.200.701
Transferler
832.348 -832.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.447 -925.111 -1.072.558 -1.072.558
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 1.098.254 -378.775 166.373 -2.414.531 -925.111 15.128.143 15.128.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.730.491 1.398.949
Dönem Karı (Zararı)
-925.111 832.348
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-925.111 832.348
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
934.762 1.272.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 335.724 1.323.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.915.441 216.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -364.975 -1.828.784
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.086.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -955.022 450.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.594 23.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.720.840 -387.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -75.464 38.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.532.683 -1.817.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -396.587 553.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.276 842.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 484 -5.312
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.730.491 1.717.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -318.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -199.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -199.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.975 1.828.784
Ödenen Faiz
19 -77.198 -690.702
Alınan Faiz
19 442.173 2.519.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.095.466 3.028.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-462.472 -1.223.698
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.632.994 1.804.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.933.952 17.129.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.566.946 18.933.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.582.915 18.950.405
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları

Ticari Alacaklar
5 1.507.351 1.431.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.507.351 1.431.887
Diğer Alacaklar
6 0 2.782.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.782.025
Peşin Ödenmiş Giderler
7 217.793 103.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
217.793 103.786
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 832.385 399.663
ARA TOPLAM
23.140.444 23.667.766
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.140.444 23.667.766
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 1.560.019 1.560.020
Diğer Alacaklar
6 863.158 727.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
863.158 727.822
Maddi Duran Varlıklar
11 541.053 605.651
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 542.252 813.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.394.229 871.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.900.711 4.578.800
TOPLAM VARLIKLAR
28.041.155 28.246.566
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 541.418 852.849
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
541.418 852.849
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
541.418 852.849
Ticari Borçlar
5 904.306 1.300.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 740.215 937.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 164.091 363.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.057.593 5.358.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.057.593 5.358.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 303.282 836.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
303.282 836.801
ARA TOPLAM
8.806.599 8.349.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.806.599 8.349.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 836.091 619.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
836.091 619.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 3.270.322 3.077.079
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.270.322 3.077.079
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.106.413 3.696.594
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.913.012 12.045.865
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.128.143 16.200.701
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -378.775 -231.328
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-378.775 -231.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-378.775 -231.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.098.254 1.098.254
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 1.098.254 1.098.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.098.254 1.098.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 166.373 166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -2.414.531 -3.246.879
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -925.111 832.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.128.143 16.200.701
TOPLAM KAYNAKLAR
28.041.155 28.246.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.561.759 7.729.083
Satışların Maliyeti
15 -1.019.324 -2.431.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.542.435 5.297.123
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.542.435 5.297.123
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.404.286 -5.525.723
Pazarlama Giderleri
16 -491.425 -216.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.366.219 -444.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.366.219 -444.858
Finansman Gelirleri
19 1.078.597 1.073.271
Finansman Giderleri
19 -119.877 -115.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.407.499 513.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
482.388 433.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 482.388 433.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-925.111 946.620
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-925.111 946.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-925.111 946.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05270000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-147.444 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-187.355 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.911 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.911 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -55.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -69.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 13.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 13.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-147.444 -55.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.072.555 891.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.072.555 891.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9558 Değişim: 0,72%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9616
Açılış: 15,8419
16,8810 Değişim: 0,27%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8918
Açılış: 16,8362
945,10 Değişim: 0,49%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 945,67
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.