KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 20:27
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.582 -1.068.060 -1.115.642 -1.115.642
Dönem Karı (Zararı)
-1.068.060 -1.068.060 -1.068.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.582 -47.582 -47.582
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -136.326 149.586 -1.319.503 -1.068.060 15.219.849 15.219.849
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Transferler
-1.910.589 1.910.589
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.776 -423.120 -516.896 -516.896
Dönem Karı (Zararı)
-423.120 -423.120 -423.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.776 -93.776 -93.776
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -231.328 166.373 -3.246.879 -423.120 13.859.198 13.859.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.030.250 400.923
Dönem Karı (Zararı)
-423.120 -1.068.060
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-423.120 -1.068.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.683.436 778.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 987.303 685.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -975.749 1.440.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.447.036 -979.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -530.390 -51.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-717.564 -316.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.288.682 838.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 822.724 311.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
833.471 1.234.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.032.879 -18.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-398.259 -730.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.133 40.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-817.874 548.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -212.376 -147.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.711 -108.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -199.711 -108.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.447.036 979.784
Ödenen Faiz
19 -546.895 -95.559
Alınan Faiz
19 1.993.931 1.075.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.075 1.272.480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-295.189 29.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.114 1.301.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.129.627 16.088.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.051.513 17.390.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.064.787 17.140.768
Ticari Alacaklar
5 647.972 1.470.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 25.304 136.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 622.668 1.334.512
Diğer Alacaklar
6 1.452.809 1.476.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.452.809 1.476.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 230.973 92.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
230.973 92.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.232.321 768.299
ARA TOPLAM
20.628.862 20.949.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.628.862 20.949.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 636.838 1.584.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
636.838 1.584.282
Maddi Duran Varlıklar
11 670.929 645.143
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.084.505 1.073.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.020.100 953.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.614.848 4.459.367
TOPLAM VARLIKLAR
24.243.710 25.408.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.145.600 1.452.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.145.600 1.452.804
Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.145.600 1.452.804
Ticari Borçlar
5 1.780.535 747.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 444.632 495.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.335.903 251.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.088.621 5.003.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.088.621 5.003.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 282.852 928.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
282.852 928.972
ARA TOPLAM
7.297.608 8.133.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.297.608 8.133.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 697.043 757.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
697.043 757.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.389.861 2.142.000
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.389.861 2.142.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.086.904 2.899.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.384.512 11.032.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.859.198 14.376.094
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -219.109 -125.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -231.328 -137.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 166.373 166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.246.879 -1.336.290
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -423.120 -1.910.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.859.198 14.376.094
TOPLAM KAYNAKLAR
24.243.710 25.408.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 17.496.401 14.606.929 5.593.758 2.762.426
Satışların Maliyeti
15 -8.522.193 -4.893.543 -3.644.792 -91.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.974.208 9.713.386 1.948.966 2.671.024
BRÜT KAR (ZARAR)
8.974.208 9.713.386 1.948.966 2.671.024
Genel Yönetim Giderleri
16 -11.648.541 -12.122.820 -2.824.643 -3.940.703
Pazarlama Giderleri
16 -535.158 -863.953 -152.306 -130.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -76.089 2 -56.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.209.491 -3.349.476 -1.027.981 -1.456.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.209.491 -3.349.476 -1.027.981 -1.456.856
Finansman Gelirleri
19 3.343.666 2.354.844 777.272 918.198
Finansman Giderleri
19 -600.219 -493.807 -188.591 -204.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-466.044 -1.488.439 -439.300 -743.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 42.924 420.379 14.211 348.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.924 420.379 14.211 348.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-423.120 -1.068.060 -425.089 -394.141
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02410000 -0,06090000 -0,02420000 -0,02250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-81.574 -47.582 -26.239 -24.632
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-105.018 -61.002 -35.849 -31.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.444 13.420 9.610 6.947
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.444 13.420 9.610 6.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.574 -47.582 -26.239 -24.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-504.694 -1.115.642 -451.328 -418.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-504.694 -1.115.642 -451.328 -418.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973247


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.