" />

KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 20:18
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.950 -673.919 -696.869 -696.869
Dönem Karı (Zararı)
-673.919 -673.919 -673.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.950 -22.950 -22.950
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -111.694 149.586 -1.319.503 -673.919 15.638.622 15.638.622
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Transferler
-1.910.589 1.910.589
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.335 1.969 -53.366 -53.366
Dönem Karı (Zararı)
1.969 1.969 1.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.335 -55.335 -55.335
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -192.887 166.373 -3.246.879 1.969 14.322.728 14.322.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.878.836 -3.389.080
Dönem Karı (Zararı)
1.969 -673.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.446.534 -3.403.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 612.292 772.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.042.766 425.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -944.878 -670.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -593.785 73.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.562.929 -4.003.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-340.212 834.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 585.679 411.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-816 650.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 159.959 -70.364
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.082.221 -199.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.813 41.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.784.777 -3.242.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -94.059 -146.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.188 -108.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -32.188 -108.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
944.878 670.650
Ödenen Faiz
19 -403.231 -72.476
Alınan Faiz
19 1.348.109 743.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-966.146 -2.826.656
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
675.912 3.606.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-290.234 780.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.129.627 16.088.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.839.393 16.868.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.853.347 17.140.768
Ticari Alacaklar
5 885.017 1.470.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 136.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 885.017 1.334.512
Diğer Alacaklar
6 1.961.801 1.476.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.961.801 1.476.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 390.186 92.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
390.186 92.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.319.538 768.299
ARA TOPLAM
21.409.889 20.949.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.409.889 20.949.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 802.920 1.584.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
802.920 1.584.282
Maddi Duran Varlıklar
11 564.182 645.143
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.247.859 1.073.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 996.278 953.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.813.715 4.459.367
TOPLAM VARLIKLAR
25.223.604 25.408.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.039.925 1.452.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.039.925 1.452.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.039.925 1.452.804
Ticari Borçlar
5 907.615 747.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 443.466 495.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 464.149 251.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.143.096 5.003.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.143.096 1.522.381 928.972
ARA TOPLAM
7.613.017 8.133.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.613.017 8.133.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 160.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
160.406
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 797.265 757.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
797.265 757.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.330.188 2.142.000
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.330.188 2.142.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.287.859 2.899.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.900.876 11.032.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.322.728 14.376.094
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -180.668 -125.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -192.887 -137.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 166.373 166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.246.879 -1.336.290
Net Dönem Karı veya Zararı
14 1.969 -1.910.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.322.728 14.376.094
TOPLAM KAYNAKLAR
25.223.604 25.408.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.902.643 11.844.503 4.173.560 2.702.145
Satışların Maliyeti
15 -4.877.401 -4.802.141 -2.445.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.025.242 7.042.362 1.728.119 2.702.145
BRÜT KAR (ZARAR)
7.025.242 7.042.362 1.728.119 2.702.145
Genel Yönetim Giderleri
16 -8.823.898 -8.182.117 -3.298.175 -3.499.290
Pazarlama Giderleri
16 -382.852 -733.366 -166.594 -195.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 -2 -19.499 -2
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.181.510 -1.892.620 -1.736.652 -992.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.181.510 -1.892.620 -1.736.652 -992.567
Finansman Gelirleri
19 2.566.394 1.436.646 1.493.123 661.520
Finansman Giderleri
19 -411.628 -289.421 -296.463 -47.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.744 -745.395 -539.992 -378.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.713 71.476 -404.659 -167.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 28.713 71.476 -404.659 -167.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 1.969 -673.919 -944.651 -546.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.969 -673.919 -944.651 -546.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.969 -673.919 -944.651 -546.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00010000 -0,03840000 -0,05390000 -0,03120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-55.335 -22.950 1 -22.950
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-69.169 -29.423 -29.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.834 6.473 1 6.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.834 6.473 1 6.473
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.335 -22.950 1 -22.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.366 -696.869 -944.650 -569.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.366 -696.869 -944.650 -569.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958147


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.