KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:23
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.133 -127.133 -127.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -1.319.503 -127.133 16.208.358 16.208.358
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -137.552 166.373 -1.336.290 -1.910.589 14.376.094 14.376.094
Transferler
-1.910.589 1.910.589
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.538 946.620 879.082 879.082
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -205.090 166.373 -3.246.879 946.620 15.255.176 15.255.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.305.487 -11.235.839
Dönem Karı (Zararı)
946.620 -127.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.271.727 1.703.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 414.688 -329.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 2.365.160 1.583.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -572.117 -354.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -618.340 -254.348
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.682.336 1.058.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-912.860 -12.664.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.527.723 512.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69.823 -12.649.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 955.112 295.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.343 -866.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.729 43.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.305.487 -11.088.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -147.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.688 -108.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -21.688 -108.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
572.117 354.907
Ödenen Faiz
19 -49.249 -49.896
Alınan Faiz
19 621.366 404.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.855.916 -10.989.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.181.031 -350.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.674.885 -11.339.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.129.627 16.088.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.804.512 4.749.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.818.382 17.140.768
Ticari Alacaklar
5 2.998.419 1.470.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 32.029 136.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.966.390 1.334.512
Diğer Alacaklar
6 1.488.371 1.476.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.488.371 1.476.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 289.018 92.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.018 92.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 939.434 768.299
ARA TOPLAM
24.533.624 20.949.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.533.624 20.949.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 1.306.879 1.584.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.306.879 1.584.282
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 715.822 1.073.734
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 610.055 645.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.400.937 953.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.236.169 4.459.367
TOPLAM VARLIKLAR
28.769.793 25.408.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.021.647 1.452.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.021.647 1.452.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.021.647 1.452.804
Ticari Borçlar
5 1.702.768 747.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 432.009 495.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.270.759 251.794
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.223.225 5.003.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.223.225 5.003.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 379.013 928.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
379.013 928.972
ARA TOPLAM
10.326.653 8.133.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.326.653 8.133.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 903.348 757.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
903.348 757.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 2.284.616 2.142.000
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.284.616 2.142.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.187.964 2.899.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.514.617 11.032.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.255.176 14.376.094
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -192.871 -125.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -205.090 -137.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 166.373 166.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.246.879 -1.336.290
Net Dönem Karı veya Zararı
14 946.620 -1.910.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.255.176 14.376.094
TOPLAM KAYNAKLAR
28.769.793 25.408.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.729.083 9.142.358
Satışların Maliyeti
15 -2.431.960 -4.802.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.297.123 4.340.217
BRÜT KAR (ZARAR)
5.297.123 4.340.217
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.525.723 -4.682.827
Pazarlama Giderleri
16 -216.258 -537.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-444.858 -900.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-444.858 -900.054
Finansman Gelirleri
19 1.073.271 775.126
Finansman Giderleri
19 -115.165 -241.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
513.248 -366.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
433.372 239.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 433.372 239.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
946.620 -127.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 946.620 -127.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
946.620 -127.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05400000 -0,00720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-55.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-69.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.833
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.336 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
891.284 -127.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
891.284 -127.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932560


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.405 Değişim: -0,43% Hacim : 4.594 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6886 Değişim: -0,23%
Düşük 8,6778 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3791 Değişim: -0,26%
Düşük 10,3697 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
498,24 Değişim: 0,24%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.