KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:40
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -261.470 -295.144 -295.144
Dönem Karı (Zararı)
-261.470 -261.470 -261.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -33.674 -33.674
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -68.741 149.586 -907.023 -261.470 16.506.504 16.506.504
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.950 -673.919 -696.869
Dönem Karı (Zararı)
-673.919 -673.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.950 -22.950
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -111.694 149.586 -1.319.503 673.919 15.638.622 15.638.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.389.080 7.990.388
Dönem Karı (Zararı)
-673.919 -261.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.403.143 -2.105.837
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 772.321 771.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 425.219 -671.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -670.650 -1.885.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 73.088 -163.464
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.003.121 -156.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
834.073 10.357.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 411.738 225.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
650.003 10.471.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -70.364 -226.377
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.298 -30.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 41.994 -81.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.242.989 7.990.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -146.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.226 -31.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -108.226 -31.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
670.650 1.885.459
Ödenen Faiz
19 -72.476 -70.606
Alınan Faiz
19 743.126 1.956.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.826.656 9.844.550
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.606.979 -281.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
780.323 9.562.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.088.449 7.524.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.868.772 17.086.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.877.222 16.138.891
Ticari Alacaklar
5 967.463 1.379.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 65.281 27.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 902.182 1.352.011
Diğer Alacaklar
6 1.488.688 3.289.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.488.688 3.289.341
Peşin Ödenmiş Giderler
7 285.340 248.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
285.340 248.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 978.795 1.129.833
ARA TOPLAM
20.597.508 22.185.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.597.508 22.185.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 1.691.084 577.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.691.084 577.337
Maddi Duran Varlıklar
11 253.461 201.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.789.557 2.505.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.096.202 1.018.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.032.780 4.505.180
TOPLAM VARLIKLAR
25.630.288 26.690.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.982.097 1.676.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.982.097 1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.982.097 1.676.519
Ticari Borçlar
5 548.741 619.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 248.048 409.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 300.693 210.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.152.689 3.868.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.152.689 3.868.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 936.494 1.180.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 936.494 1.180.150
ARA TOPLAM
7.620.021 7.344.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620.021 7.344.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 336.215 1.161.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
336.215 1.161.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
336.215 1.161.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 661.940 520.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
661.940 520.570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.373.490 1.329.132
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.373.490 1.329.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.371.645 3.010.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.991.666 10.355.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 15.638.622 16.335.491
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -99.475 -76.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -111.694 -88.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 149.586
Yasal Yedekler
14 149.586 149.586
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.319.503 -907.023
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -673.919 -412.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.638.622 16.335.491
TOPLAM KAYNAKLAR
25.630.288 26.690.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 11.844.503 7.061.406 2.702.145 2.590.445
Satışların Maliyeti
15 -4.802.141 -1.289.176 -162.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.042.362 5.772.230 2.702.145 2.428.399
BRÜT KAR (ZARAR)
7.042.362 5.772.230 2.702.145 2.428.399
Genel Yönetim Giderleri
16 -8.182.117 -7.602.579 -3.499.290 -3.544.921
Pazarlama Giderleri
16 -733.366 -510.767 -195.422 -202.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.499 -4.248 -4.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.892.620 -2.345.364 -992.567 -1.323.627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.892.620 -2.345.364 -992.567 -1.323.627
Finansman Gelirleri
19 1.436.646 2.584.350 661.520 1.390.116
Finansman Giderleri
19 -289.421 -559.194 -47.875 -530.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-745.395 -320.208 -378.922 -464.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.476 58.738 -167.865 109.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 277.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 71.476 58.738 -167.865 -167.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-673.919 -261.470 -546.787 -354.489
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -673.919 -261.470 -546.787 -354.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-673.919 -261.470 -546.787 -354.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03840000 0,01490000 0,03120000 0,02020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.950 -33.674 -22.950 -33.674
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-29.423 -43.172 -29.423 -43.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.473 9.498 6.473 9.498
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6.473 9.498 6.473 9.498
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.950 -33.674 -22.950 -33.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-696.869 -295.144 -569.737 -388.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-696.869 -295.144 -569.737 -388.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868771


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.