KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:31
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 229.095.313 128.600.566 80.473.893 56.191.759
Satışların Maliyeti
13 -191.399.962 -109.833.815 -68.505.561 -44.951.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.695.351 18.766.751 11.968.332 11.240.159
BRÜT KAR (ZARAR)
37.695.351 18.766.751 11.968.332 11.240.159
Genel Yönetim Giderleri
-404.491 -523.860 -84.273 -176.355
Pazarlama Giderleri
-8.481.672 -4.662.576 -3.131.150 -2.021.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.845.325 3.341.712 2.621.587 1.264.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.563.133 -2.177.758 -1.946.384 -1.201.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.091.380 14.744.269 9.428.112 9.106.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.235.679 820.136 6.715 52.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.327.059 15.564.405 9.434.827 9.158.328
Finansman Gelirleri
6.269.168 8.639.409 995.406 4.333.483
Finansman Giderleri
-2.208.934 -1.157.714 -1.106.015 -329.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.387.293 23.046.100 9.324.218 13.162.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.908.443 -5.051.021 -2.040.725 -2.862.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.861.137 -4.014.784 -2.916.028 -2.000.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.952.694 -1.036.237 875.303 -862.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,12590000 0,07200000 0,02910000 0,04120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.876.340 11.407.269
Dönem Karı (Zararı)
31.478.850 17.995.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.478.850 17.995.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.773.378 16.508.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 5.851.952 6.775.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.544.816 5.261.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.287.127 1.149.040
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 12.257.689 4.112.335
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.262 240.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-901.494 -125.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
831.232 378.962
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.931
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.908.443 5.051.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.474.959 -820.136
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.474.959 -820.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.013.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.187.451 -14.251.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.914.809 -5.599.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -8.217.924 1.014.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -9.696.885 -6.613.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.330 5.890
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.330 5.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -5.838.347 760.149
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -240.791 -122.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.634.361 -11.530.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.812.376 -6.825.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.821.985 -4.704.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -92.637 76.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.471.836 2.157.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -2.673.562 324.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -798.274 1.833.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.064.777 20.252.479
Ödenen Temettüler
-35.599.368 -5.558.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -2.010.850 -1.116.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -8.330.899 -2.169.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.054 89.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.235.679 820.136
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.235.679 820.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.169.625 -731.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.169.625 -650.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.517.528 -2.968.033
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.419.023 -3.093.306
Alınan Faiz
901.495 125.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.327.814 8.528.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.327.814 8.528.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.782.690 23.605.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.454.876 32.133.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.454.876 40.782.690
Ticari Alacaklar
71.813.608 53.898.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 8.540.208 322.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 63.273.400 53.576.515
Stoklar
6 22.775.722 16.937.375
Peşin Ödenmiş Giderler
451.684 210.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 451.684 210.894
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.829.169 155.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 2.829.169 155.607
ARA TOPLAM
110.325.059 111.985.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.325.059 111.985.365
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 18.523 23.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.523 23.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 27.090
Maddi Duran Varlıklar
17.085.234 17.922.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 14.160.924 16.132.209
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.669.433 1.790.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.254.877
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.181.904 5.133.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
962.558 1.268.112
Diğer Haklar
962.558 1.268.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.576.955 1.624.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.825.174 25.999.410
TOPLAM VARLIKLAR
138.150.233 137.984.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.680.110 4.395.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.680.110 4.395.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 5.680.110 4.395.682
Ticari Borçlar
21.088.827 29.723.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 2.107.342 8.919.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 18.981.485 20.803.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 419.023 511.660
Diğer Borçlar
94.728 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 94.728 16.745.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 3.252.721 722.484
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 14.748.129 2.723.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.165.844 2.398.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 12.582.285 324.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.078.087 3.971.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.078.087 3.971.090
ARA TOPLAM
48.361.625 58.792.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.361.625 58.792.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.546.606 4.670.864
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.546.606 4.670.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.546.606 4.670.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 7.595.673 6.499.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 7.595.673 6.499.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.142.279 11.170.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.503.904 69.963.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.646.329 68.021.328
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.171.716 -2.171.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.968.653 11.095.768
Yasal Yedekler
12.968.653 11.095.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.733.859 4.932.789
Net Dönem Karı veya Zararı
31.478.850 23.527.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.646.329 68.021.328
TOPLAM KAYNAKLAR
138.150.233 137.984.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.588 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.995.079 17.995.079 17.995.079
Dönem Karı (Zararı)
17.995.079 17.995.079 17.995.079
Kar Payları
-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 17.995.079 63.370.540 63.370.540
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
1.872.885 21.654.919 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.478.850 31.478.850 31.478.850
Dönem Karı (Zararı)
31.478.850 31.478.850 31.478.850
Kar Payları
-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 12.968.653 7.733.859 31.478.850 80.646.329 80.646.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.478.850 17.995.079 7.283.493 10.299.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973606


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.016 Değişim: 0,55% Hacim : 1.690 Mio.TL Son veri saati : 10:03
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.018
Açılış: 2.010
13,7399 Değişim: 0,38%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7399
Açılış: 13,6873
15,5730 Değişim: 0,15%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5907
Açılış: 15,5498
787,31 Değişim: 0,32%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 789,00
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.