KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:50
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 207.861.975 211.351.441
Satışların Maliyeti
17 -179.096.214 -178.219.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.765.761 33.131.822
BRÜT KAR (ZARAR)
17 28.765.761 33.131.822
Genel Yönetim Giderleri
18 -719.088 -682.072
Pazarlama Giderleri
18 -7.942.625 -7.935.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.602.082 6.124.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.388.061 -2.817.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.318.069 27.821.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
820.137 153.314
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.138.206 27.974.416
Finansman Gelirleri
21 9.555.621 5.650.274
Finansman Giderleri
21 -4.341.723 -2.763.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.352.104 30.861.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.824.300 -3.489.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.650.246 -3.255.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -174.054 -234.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.527.804 27.371.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.527.804 27.371.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.527.804 27.371.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 9,41110000 10,94860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.917.428 32.636.044
Dönem Karı (Zararı)
23.527.804 27.371.545
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.527.804 27.371.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.203.831 13.867.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 9.184.900 7.815.497
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.197 188.762
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 241.936 -137.713
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -199.739 326.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.522.534 2.742.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.537.970 2.568.171
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.436 174.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.450.037 -216.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -212.523 -744.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.662.560 528.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 4.824.300 3.489.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-820.137 -153.155
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-820.137 -153.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.990.398 -1.660.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.745.318 1.154.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 5.330.308 -3.127.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -21.075.626 4.281.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.480 -26.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.480 -26.617
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.497.492 -492.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 127.675 -29.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.087.516 -430.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.302.398 -39.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.785.118 -390.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 172.382 65.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 69.588
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.788.771 -1.900.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 739.171 -571.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 2.049.600 -1.329.311
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.741.237 39.578.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.647.788 -1.622.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.176.021 -5.319.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.482.957 -7.931.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
922.273 2.442.512
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
922.273 2.442.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.405.230 -10.373.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -3.616.637 -9.964.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -788.593 -408.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.257.141 -30.505.965
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -3.911.020 -3.904.976
Ödenen Temettüler
-5.558.644 -27.345.634
Alınan Faiz
212.523 744.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 17.177.330 -5.800.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.177.330 -5.800.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.605.360 29.406.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.782.690 23.605.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.782.690 23.605.360
Ticari Alacaklar
53.898.799 38.395.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 322.284 5.652.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 53.576.515 32.742.825
Stoklar
6 16.937.375 14.240.144
Peşin Ödenmiş Giderler
15 210.894 338.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
210.894 338.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.751.741
Diğer Dönen Varlıklar
14 155.607 894.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
155.607 894.778
ARA TOPLAM
111.985.365 79.226.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.985.365 79.226.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 23.853 30.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.853 30.333
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 27.090 27.090
Maddi Duran Varlıklar
7 17.922.937 20.955.217
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.132.209 16.900.788
Mobilya ve Demirbaşlar
1.790.728 1.908.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.145.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.133.157 7.477.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.268.112 773.009
Diğer Haklar
1.268.112 773.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.624.261 1.577.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.999.410 30.841.267
TOPLAM VARLIKLAR
137.984.775 110.067.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 4.395.682 3.766.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.395.682 3.766.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.395.682 3.766.177
Ticari Borçlar
29.723.186 21.635.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.919.718 7.617.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 20.803.468 14.018.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 511.660 339.278
Diğer Borçlar
5 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.745.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 722.484 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.723.308 2.825.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.398.712 2.485.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 324.596 340.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.971.090 1.921.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.971.090 1.921.490
ARA TOPLAM
58.792.929 30.488.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.792.929 30.488.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.670.864 7.548.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 4.670.864 7.548.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.670.864 7.548.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.499.654 4.419.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.499.654 4.419.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.170.518 11.968.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.963.447 42.457.241
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.021.328 67.610.035
Ödenmiş Sermaye
16 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.171.716 -1.289.780
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -1.289.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -1.289.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 11.095.768 8.884.811
Yasal Yedekler
11.095.768 8.884.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.932.789 2.006.776
Net Dönem Karı veya Zararı
23.527.804 27.371.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.021.328 67.610.035
TOPLAM KAYNAKLAR
137.984.775 110.067.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.968 27.371.545 26.810.577 26.810.577
Dönem Karı (Zararı)
27.371.545 27.371.545 27.371.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.968 -560.968 -560.968
Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.588 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.936 23.527.804 22.645.868 22.645.868
Dönem Karı (Zararı)
23.527.804 23.527.804 23.527.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.936 -881.936 -881.936
Kar Payları
-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.527.804 27.371.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-881.936 -560.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.102.419 -701.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
220.483 140.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
220.483 140.242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22 -881.936 -560.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.645.868 26.810.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.645.868 26.810.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914300


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.