KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:12
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 72.408.807 118.120.034 24.384.676 64.352.338
Satışların Maliyeti
13 -64.882.214 -92.438.950 -24.290.724 -52.480.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.526.593 25.681.084 93.952 11.871.600
BRÜT KAR (ZARAR)
7.526.593 25.681.084 93.952 11.871.600
Genel Yönetim Giderleri
-347.505 -351.605 -174.084 -168.994
Pazarlama Giderleri
-2.641.270 -4.501.209 -898.830 -2.604.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.076.913 2.196.440 1.513.475 1.064.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-976.614 -1.374.668 -457.552 -687.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.638.117 21.650.042 76.961 9.474.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
767.960 165.172 162.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.406.077 21.815.214 76.961 9.637.268
Finansman Gelirleri
4.305.926 3.401.360 2.075.351 1.674.628
Finansman Giderleri
-828.338 -969.722 -339.795 -514.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.883.665 24.246.852 1.812.517 10.797.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.188.331 -4.018.636 -408.201 -2.357.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.014.585 -4.950.432 50.174 -2.651.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -173.746 931.796 -458.375 294.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 15 0,03080000 0,08090000 0,00560000 0,03380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.601.856 14.591.741
Dönem Karı (Zararı)
7.695.334 20.228.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.695.334 20.228.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.698.488 13.133.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 4.477.277 3.704.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.384 -140.326
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -159.384 -140.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.822.428 5.807.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 982.591 1.357.010
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.839.837 4.450.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.796 -91.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.364 -372.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
210.160 280.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.188.331 4.018.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-767.960 -165.172
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-767.960 -165.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.050.795 -14.927.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.906.183 -1.587.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.199.264 -6.641.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.706.919 5.054.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.762 -13.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.762 -13.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
774.704 -2.615.311
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-378.884 -399.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.662.286 -8.643.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.959.756 -6.882.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.702.530 -1.760.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.834 141.869
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.588
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
344.562 -1.809.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.093.352 -192.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.437.914 -1.617.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.444.617 18.434.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8,9 -1.680.847 -1.163.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.161.914 -2.679.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
398.602 -2.618.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
767.960 256.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
767.960 256.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -369.358 -2.874.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-289.218 -2.861.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.140 -13.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.451.169 -28.825.947
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.964.889 -1.779.480
Ödenen Temettüler
-5.558.644 -27.345.634
Alınan Faiz
72.364 299.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.549.289 -16.852.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.549.289 -16.852.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.605.360 29.406.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.154.649 12.553.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.154.649 23.605.360
Ticari Alacaklar
4 23.648.618 38.395.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 2.453.328 5.652.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.195.290 32.742.825
Stoklar
6 13.465.440 14.240.144
Peşin Ödenmiş Giderler
11 717.453 338.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
717.453 338.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.899.070 1.751.741
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.988.130 894.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.988.130 894.778
ARA TOPLAM
73.873.360 79.226.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.873.360 79.226.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 23.571 30.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 23.571 30.333
Maddi Duran Varlıklar
7 18.203.305 20.982.307
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.252.863 16.900.788
Mobilya ve Demirbaşlar
1.774.968 1.908.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
148.384 2.145.615
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar

Kullanım Hakkı Varlıkları
7 6.109.976 7.477.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
709.766 773.009
Diğer Haklar
709.766 773.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.404.086 1.577.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.450.704 30.841.267
TOPLAM VARLIKLAR
100.324.064 110.067.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 3.932.883 3.766.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 3.932.883 3.766.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 3.932.883 3.766.177
Ticari Borçlar
4 7.973.384 21.635.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 1.657.564 7.617.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 6.315.820 14.018.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 329.444 339.278
Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.488.958 2.825.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.309.089 2.485.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 3.179.869 340.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.359.404 1.921.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.359.404 1.921.490
ARA TOPLAM
36.829.592 30.488.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.829.592 30.488.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 5.525.258 7.548.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 5.525.258 7.548.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 5.525.258 7.548.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.898.420 4.419.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.898.420 4.419.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.423.678 11.968.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.253.270 42.457.241
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.070.794 67.610.035
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.289.780 -1.289.780
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.095.768 8.884.811
Yasal Yedekler
11.095.768 8.884.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.932.789 2.006.776
Net Dönem Karı veya Zararı
7.695.334 27.371.545
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.070.794 67.610.035
TOPLAM KAYNAKLAR
100.324.064 110.067.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.228.216 20.228.216 20.228.216
Dönem Karı (Zararı)
20.228.216 20.228.216 20.228.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.775 20.228.216 61.027.673 61.027.673
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.588 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.695.334 7.695.334 7.695.334
Dönem Karı (Zararı)
7.695.334 7.695.334 7.695.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Kar Payları
-22.234.575 -22.234.575 -22.234.575
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.789 7.695.334 53.070.794 53.070.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.695.334 20.228.216 1.404.316 8.439.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.