KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2020 - 18:14
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 211.351.441 219.111.711
Satışların Maliyeti
17 -178.219.619 -178.527.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 33.131.822 40.584.327
BRÜT KAR (ZARAR)
33.131.822 40.584.327
Genel Yönetim Giderleri
18 -682.072 -495.425
Pazarlama Giderleri
18 -7.935.944 -8.255.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.278.201 11.959.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.817.591 -7.640.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.974.416 36.152.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.974.416 36.152.104
Finansman Gelirleri
21 5.650.274 9.339.184
Finansman Giderleri
21 -2.763.524 -5.337.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.861.166 40.153.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.489.621 -5.962.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.255.618 -5.179.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -234.003 -783.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.371.545 34.191.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.371.545 34.191.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.371.545 34.191.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 0,10948600 0,13680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.168.052 39.464.492
Dönem Karı (Zararı)
27.371.545 34.191.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.371.545 34.191.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.554.742 7.806.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,17,19 7.815.497 3.677.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
326.475 -45.484
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326.475 -45.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.444.012 -1.068.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.269.381 1.893.551
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -3.001.738
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 174.631 39.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-354.227 -533.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -744.645 -705.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
528.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 172.339
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-137.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.489.621 5.962.456
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.636 -186.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-166.636 -186.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.758.235 -2.532.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.080.615 -6.649.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -3.127.159 -43.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 5.207.774 -6.605.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.616 6.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -26.616 6.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 160.394 -4.072.374
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.781.400 3.016.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.356.748 4.214.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -39.907 721.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.316.841 3.493.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 65.608 -121.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.900.088 1.072.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -570.777 268.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -1.329.311 803.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.168.052 39.464.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.032.576 -8.553.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.011
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.289.377 -9.270.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.880.808 -8.964.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -408.569 -306.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.936.429 -33.752.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -3.821.880
Ödenen Temettüler
-27.345.634 -27.903.430
Alınan Faiz
744.645 700.590
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.799.679 -4.581.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -1.713.881 -1.968.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.800.953 -2.841.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.800.953 -2.841.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.406.313 32.248.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.605.360 29.406.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.605.360 29.406.313
Ticari Alacaklar
37.468.945 39.411.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.652.592 2.525.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.816.353 36.886.414
Stoklar
7 14.240.144 14.074.063
Peşin Ödenmiş Giderler
8 338.569 308.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
338.569 308.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.751.741 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 894.778 323.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
894.778 323.254
ARA TOPLAM
78.299.537 83.524.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.299.537 83.524.388
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 30.333 3.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.333 3.716
Maddi Duran Varlıklar
9 28.460.093 18.329.769
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.900.787 9.058.329
Mobilya ve Demirbaşlar
1.908.814 1.778.613
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.145.616 7.465.737
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.477.786 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 773.009 474.728
Diğer Haklar
773.009 474.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.577.832 765.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.841.267 19.573.418
TOPLAM VARLIKLAR
109.140.804 103.097.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.766.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 3.766.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.766.177
Ticari Borçlar
20.709.198 22.065.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7.617.320 7.657.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.091.878 14.408.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 339.278 273.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 312.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.825.987 2.136.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.485.955 1.971.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 340.032 165.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.921.490 3.250.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.921.490 3.250.801
ARA TOPLAM
29.562.130 28.039.526
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.562.130 28.039.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.548.829 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 7.548.829 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.548.829 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.419.810 3.287.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.419.810 3.287.640
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.968.639 3.287.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.530.769 31.327.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.610.035 71.770.640
Ödenmiş Sermaye
16 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -1.289.780 -728.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -728.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -728.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.884.811 6.162.748
Yasal Yedekler
8.884.811 6.162.748
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 2.006.776 1.508.967
Net Dönem Karı veya Zararı
27.371.545 34.191.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.610.035 71.770.640
TOPLAM KAYNAKLAR
109.140.804 103.097.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 384.207 384.207 384.207
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
384.207 384.207 384.207
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.713.242 21.494.560 65.087.068 65.087.068
Transferler
2.777.843 18.716.717 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002
Kar Payları
-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 -2.116.581 34.191.054 68.145.092 68.145.092
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-560.968 27.371.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.371.545 26.810.577 26.810.577
Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.371.545 34.191.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-560.968 395.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -560.968 395.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22 -560.968 395.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.810.577 34.587.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.810.577 34.587.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5160 Değişim: 0,33%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3271 Değişim: 0,36%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,96 Değişim: 0,80%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 800,72
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.