" />

KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:33
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.098 120.334.098
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
809.627 13.658.142 -14.467.769 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.650 24.263.315 24.147.665 24.147.665
Dönem Karı (Zararı)
24.263.315 24.263.315 24.263.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.650 -115.650 -115.650
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-49.791 -49.791 -49.791
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.355.707 3.848.272 14.479.702 24.263.315 141.255.131 141.255.131
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.747.525 -37.747.525 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.742 23.075.765 22.740.023 22.740.023
Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 23.075.765 23.075.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.742 -335.742 -335.742
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.591.357 -11.596.211 -9.004.854 -9.004.854
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.481.090 6.439.629 40.631.015 23.075.765 168.684.868 168.684.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.330.088 81.497.698
Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 24.263.315
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 24.263.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.280.913 287.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 1.034.028 796.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6, 8, 16] 285.802 -1.766.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
421.422 -1.447.832
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-135.620 -318.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-430.430 -210.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.963 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-427.467 -210.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 952.137 780.366
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14,15] 14.439.376 687.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.093.516 61.548.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 35.472.036 96.901.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.472.036 96.895.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -181.474 -643.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.474 -643.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 132.773.982 -106.095.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 6.592.179 17.820.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -34.177.475 52.445.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.177.475 52.445.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -33.125 -89.410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.324 94.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 50.324 94.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -2.324.101 1.286.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.078.830 -172.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.078.830 -172.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.450.194 86.098.976
Ödenen Temettüler
-9.004.854 -3.176.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -2.115.252 -1.374.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -49.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.364.437 -6.112.391
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[13] -15.239.193 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12, 13] 869.749 3.056.139
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
869.749 3.056.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12, 13] -16.994.993 -9.168.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.994.993 -9.168.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.223.073 -97.666.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.402.232 -2.410.302
Kredilerden Nakit Girişleri
1.402.232 -2.410.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -51.625.305 -95.255.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.625.305 -95.255.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.742.578 -22.280.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.742.578 -22.280.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.707.067 47.558.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.449.645 25.277.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 110.449.645 65.707.067
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 100.330.325 135.239.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.330.325 135.239.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 802.974 562.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
802.974 562.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 35.348.990 168.122.972
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.050.684 5.809.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.050.684 5.809.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 5.571.556 5.913.824
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 370.072 230.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
370.072 230.143
ARA TOPLAM
253.924.246 381.585.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.924.246 381.585.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 176.398 185.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.398 185.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
[12] 33.496.730 18.376.177
Arazi ve Arsalar
350.021 350.021
Tesis, Makine ve Cihazlar
638.138 205.515
Taşıtlar
1.179.196 0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.582.420 989.669
Özel Maliyetler
1.073.640 1.378.816
Yapılmakta Olan Yatırımlar
28.122.488 14.473.385
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
550.827 978.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 15.668.231 458.375
Şerefiye
15.239.193 0
Diğer Haklar
0 -1
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
429.038 458.376
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.565.454 3.635.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.565.454 3.635.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 823.835 1.692.036
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.731.648 24.348.501
TOPLAM VARLIKLAR
305.655.894 405.934.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 0 3.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.000.000
Banka Kredileri
0 3.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.542.553 4.143.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.542.553 4.143.284
Banka Kredileri
[4] 5.542.553 4.143.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
36.653 44.187.009
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 36.653 44.187.009
Ticari Borçlar
[6] 98.706.888 132.884.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.706.888 132.884.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.159.170 264.404
Diğer Borçlar
1.017.545 967.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.017.545 967.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.093.612 8.417.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 6.093.612 8.417.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 7.279.548 9.745.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 524.244 403.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
485.744 365.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.500 38.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.241.164 39.847.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 13.241.164 39.847.551
ARA TOPLAM
133.601.377 243.860.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.601.377 243.860.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.404.888 5.879.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.404.888 5.879.837
Banka Kredileri
[4] 1.404.888 5.879.837
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.964.761 1.244.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.964.761 1.244.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.369.649 7.124.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.971.026 250.984.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.684.868 154.949.699
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.481.090 -2.145.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.481.090 -2.145.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.481.090 -2.145.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.439.629 3.848.272
Yasal Yedekler
[21] 6.439.629 3.848.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 40.631.015 14.479.701
Net Dönem Karı veya Zararı
23.075.765 37.747.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.684.868 154.949.699
TOPLAM KAYNAKLAR
305.655.894 405.934.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 1.129.150.927 652.817.412 352.270.195 275.631.217
Satışların Maliyeti
[23] -1.088.770.932 -617.628.243 -341.164.552 -258.180.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050
Genel Yönetim Giderleri
[24] -8.059.231 -5.237.188 -3.012.749 -1.876.551
Pazarlama Giderleri
[25] -8.613.568 -7.753.742 -3.387.992 -3.642.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 3.202.437 1.783.568 239.874 448.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -321.164 -763.095 -42.151 -309.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588.469 23.218.712 4.902.625 12.071.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 0 2.658.379 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] 0 0 0 415.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588.469 25.877.091 4.902.625 12.487.699
Finansman Gelirleri
[28] 7.313.159 3.022.838 3.949.316 1.293.182
Finansman Giderleri
[28] -2.570.608 -1.197.341 -439.720 -89.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.331.020 27.702.588 8.412.221 13.691.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] -8.255.255 -3.439.273 -2.119.919 -43.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.279.548 -2.658.907 -1.905.548 348.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-975.707 -780.366 -214.371 -392.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.742 -115.650 -374.426 -47.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -419.678 -144.562 -468.033 -59.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.936 28.912 93.607 11.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 83.936 28.912 93.607 11.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.742 -115.650 -374.426 -47.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.070 Değişim: -0,18% Hacim : 66.236 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.100
Açılış: 11.093
32,8600 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6843 Değişim: 0,00%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.554,78 Değişim: 0,38%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.