KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:48
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.208 3.038.645 3.608.305 439.886 106.818.177 106.818.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 439.886 -439.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -951.849 14.467.769 14.467.769 13.515.920
Dönem Karı (Zararı)
14.467.769 14.467.769 14.467.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-951.849 0 -951.849
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.191 14.467.769 120.334.097 120.334.097
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.191 14.467.769 120.334.097 120.334.097
Transferler
809.627 13.658.142 -14.467.769 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.709 37.747.525 37.842.234 37.842.234
Dönem Karı (Zararı)
37.747.525 37.747.525 37.747.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.709 94.709 94.709
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-49.791 -49.791 -49.791
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.493.437 -60.415.000
Dönem Karı (Zararı)
37.747.525 14.467.769
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.747.525 14.467.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.646.432 3.749.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 961.435 2.917.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 0 -605.570
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-605.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6, 8, 16] -1.655.327 378.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.322.208 -140.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.500
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-371.619 518.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[6,26] 118.161 -18.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.537 130.839
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-148.864
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
124.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 303.512 -328.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14,15] 39.918.651 1.405.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.310.746 -77.898.059
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 56.342.493 -130.314.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.224 -6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.336.269 -130.308.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -691.070 25.160.800
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.121.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-691.070 26.282.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -158.285.540 9.741.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 20.402.502 13.899.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 89.968.850 14.100.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.968.850 14.100.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -89.760 -196.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 63.609 -2.436.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.609 63.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 3.761.341 -3.384.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.161.679 -4.469.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.161.679 -4.469.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.704.703 -59.680.897
Ödenen Temettüler
-3.176.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] 3.015.366 -734.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.896.117 -1.354.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12, 13] 4.298.655 2.447.090
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.298.655 2.447.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12, 13] -17.194.772 -3.801.940
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.194.772 -3.801.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] -56.449.559 96.691.510
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[4] 6.629.571 96.691.510
Kredilerden Nakit Girişleri
6.629.571 96.691.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -63.079.130 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.079.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.147.761 34.921.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.147.761 34.921.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.559.306 12.637.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.707.067 47.559.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 65.707.067 47.559.306
Ticari Alacaklar
[6] 135.239.274 191.334.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
135.239.274 191.328.622
Diğer Alacaklar
[8] 562.895 131.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 562.895 131.379
Stoklar
[9] 168.122.972 9.837.432
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 5.809.585 2.385.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.809.585 2.385.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 5.913.824 3.734.198
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 230.143 27.371.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
230.143 27.371.950
ARA TOPLAM
381.585.760 282.354.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
381.585.760 282.354.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
[8] 185.338 147.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.338 147.502
Maddi Duran Varlıklar
[12] 18.376.177 5.861.999
Arazi ve Arsalar
350.021 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
665.277 1.853.485
Mobilya ve Demirbaşlar
1.635.309 3.605.417
Özel Maliyetler
3.246.437 9.589.785
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.328.149 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.124.007 1.412.453
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-2.973.023 -10.599.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 458.375 1.037.871
Diğer Haklar
31.567 31.567
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
426.808 1.006.304
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 3.635.575 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.635.575 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.692.036 2.019.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.348.501 9.067.597
TOPLAM VARLIKLAR
405.934.261 291.422.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 3.000.000 24.603.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.000.000 24.603.558
Banka Kredileri
3.000.000 24.603.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 4.143.284 3.393.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.143.284 3.393.550
Banka Kredileri
4.143.284 3.393.550
Diğer Finansal Yükümlülükler
44.187.009 85.669.118
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 44.187.009 85.669.118
Ticari Borçlar
[6] 132.884.363 42.915.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
132.884.363 42.915.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 33.125 89.760
Diğer Borçlar
[8] 967.221 903.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
967.221 903.612
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 8.417.713 4.656.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.417.713 4.656.372
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 9.745.275 4.478.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 403.620 337.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
365.120 337.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.500 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[14] 40.078.830 1.327.998
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
40.078.830 1.327.998
ARA TOPLAM
243.860.440 168.376.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.860.440 168.376.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 5.879.837 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.879.837 0
Banka Kredileri
5.879.837 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.244.285 2.712.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.244.285 2.712.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.124.122 2.712.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.984.562 171.088.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.949.699 120.334.097
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -2.145.348 -2.240.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.145.348 -2.240.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.145.348 -2.240.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.848.272 3.038.645
Yasal Yedekler
3.848.272 3.038.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 14.479.701 4.048.191
Net Dönem Karı veya Zararı
37.747.525 14.467.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.949.699 120.334.097
TOPLAM KAYNAKLAR
405.934.261 291.422.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 1.300.046.710 775.579.491
Satışların Maliyeti
[23] -1.236.926.836 -734.487.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.119.874 41.091.781
BRÜT KAR (ZARAR)
63.119.874 41.091.781
Genel Yönetim Giderleri
[24] -7.093.955 -9.864.738
Pazarlama Giderleri
[25] -9.032.856 -9.623.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 4.813.991 3.981.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -1.593.615 -3.370.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.213.439 22.213.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.213.439 22.213.447
Finansman Gelirleri
[27] 4.206.976 1.660.132
Finansman Giderleri
[27] -6.624.103 -5.255.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.796.312 18.617.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] -10.048.787 -4.149.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.745.275 -4.478.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-303.512 328.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.747.525 14.467.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.747.525 14.467.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.747.525 14.467.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.709 951.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-94.709 951.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 23.677 -237.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[16] -118.386 1.189.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.709 951.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.652.816 15.419.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.652.816 15.419.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911158


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.