KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:16
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.208 3.038.645 3.608.305 439.886 106.818.177 106.818.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 439.886 -439.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 40.229 11.413.935 11.454.164 11.454.164
Dönem Karı (Zararı)
11.413.935 11.413.935 11.413.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.229 40.229 40.229
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.247.979 3.038.645 4.048.191 11.413.935 118.272.341 118.272.341
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.058 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.097 120.334.097
Transferler
809.627 13.658.142 -14.467.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.047 10.615.471 10.547.425 10.547.425
Dönem Karı (Zararı)
10.615.471 10.615.471 10.615.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.047 -68.046 -68.046
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-49.792 -49.792 -49.792
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.308.105 3.848.272 14.479.701 10.615.471 127.654.889 127.654.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.654.969 -6.269.683
Dönem Karı (Zararı)
10.615.471 11.413.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.615.471 11.413.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.156.981 3.584.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 550.310 1.227.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -399.452
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-399.452
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.622.060 218.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -1.475.275 218.344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[6, 8] -146.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-45.813 619.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[6, 26] -45.813 619.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 388.345 -251.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.658.379
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.658.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14, 15] 7.544.578 2.170.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.530.504 -22.924.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 137.916.847 -48.349.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
137.916.847 -48.349.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 7.131.203 -3.891.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.131.203 -3.891.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -61.084.396 -2.076.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 9.327.275 26.904.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.327.275 26.904.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7, 8, 15] -3.760.425 4.487.878
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.760.425 4.487.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.302.956 -7.926.668
Ödenen Temettüler
-3.176.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -1.471.146 1.656.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.076.792 257.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.074.857 1.346.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13, 27] 6.074.857 1.346.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.948.274 -1.089.035
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13, 27] -4.948.274 -1.089.035
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.655.671 6.450.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.988.882 11.900.514
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 7.988.882 11.900.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.644.553 -5.449.671
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -105.644.553 -5.449.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.076.090 439.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.076.090 439.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 47.559.306 12.637.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 50.635.396 13.076.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 50.635.396 47.559.306
Ticari Alacaklar
[6] 53.604.705 191.334.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
613.060 6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.991.645 191.328.622
Diğer Alacaklar
[8] 504.773 131.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
449 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
504.324 131.379
Stoklar
[9] 70.921.828 9.837.432
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 8.301.439 2.385.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.301.439 2.385.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 1.270.483 3.734.198
Diğer Dönen Varlıklar
[10] 13.260.423 27.371.950
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.260.423 27.371.950
ARA TOPLAM
198.499.047 282.354.758
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.499.047 282.354.758
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
[8] 146.486 147.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
146.486 147.502
Maddi Duran Varlıklar
[12] 7.288.080 5.861.999
Arazi ve Arsalar
350.021 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
136.643 510.651
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
660.033 851.654
Özel Maliyetler
1.516.110 3.087.242
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.802.677 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
822.596 1.412.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 593.276 1.037.871
Şerefiye
400.000 800.000
Bilgisayar Yazılımları
193.276 237.871
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 3.143.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.143.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.647.892 2.019.225
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.820.546 9.067.597
TOPLAM VARLIKLAR
211.319.593 291.422.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.000.000 24.603.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 5.000.000 24.603.558
Banka Kredileri
5.000.000 24.603.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.011.118 3.393.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 3.011.118 3.393.550
Banka Kredileri
3.011.118 3.393.550
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 10.555 85.669.118
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10.555 85.669.118
Ticari Borçlar
[6] 52.236.896 42.915.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.306 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.211.590 42.915.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 459.051 89.760
Diğer Borçlar
[8] 939.115 903.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
939.115 903.612
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 844.047 4.656.372
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
844.047 4.656.372
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 3.007.632 4.478.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 335.667 337.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
335.667 337.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 8.507.625 1.327.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.507.625 1.327.998
ARA TOPLAM
74.351.706 168.376.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.351.706 168.376.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.988.882 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 7.988.882 0
Banka Kredileri
7.988.882 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.324.116 2.712.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.324.116 2.712.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.312.998 2.712.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.664.704 171.088.258
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.654.889 120.334.097
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.308.104 -2.240.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.308.104 -2.240.057
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.308.104 -2.240.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.848.272 3.038.645
Yasal Yedekler
[21] 3.848.272 3.038.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 14.479.701 4.048.191
Net Dönem Karı veya Zararı
10.615.471 14.467.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.654.889 120.334.097
TOPLAM KAYNAKLAR
211.319.593 291.422.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 377.186.195 348.146.221
Satışların Maliyeti
[23] -359.448.076 -324.100.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.738.119 24.045.737
BRÜT KAR (ZARAR)
17.738.119 24.045.737
Genel Yönetim Giderleri
[24] -3.360.637 -4.058.804
Pazarlama Giderleri
[25] -4.111.685 -3.964.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 1.334.612 2.148.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -453.572 -2.551.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.146.837 15.619.911 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 2.658.379
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] -415.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.389.394 15.619.911 0
Finansman Gelirleri
[28] 1.729.656 954.261
Finansman Giderleri
[28] -1.107.602 -1.776.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.011.448 14.797.649 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.395.977 -3.383.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[11] -3.007.632 -3.635.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -388.345 251.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.615.471 11.413.935 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.615.471 11.413.935 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.615.471 11.413.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.047 40.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -85.059 50.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.012 -10.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 17.012 -10.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.047 40.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.547.424 11.454.164 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.547.424 11.454.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867440


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.041 Değişim: 1,82% Hacim : 29.105 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.049
Açılış: 2.010
13,7749 Değişim: 0,64%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7815
Açılış: 13,6873
15,6117 Değişim: 0,40%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
789,34 Değişim: 0,57%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.