KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:01
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 106.082.302
Transferler
54.375.000 -11.016.254 870.030 -30.238.862 -13.989.914 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 295.992 439.883 735.875 735.875
Dönem Karı (Zararı)
439.883 439.883 439.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
295.992 295.992 295.992
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.209 3.038.645 3.608.309 439.883 106.818.177 106.818.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.209 3.038.645 3.608.645 439.883 106.818.177 106.818.177
Transferler
439.883 -439.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-951.849 14.467.769 13.515.920 13.515.920
Dönem Karı (Zararı)
14.467.769 14.467.769 14.467.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-951.849 -951.849 -951.849
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.058 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.097 120.334.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.415.000 87.388.244
Dönem Karı (Zararı)
14.467.769 439.883
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.467.769 439.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.749.393 4.745.321
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 2.917.322 2.527.343
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-605.570 442.007
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-605.570 442.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
378.849 866.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -140.027 866.920
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[6, 8] 518.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.025 177.404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[6, 26] -18.025 177.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -328.884 612.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14, 15] 1.405.701 119.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.132.794 83.059.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -130.314.281 60.556.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.314.281 60.556.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 35.825.732 15.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.825.732 15.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 9.741.620 32.871.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 14.100.631 -29.672.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.100.631 -29.672.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7, 8, 15] -10.486.496 19.288.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.486.496 19.288.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.915.632 88.244.472
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] 2.500.632 -856.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.354.850 -604.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.447.090 928.265
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13] 2.447.090 928.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.801.940 -1.532.527
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13] -3.801.940 -1.532.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.691.510 -80.148.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.399.805 284.069.392
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 22.399.805 284.069.392
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
74.291.705 -364.218.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] 74.291.705 -364.218.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.921.660 6.635.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.921.660 6.635.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 12.637.646 6.002.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 47.559.306 12.637.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 47.559.306 12.637.646
Ticari Alacaklar
[6] 191.334.846 59.341.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.224 2.029 1.620.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.712.029 1.620.825
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 288.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 288.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.712.029 5.634.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
171.088.258 64.756.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.334.097 106.818.177
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.240.057 -1.288.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.240.057 -1.288.208
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.240.057 -1.288.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.038.645 3.038.645
Yasal Yedekler
[21] 3.038.645 3.038.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 4.048.191 3.608.308
Net Dönem Karı veya Zararı
14.467.769 439.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.334.097 106.818.177
TOPLAM KAYNAKLAR
291.422.355 171.574.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 775.579.491 610.176.472
Satışların Maliyeti
[23] -734.487.710 -580.734.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.091.781 29.441.519
BRÜT KAR (ZARAR)
41.091.781 29.441.519
Genel Yönetim Giderleri
[24] -9.864.738 -8.671.120
Pazarlama Giderleri
[25] -9.623.955 -12.418.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 3.981.348 2.788.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -3.370.989 -1.839.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.213.447 9.300.356
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -306.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.213.447 8.993.898
Finansman Gelirleri
[27] 1.660.132 1.189.092
Finansman Giderleri
[27] -5.255.916 -9.130.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.617.663 1.052.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.149.894 -612.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[11] -4.478.778 -1.978.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 328.884 1.365.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.467.769 439.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.467.769 439.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.467.769 439.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-951.849 295.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -1.189.811 369.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.962 -73.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 237.962 -73.998
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-951.849 295.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.515.920 735.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.515.920 735.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823604


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: -0,46% Hacim : 1.787 Mio.TL Son veri saati : 10:23
Düşük 1.423 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,6197 Değişim: 0,05%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,6540
Açılış: 8,6158
10,3138 Değişim: -0,27%
Düşük 10,3087 17.06.2021 Yüksek 10,3908
Açılış: 10,3419
501,22 Değişim: -0,16%
Düşük 501,13 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.