KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:13
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -33.355.803 -24.349.511 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928
Transferler
30 746.546.258 -746.546.258
Dönem Karı (Zararı)
41 594.518.085 594.518.085 235.279.116 829.797.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 824.905.200 -9.390.389 815.514.811 815.514.811
Kar Payları
30 -55.082.586 -55.082.586 -55.082.586
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -74.977.444 -21.766.086 -96.743.530 187.765.149 91.021.619
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 84.731 49.096.233 23.081.350 -5.725.511 66.536.803 66.536.803
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.303.374 1.943.595.935 -42.746.192 -1.268.161 1.783.854.678 594.518.085 4.939.175.276 941.785.500 5.880.960.776
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
683.200.000 69.324.305 -91.416.198 3.463.923.533 -68.864.961 -16.836.076 1.805.053.326 1.866.470.717 7.710.854.646 1.550.734.639 9.261.589.285
Transferler
30 1.866.470.717 -1.866.470.717
Dönem Karı (Zararı)
41 277.851.559 277.851.559 130.102.497 407.954.056
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -8.077.314 -8.077.314 -8.077.314
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -2.288.821 139.576.749 137.287.928 32.571.785 169.859.713
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 105.862 152.595.016 -4.830.448 108.778.284 256.648.714 256.648.714
Dönem Sonu Bakiyeler
683.200.000 69.324.305 -91.310.336 361.429.728 -76.942.275 -21.666.524 3.919.879.076 277.851.559 8.374.565.533 1.713.408.921 10.087.974.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.668.818 221.903.201
Dönem Karı (Zararı)
539.227.540 989.625.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.757.900 266.142.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 108.920.821 68.339.374
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.143.672 169.396.153
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 8.722.188 168.162.563
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.578.516 1.233.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.693.407 28.406.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 75.963.399 27.488.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.730.008 918.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-648.234.516 -1.128.719.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-657.782.085 -579.159.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -657.782.085 -579.159.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.776.348 -36.154.958
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.745.644 -261.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.030.704 -35.893.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -222.689.717 -557.258.212
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -29.203.355 -5.228.186
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.797.793 -124.397.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.707.643 85.489.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 225.707.643 85.489.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -47.244.017 17.671.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.340.869 6.104.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -202.708 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.543.577 6.104.997
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 7.227.111 3.701.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.983.176 60.510.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 12.319.483 -68.353.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 76.663.693 128.863.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.750.924 127.047.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 112.917.894 94.855.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.931.527 -132.638.569
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 173.138.242 -23.368.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15,17 -154.206.715 -109.270.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
280.368.973 -13.415.497
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 105.862 84.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 280.263.111 41.582.358
Ödenen Temettüler
30 0 -55.082.586
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
495.969.318 75.849.135
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 251.712.404 101.067.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
747.681.722 176.916.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 954.951.922 923.291.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.702.633.644 1.100.208.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.702.633.644 954.951.922
Finansal Yatırımlar
47 139.607.723 314.313.465
Ticari Alacaklar
2.590.723.701 1.952.210.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.590.723.701 1.952.210.602
Diğer Alacaklar
71.994.555 60.729.819
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.072.481 1.326.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 68.922.074 59.402.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Stoklar
10 2.340.554.166 2.114.285.933
Peşin Ödenmiş Giderler
12 333.447.686 327.075.588
Diğer Dönen Varlıklar
29 214.558.711 234.193.287
ARA TOPLAM
7.393.520.186 5.957.760.616
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 2.553.054 2.553.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.396.073.240 5.960.313.670
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 50.997.083 49.429.583
Ticari Alacaklar
82.338.875 71.792.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 82.338.875 71.792.077
Diğer Alacaklar
37.318 525.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.318 525.706
Canlı Varlıklar
11 52.473.158 23.269.803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.065.754.996 2.058.510.765
Maddi Duran Varlıklar
14 5.040.443.922 4.689.039.660
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.539.619 1.750.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.186.274 31.105.155
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 40.186.274 31.105.155
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.362.239 3.936.544
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 74.176.455 71.042.549
Diğer Duran Varlıklar
29 13.179.983 5.864.890
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.427.489.922 7.006.267.489
TOPLAM VARLIKLAR
14.823.563.162 12.966.581.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 948.236.688 610.921.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 98.469.798 130.335.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.878.842 805.956
Ticari Borçlar
891.184.234 665.458.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 891.184.234 665.458.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 142.398.633 69.233.767
Diğer Borçlar
17.418.264 10.814.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.373.096 10.575.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.045.168 238.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.730.600 529.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 85.841.040 58.674.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.452.891 15.110.027
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 19.452.891 15.110.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.218.351.813 830.974.976
ARA TOPLAM
3.430.962.803 2.392.857.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.430.962.803 2.392.857.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 206.898.058 233.062.444
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 626.747 722.106
Ticari Borçlar
0 18.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 18.000
Diğer Borçlar
704.554 2.967.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 704.554 2.967.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 37.126 11.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.349.135 164.407.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 118.349.135 162.794.619
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 1.612.856
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 849.909.707 809.714.464
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 128.100.578 101.230.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.304.625.905 1.312.134.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.735.588.708 3.704.991.874
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.374.565.533 7.710.854.646
Ödenmiş Sermaye
30 683.200.000 683.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 69.324.305 69.324.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -91.310.336 -91.416.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.537.287.453 3.395.058.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.614.229.728 3.463.923.533
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -76.942.275 -68.864.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.666.524 -16.836.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -21.666.524 -16.836.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.919.879.076 1.805.053.326
Net Dönem Karı veya Zararı
41 277.851.559 1.866.470.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.713.408.921 1.550.734.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.087.974.454 9.261.589.285
TOPLAM KAYNAKLAR
14.823.563.162 12.966.581.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 4.997.539.469 3.796.630.046 2.375.337.099 2.115.362.191
Satışların Maliyeti
31 -3.981.912.067 -2.588.095.351 -1.843.613.428 -1.407.490.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.627.402 1.208.534.695 531.723.671 707.871.630
BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.627.402 1.208.534.695 531.723.671 707.871.630
Genel Yönetim Giderleri
33 -286.199.589 -159.521.913 -128.255.931 -78.342.973
Pazarlama Giderleri
33 -246.648.345 -149.161.796 -121.839.206 -76.794.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -27.608.855 -12.760.861 -9.088.385 -7.252.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 186.521.677 55.593.560 96.656.453 17.503.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -177.587.216 -26.218.671 -142.287.090 -12.315.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.105.074 916.465.014 226.909.512 550.670.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 19.873.144 76.278.099 7.729.556 56.200.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -47.369.863 -240.370 22.735.711 -166.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
436.608.355 992.502.743 257.374.779 606.704.334
Finansman Gelirleri
37 397.779.701 210.214.351 334.240.862 128.496.301
Finansman Giderleri
37 -295.160.516 -213.091.826 -221.700.056 -126.440.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
539.227.540 989.625.268 369.915.585 608.759.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-131.273.484 -159.828.067 -111.461.097 -130.701.734
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -123.013.030 -151.732.943 -96.036.040 -111.529.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.260.454 -8.095.124 -15.425.057 -19.172.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
407.954.056 829.797.201 258.454.488 478.058.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
407.954.056 829.797.201 258.454.488 478.058.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 130.102.497 235.279.116 71.992.119 106.576.460
Ana Ortaklık Payları
41 277.851.559 594.518.085 186.462.369 371.481.635
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,40700000 1,74000000 0,27300000 1,08700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,40700000 1,74000000 0,27300000 1,08700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.077.314 815.514.811 -8.501.099 815.316.196
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 926.128.656 0 926.128.656
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -9.960.169 -11.783.047 -10.505.006 -12.095.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.882.855 -98.830.798 2.003.907 -98.716.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.882.855 -98.830.798 2.003.907 -98.716.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.077.314 815.514.811 -8.501.099 815.316.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
399.876.742 1.645.312.012 249.953.389 1.293.374.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
130.102.497 235.279.116 71.992.119 106.576.460
Ana Ortaklık Payları
269.774.245 1.410.032.896 177.961.270 1.186.797.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187726


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: 0,00% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8901 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2276 Değişim: 0,04%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.878,07 Değişim: 0,17%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.881,99
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.