KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 18:17
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.663.662 34.218.469
Dönem Karı (Zararı)
1.111.693.623 491.963.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-131.611.950 -81.309.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 123.865.868 93.684.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-273.724.699 -185.923.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 150.290.012 10.967.532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.586.913 4.058.880
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -426.601.624 -200.950.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.246.881 10.929.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 13.771.252 15.285.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 4.475.629 -4.356.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.916.987 -393.743.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.524.642 -218.832.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -556.524.642 -218.832.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
172.417.408 -14.273.073
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -400.006 -99.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 172.817.414 -14.173.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -258.948.353 204.065
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 1.128.187 -3.482.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -56.446.062 -52.295.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
282.052.305 -107.194.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 282.052.305 -107.194.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 12.774.237 -2.629.778
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.140.243 -4.901.328
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -1.949.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.140.243 -2.952.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.893.329 2.877.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.383.019 6.783.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -11.130.202 11.019.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 332.513.221 -4.235.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
896.164.686 16.911.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 81.498.976 YETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-383.340.971 -70.906.262
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -7.186.628 -27.612.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14, 15, 17 -376.154.343 -43.293.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-331.117.650 139.436.329
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 -53.746.709 58.093.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -222.100.812 93.344.412
Ödenen Temettüler
30 -55.270.129 -12.001.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
263.205.041 102.748.536
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 298.046.982 63.906.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
561.252.023 166.655.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 362.039.933 195.384.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 923.291.956 362.039.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 - 41 111.456.408 -4.605.830 352.292.988 459.143.566 60.103.539 519.247.105
Dönem Karı (Zararı)
41 352.292.988 352.292.988 60.408.263 412.701.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 111.456.408 -4.605.830 106.850.578 -304.724 106.545.854
Kar Payları
30 -12.001.828 -12.001.828 -12.001.828
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -304.724 108.066.472 107.761.748 805.679 108.567.427
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 - 47 58.093.745 43.807.049 -3.049.513 29.637.315 128.488.596 128.488.596
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 746.546.258 746.546.258 176.746.945 923.293.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 109.901.106 -10.056.112 99.844.994 -613.868 99.231.126
Kar Payları
30 -55.270.129 -55.270.129 -55.270.129
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -613.868 138.434.972 137.821.104 33.649.742 171.470.846
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30-47 -53.746.709 94.791.510 -19.002.351 341.354.009 363.396.459 363.396.459
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -24.349.511 -33.355.803 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 923.291.956 362.039.933
Finansal Yatırımlar
47 21.295.434 0
Ticari Alacaklar
1.596.556 1.023.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.596.556 1.023.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.250 2.991.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.716.024 66.327.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 81.086.690 65.456.521
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.629.334 871.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 310.451.277 211.986.171
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 77.526.859 80.374.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
644.639.105 795.803.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.366.236.051 1.860.024.060
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.614.431.693 2.322.093.007
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -91.388.105 -37.641.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.111.216.143 917.193.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 1.144.571.946 939.879.330
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -33.355.803 -22.685.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.349.511 -5.347.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -24.349.511 -5.347.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.119.882.603 343.070.763
Net Dönem Karı veya Zararı
41 746.546.258 352.292.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 518.741.235 308.958.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.133.172.928 2.631.051.423
TOPLAM KAYNAKLAR
6.499.408.979 4.491.075.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 4.217.184.173 2.823.482.889
Satışların Maliyeti
31 -3.215.725.544 -2.089.836.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.458.629 733.646.348
BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.458.629 733.646.348
Genel Yönetim Giderleri
33 -209.376.307 -162.823.641
Pazarlama Giderleri
33 -180.881.152 -130.136.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -14.391.080 -9.722.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 90.594.572 54.685.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -59.080.665 -42.645.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
628.323.997 443.003.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 495.670.278 227.626.065
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -32.345.273 -11.847.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.091.649.002 658.781.864
Finansman Gelirleri
37 645.479.422 234.499.609
Finansman Giderleri
37 -625.434.801 -401.317.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.111.693.623 491.963.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.400.420 -79.262.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -145.272.767 -56.549.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -43.127.653 -22.713.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
923.293.203 412.701.251
DÖNEM KARI (ZARARI)
923.293.203 412.701.251
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 176.746.945 60.408.263
Ana Ortaklık Payları
41 746.546.258 352.292.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 2,18500000 1,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 2,18500000 1,03100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.219.371 106.726.702
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 122.112.340 127.272.610
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -12.570.140 -6.138.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.322.829 -14.407.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -8.322.829 -14.407.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.219.371 106.726.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.024.512.574 519.427.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.133.077 60.103.539
Ana Ortaklık Payları
848.379.497 459.324.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009133


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,00% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,1436 Değişim: -4,39%
Düşük 16,0846 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,0982 Değişim: -4,09%
Düşük 17,0224 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
954,02 Değişim: -3,84%
Düşük 949,73 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.