KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:11
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -17.775.269 -2.297.647 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Dönem Karı (Zararı)
41 120.223.724 120.223.724 27.492.211 147.715.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -828.075 -828.075 -77.139 -905.214
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -363.534 -77.139 35.653.679 35.213.006 3.640.698 38.853.704
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 17.302.726 582.673 8.607.811 26.493.210 26.493.210
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -96.098.675 801.918.599 -18.680.483 -1.714.974 256.444.590 120.223.724 1.814.617.086 279.104.968 2.093.722.054
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -22.685.823 -5.347.160 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 137.205.215 137.205.215 49.645.234 186.850.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -196.387 -196.387 11.575 -184.812
Kar Payları
30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 2.525.604 11.575 50.755.556 53.292.735 -20.905.555 32.387.180
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 23.070.352 6.083.091 -1.983.855 27.169.588 27.169.588
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -35.115.792 962.949.682 -22.870.635 735.931 716.205.692 137.205.215 2.511.634.398 337.709.670 2.849.344.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.730.090 17.022.831
Dönem Karı (Zararı)
237.719.659 191.542.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.320.624 52.202.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 50.723.829 43.495.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.376.141 5.157.074
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.128.271 4.779.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.247.870 377.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.220.654 3.550.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 11.800.641 3.985.863
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.579.987 -435.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.268.049 -265.281.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.162.364 -160.896.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -243.162.364 -160.896.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.312.656 -8.714.890
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -96.839 -64.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 107.409.495 -8.650.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -54.295.602 58.219.217
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 6.556.942 -275.750
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -24.366.029 -4.714.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.685.262 -101.633.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 123.685.262 -101.633.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.827.438 13.631.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.641.816 1.024.887
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 294.143
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.641.816 730.744
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.019.948 -36.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.448.220 -61.885.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -9.715.675 5.130.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -1.732.545 -67.016.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
213.772.234 -21.535.638
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 36.957.856 38.558.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.266.326 -4.278.536
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -6.387.495 -1.507.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -34.878.831 -2.771.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.562.063 79.186.986
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 2.525.604 -363.534
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -229.157.907 79.550.520
Ödenen Temettüler
30 -27.929.760 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.098.299 91.931.281
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 33.252.679 27.075.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.845.620 119.007.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 362.039.933 195.384.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 350.194.313 314.391.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 350.194.313 362.039.933
Ticari Alacaklar
944.068.778 711.080.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 944.068.778 711.080.909
Diğer Alacaklar
103.229.513 210.542.169
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 617.724 520.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 102.611.789 210.021.284
Stoklar
10 808.145.518 755.097.786
Peşin Ödenmiş Giderler
12 113.892.835 89.681.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.222.829 213.148
Diğer Dönen Varlıklar
29 54.192.883 51.574.762
ARA TOPLAM
2.378.946.669 2.180.230.043
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.390.459.332 2.191.742.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 97.886.958 91.499.463
Ticari Alacaklar
45.811.519 39.765.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.811.519 39.765.295
Diğer Alacaklar
20.867 20.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.867 20.867
Canlı Varlıklar
11 10.050.817 16.607.759
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 519.026.751 519.822.588
Maddi Duran Varlıklar
14 1.577.299.406 1.547.711.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.037.590 1.174.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.784.726 16.962.787
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 22.784.726 16.962.787
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.606.918 8.452.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 60.755.816 55.237.783
Diğer Duran Varlıklar
29 9.174.838 2.077.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.352.456.206 2.299.332.776
TOPLAM VARLIKLAR
4.742.915.538 4.491.075.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 264.770.231 296.808.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 310.478.871 354.864.186
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 119.086 264.711
Ticari Borçlar
287.021.006 163.335.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 287.021.006 163.335.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 37.118.062 29.358.999
Diğer Borçlar
5.190.041 929.039
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.190.041 929.039
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 324.780 352.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 31.306.139 12.239.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.721.493 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.721.493 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 311.026.452 198.636.723
ARA TOPLAM
1.254.076.161 1.064.220.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.637.563
Finansman Giderleri
37 -137.053.778 -191.494.161 -83.004.548 -97.699.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
237.719.659 191.542.847 139.116.129 152.695.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.869.210 -43.826.912 -25.926.025 -28.204.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -52.079.016 -44.962.200 -27.855.081 -28.446.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.209.806 1.135.288 1.929.056 242.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
186.850.449 147.715.935 113.190.104 124.490.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
186.850.449 147.715.935 113.190.104 124.490.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 49.645.234 27.492.211 21.407.908 11.860.290
Ana Ortaklık Payları
41 137.205.215 120.223.724 91.782.196 112.630.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,40200000 0,35200000 0,26900000 0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,40200000 0,35200000 0,26900000 0,33000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-184.812 -905.214 -961.086 88.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -231.015 -1.160.531 -1.201.358 113.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.203 255.317 240.272 -25.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 46.203 255.317 240.272 -25.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-184.812 -905.214 -961.086 88.813
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.665.637 146.810.721 112.229.018 124.579.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.656.809 27.415.072 21.409.465 11.862.928
Ana Ortaklık Payları
137.008.828 119.395.649 90.819.553 112.716.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959319


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6312 Değişim: 0,05%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6441
Açılış: 8,6272
10,1260 Değişim: 0,09%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1399
Açılış: 10,1172
492,54 Değişim: 0,06%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.