KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:15
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Dönem Karı (Zararı)
41 7.593.239 7.593.239 15.631.921 23.225.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -914.250 -914.250 -79.777 -994.027
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -366.905 -79.777 11.450.215 11.003.533 1.543.395 12.546.928
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 8.697.292 1.668.832 4.015.930 14.382.054 14.382.054
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -96.102.046 793.313.165 -628.815 -18.769.296 227.649.245 7.593.239 1.665.579.797 265.144.737 1.930.724.534
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 45.423.019 45.423.019 28.237.326 73.660.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 766.256 766.256 10.018 776.274
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 67.060 10.018 2.281.537 2.358.615 -23.593.299 -21.234.684
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 12.728.632 5.098.044 -8.851.273 8.975.403 8.975.403
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.574.336 952.607.962 -249.116 -21.909.549 688.794.015 45.423.019 2.379.616.300 313.612.461 2.693.228.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.097.765 2.308.129
Dönem Karı (Zararı)
98.603.530 38.847.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.710.326 26.253.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 24.475.339 22.504.984
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.741.670 2.781.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.611.175 3.523.057
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 135.373 72.471
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.004.878 -814.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.493.317 967.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 8.493.317 967.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.227.504 -44.443.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.572.744 -140.333.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -136.572.744 -140.333.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.212.450 -2.507.059
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -69.930 -40.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 74.282.380 -2.466.201
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 339.249 -18.137.950
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 2.187.321 -206.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -19.208.906 1.554.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.980.867 4.722.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 76.980.867 4.722.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 7.703.555 -10.073.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.456.007 800.753
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 122.415
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.456.007 678.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.868.827 -41.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.998.532 119.777.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.716.371 -973.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 45.282.161 120.751.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
185.541.360 20.657.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -36.443.595 -18.349.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.003.121 -4.787.540
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -6.163.277 -1.511.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -22.839.844 -3.276.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.860.732 40.100.220
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 67.060 -366.905
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -100.927.792 40.467.125
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.233.912 37.620.809
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 14.073.447 16.050.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.307.359 53.671.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 362.039.933 195.384.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 395.347.292 249.056.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 395.347.292 362.039.933
Ticari Alacaklar
834.435.952 711.080.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 834.435.952 711.080.909
Diğer Alacaklar
136.329.719 210.542.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 590.815 520.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 135.738.904 210.021.284
Stoklar
10 754.623.164 755.097.786
Peşin Ödenmiş Giderler
12 107.484.486 89.681.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 296.503 213.148
Diğer Dönen Varlıklar
29 47.158.264 51.574.762
ARA TOPLAM
2.275.675.380 2.180.230.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.287.188.043 2.191.742.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 97.662.740 91.499.463
Ticari Alacaklar
49.371.821 39.765.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 49.371.821 39.765.295
Diğer Alacaklar
20.867 20.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.867 20.867
Canlı Varlıklar
11 14.420.438 16.607.759
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 519.646.714 519.822.588
Maddi Duran Varlıklar
14 1.567.673.884 1.547.711.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.106.154 1.174.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.752.787 16.962.787
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 22.752.787 16.962.787
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.858.144 8.452.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 63.423.493 55.237.783
Diğer Duran Varlıklar
29 4.777.411 2.077.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.350.714.453 2.299.332.776
TOPLAM VARLIKLAR
4.637.902.496 4.491.075.483
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 294.365.226 296.808.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 334.847.383 354.864.186
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 54.728 264.711
Ticari Borçlar
240.316.611 163.335.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 240.316.611 163.335.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 39.885.682 29.358.999
Diğer Borçlar
3.300.527 929.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.300.527 929.039
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 475.901 352.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 23.849.702 12.239.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.296.602 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.296.602 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 285.016.635 198.636.723
ARA TOPLAM
1.228.408.997 1.064.220.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.228.408.997 1.064.220.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 353.606.758 431.864.306
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.234.958 1.234.958
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
1.108.104 1.023.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.108.104 1.023.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 2.991.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.126.710 66.327.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 71.126.710 65.456.521
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 871.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 224.912.599 211.986.171
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 64.275.609 80.374.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.264.738 795.803.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.944.673.735 1.860.024.060
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.379.616.300 2.322.093.007
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -37.574.336 -37.641.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
930.698.413 917.193.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 952.607.962 939.879.330
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -21.909.549 -22.685.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-249.116 -5.347.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -249.116 -5.347.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 688.794.015 343.070.763
Net Dönem Karı veya Zararı
41 45.423.019 352.292.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 313.612.461 308.958.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.693.228.761 2.631.051.423
TOPLAM KAYNAKLAR
4.637.902.496 4.491.075.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 841.488.584 633.414.102
Satışların Maliyeti
31 -685.891.328 -482.055.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.597.256 151.358.898
BRÜT KAR (ZARAR)
155.597.256 151.358.898
Genel Yönetim Giderleri
33 -47.898.954 -41.384.834
Pazarlama Giderleri
33 -36.123.154 -30.543.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.557.894 -1.845.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 36.659.103 23.182.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -17.998.365 -9.042.621
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.677.992 91.725.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.146.390 2.663.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -596.560 -2.896.645
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.227.822 91.492.084
Finansman Gelirleri
37 62.424.938 41.149.935
Finansman Giderleri
37 -54.049.230 -93.794.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.603.530 38.847.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.943.185 -15.622.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -24.223.935 -16.515.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -719.250 893.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.660.345 23.225.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.660.345 23.225.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 28.237.326 15.631.921
Ana Ortaklık Payları
41 45.423.019 7.593.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,13300000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,13300000 0,02200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
776.274 -994.027
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 970.343 -1.274.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-194.069 280.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -194.069 280.367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
776.274 -994.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.436.619 22.231.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.247.344 15.552.144
Ana Ortaklık Payları
46.189.275 6.678.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7562 Değişim: 0,22%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7627
Açılış: 8,7447
10,4060 Değişim: 0,37%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3735
498,86 Değişim: 0,64%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 498,97
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.