" />

KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:20
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -414.417 -9.200.721 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 - 41 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 18.930.605 173.003.597 76.520.615 249.524.212
Dönem Karı (Zararı)
41 18.930.605 18.930.605 50.040.964 68.971.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 154.072.992 26.479.651 180.552.643
Kar Payları
30 -5.212.201 -5.212.201 -5.212.201
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 45.202.766 45.202.766 2.946.315 48.149.081
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -88.664 86.086.870 -773.584 29.006.859 114.231.481 114.231.481
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 - 41 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 26.890.526 23.114.714 42.742.972 65.857.686
Dönem Karı (Zararı)
41 26.890.526 26.890.526 42.995.701 69.886.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 -3.775.812 -252.729 -4.028.541
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 763.285 -252.728 -4.597.854 -4.087.297 -18.126.467 -22.213.764
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 13.923.536 8.686.414 -1.109.646 27.036.768 48.537.072 48.537.072
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.716.482 89.024.249
Dönem Karı (Zararı)
96.703.063 102.445.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.591.775 132.996.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 83.953.152 65.757.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.722.349 58.453.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.325.291 57.827.737
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 211.354 625.311
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 5.185.704 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.916.274 8.785.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 11.988.525 5.151.603
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.927.749 3.634.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.528.420 -108.687.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.322.221 1.881.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 19.322.221 1.881.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.686.852 -51.429.199
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -48.202 -105.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -99.638.650 -51.323.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -183.763.981 -61.616.093
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.056.650 -2.089.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 28.774.183 -28.897.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.293.940 -61.402.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 86.293.940 -61.402.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 10.169.518 -619.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.251.988 -5.560.531
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 101.670 328.889
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.353.658 -5.889.420
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 31.018 251.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.359.829 100.794.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -24.729.915 1.644.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 14.370.086 99.149.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.766.418 126.754.258
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -44.049.936 -37.730.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.539.715 -206.005.552
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 5.759.869 -6.299.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -49.299.584 -199.705.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.156.797 122.063.266
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 13.923.536 -88.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 123.051.461 127.364.131
Ödenen Temettüler
30 -20.818.200 -5.212.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.333.564 5.081.963
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 1.680.135 28.233.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.013.699 33.315.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 96.370.805 63.055.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 195.384.504 96.370.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 195.384.504 96.370.805
Ticari Alacaklar
523.002.028 562.726.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 523.002.028 562.726.041
Diğer Alacaklar
196.270.221 92.334.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 421.520 373.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 195.848.701 91.960.693
Stoklar
10 759.360.731 575.808.104
Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.191.782 70.365.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.538.093 336.188
Diğer Dönen Varlıklar
29 61.932.667 35.405.209
ARA TOPLAM
1.779.680.026 1.433.345.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.791.192.689 1.444.858.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 63.886.550 64.460.715
Ticari Alacaklar
19.979.675 18.903.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.979.675 18.903.174
Diğer Alacaklar
19.743 4.269.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.743 4.269.101
Canlı Varlıklar
11 13.125.000 12.068.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 319.921.605 368.805.085
Maddi Duran Varlıklar
14 1.365.334.975 1.352.983.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 928.479 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.727.270 18.034.456
Şerefiye
18 0 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.727.270 12.848.752
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.646.164 4.246.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 64.266.941 61.315.509
Diğer Duran Varlıklar
29 2.738.759 4.536.302
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.869.575.161 1.909.622.819
TOPLAM VARLIKLAR
3.660.767.850 3.354.481.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 417.156.718 546.141.594
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 173.635.634 152.154.123
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 425.220 0
Ticari Borçlar
270.529.994 183.241.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 270.529.994 183.241.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 32.003.591 19.913.234
Diğer Borçlar
5.468.715 6.594.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.949.145 1.847.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.519.570 4.746.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 249.011 220.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 9.283.774 11.340.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.590.731 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.590.731 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 204.344.576 190.508.298
ARA TOPLAM
1.121.687.964 1.115.067.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.687.964 1.115.067.881
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 399.858.628 170.345.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 616.233 0
Ticari Borçlar
0 994.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 994.620
Diğer Borçlar
1.385.237 1.511.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.385.237 1.511.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 217.973 215.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.222.870 44.864.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 50.155.828 40.088.142
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.067.042 4.775.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 175.779.249 185.075.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 20.249.573 21.019.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.329.763 424.026.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.017.727 1.539.094.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.638.700.925 1.591.954.636
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -95.735.141 -109.658.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
766.840.604 785.205.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 784.615.873 798.952.339
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -17.775.269 -13.746.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.297.647 -1.188.001
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -2.297.647 -1.188.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 190.478.278 146.140.794
Net Dönem Karı veya Zararı
41 26.890.526 18.930.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 248.049.198 223.432.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.886.750.123 1.815.387.329
TOPLAM KAYNAKLAR
3.660.767.850 3.354.481.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.252.637.641 2.185.403.921
Satışların Maliyeti
31 -1.793.361.453 -1.726.579.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
459.276.188 458.824.442
BRÜT KAR (ZARAR)
459.276.188 458.824.442
Genel Yönetim Giderleri
33 -156.236.779 -170.722.134
Pazarlama Giderleri
33 -110.604.933 -94.206.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -7.553.384 -8.545.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 69.742.040 63.973.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -23.151.422 -30.359.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.471.710 218.964.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 73.517.945 103.134.963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -551.306 -829.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
304.438.349 321.269.352
Finansman Gelirleri
37 128.222.619 235.294.168
Finansman Giderleri
37 -335.957.905 -454.117.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.703.063 102.445.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.816.836 -33.474.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -39.455.020 -42.515.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 12.638.184 9.041.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.886.227 68.971.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.886.227 68.971.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 42.995.701 50.040.964
Ana Ortaklık Payları
41 26.890.526 18.930.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdüürülen Faaliyetleren Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,07900000 0,05500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,07900000 0,05500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.028.541 180.552.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 229.130.312
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -5.164.796 -5.828.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.136.255 -42.749.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.136.255 -42.749.454
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.028.541 180.552.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.857.686 249.524.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.742.972 76.520.615
Ana Ortaklık Payları
23.114.714 173.003.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.127 Değişim: 0,56% Hacim : 62.259 Mio.TL Son veri saati : 14:47
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0920 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1134 Değişim: 0,33%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1253
Açılış: 35,9959
2.595,03 Değişim: 0,98%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.