KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:43
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.963.509 -2.824.809 16.711.775 5.382.554 147.233.029 24.767.485 172.000.514
Dönem Karı (Zararı)
41 5.382.554 5.382.554 5.382.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 127.963.509 -2.824.809 16.711.775 141.850.475 24.767.485 166.617.960
Kar Payları
30 -4.926.374 -4.926.374 -4.926.374
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 65.301.933 65.301.933 40.581.623 105.883.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -75.881 61.702.090 -4.400.699 48.731.494 105.957.004 105.957.004
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.645.894 760.731.531 -12.025.530 -4.815.116 186.142.735 5.382.554 1.578.294.585 209.314.871 1.787.609.456
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -13.746.729 -1.188.001 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.284.789 21.783.528 63.182.661 83.681.400 83.681.400
Dönem Karı (Zararı)
41 63.182.661 63.182.661 63.182.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -1.284.789 21.783.528 20.498.739 20.498.739
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.809.287 17.809.287 8.760.752 26.570.039
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 18.093 -21.184.757 2.144.347 -1.637.455 -20.659.772 61.371 -20.598.401
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.640.584 777.767.582 -15.031.518 956.346 182.208.559 63.182.661 1.651.967.351 232.254.816 1.884.222.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.896.189 -118.859.968
Dönem Karı (Zararı)
114.058.563 80.389.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.032.212 65.721.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 68.266.750 52.935.813
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.723.116 10.795.831
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.716.636 9.757.938
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.480 1.037.893
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.042.346 1.989.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 10.769.746 3.234.381
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.727.400 -1.244.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.120.940 -249.759.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.943.596 -212.823.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.943.596 -212.823.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.470.668 -49.290.269
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -28.253 -157.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -70.442.415 -49.132.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -61.686.594 -96.651.178
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -991.950 -1.965.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.254.906 -14.679.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.177 42.993.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -312.177 42.993.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.614.338 3.352.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.806.286 -5.864.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 39.938 539.619
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.766.348 -6.404.547
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -170.933 115.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.991.876 85.052.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -11.666.410 5.926.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 9.674.534 79.126.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.969.835 -103.647.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -33.073.646 -15.212.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.512.843 -122.793.134
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -4.240.910 -2.937.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 17 12.753.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -119.855.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.722.262 181.263.989
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18.093 -75.881
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 18.093 -75.881
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 28.522.369 186.266.244
Ödenen Temettüler
30 -20.818.200 -4.926.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.131.294 -60.389.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 506.892 44.330.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.638.186 -16.058.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 96.370.805 63.055.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 125.008.991 46.997.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 125.008.991 96.370.805
Ticari Alacaklar
583.840.241 562.726.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 583.840.241 562.726.041
Diğer Alacaklar
162.779.304 92.334.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 401.571 373.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 162.377.733 91.960.693
Stoklar
10 637.488.218 575.808.104
Peşin Ödenmiş Giderler
12 67.527.924 70.365.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 1.277.816 336.188
Diğer Dönen Varlıklar
29 46.635.562 35.405.209
ARA TOPLAM
1.624.558.056 1.433.345.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.636.070.719 1.444.858.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 68.701.625 64.460.715
Ticari Alacaklar
13.015.934 18.903.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.015.934 18.903.174
Diğer Alacaklar
4.294.476 4.269.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.294.476 4.269.101
Canlı Varlıklar
11 13.060.300 12.068.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 320.167.273 368.805.085
Maddi Duran Varlıklar
14 1.314.975.153 1.352.983.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 13.189.074 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.660.193 18.034.456
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 18.474.489 12.848.752
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.829.299 4.246.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 61.689.971 61.315.509
Diğer Duran Varlıklar
29 4.972.359 4.536.302
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.842.555.657 1.909.622.819
TOPLAM VARLIKLAR
3.478.626.376 3.354.481.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 489.017.240 546.141.594
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 167.200.890 152.154.123
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 58.458 0
Ticari Borçlar
183.923.877 183.241.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 183.923.877 183.241.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 22.831.617 19.913.234
Diğer Borçlar
10.454.464 6.594.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.887.413 1.847.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.567.051 4.746.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 57.760 220.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 10.973.258 11.340.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.002.624 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.002.624 4.954.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 197.545.635 190.508.298
ARA TOPLAM
1.090.065.823 1.115.067.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.090.065.823 1.115.067.881
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 240.945.211 170.345.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 13.671.460 0
Ticari Borçlar
0 994.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 994.620
Diğer Borçlar
1.457.762 1.511.557
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.457.762 1.511.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 207.273 215.780
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.325.167 44.864.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 46.325.167 40.088.142
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 4.775.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 175.027.544 185.075.263
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 26.703.969 21.019.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.338.386 424.026.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.594.404.209 1.539.094.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.651.967.351 1.591.954.636
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.640.584 -109.658.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
762.736.064 785.205.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 777.767.582 798.952.339
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -15.031.518 -13.746.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
956.346 -1.188.001
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 956.346 -1.188.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 182.208.559 146.140.794
Net Dönem Karı veya Zararı
41 63.182.661 18.930.605
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 232.254.816 223.432.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.884.222.167 1.815.387.329
TOPLAM KAYNAKLAR
3.478.626.376 3.354.481.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.673.257.127 1.608.943.317 578.869.203 705.578.344
Satışların Maliyeti
31 -1.332.734.215 -1.256.334.490 -449.336.079 -533.998.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
340.522.912 352.608.827 129.533.124 171.580.328
BRÜT KAR (ZARAR)
340.522.912 352.608.827 129.533.124 171.580.328
Genel Yönetim Giderleri
33 -111.136.833 -101.086.327 -33.327.703 -33.373.514
Pazarlama Giderleri
33 -78.400.876 -67.554.196 -26.720.389 -24.897.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -5.932.092 -5.937.498 -2.224.083 -925.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 53.868.531 50.512.620 13.001.402 11.931.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -15.240.015 -22.617.484 -4.358.276 -6.603.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.681.627 205.925.942 75.904.075 117.711.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 72.937.844 102.295.246 -97.473 5.912.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -439.820 -410.231 -92.266 -156.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
256.179.651 307.810.957 75.714.336 123.468.047
Finansman Gelirleri
37 98.546.109 139.192.292 43.974.451 92.819.809
Finansman Giderleri
37 -240.667.197 -366.613.294 -73.605.054 -242.894.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.058.563 80.389.955 46.083.733 -26.606.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.167.440 -41.695.728 -11.775.175 -13.426.204
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -31.428.492 -31.237.756 -14.121.019 -15.939.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 10.261.052 -10.457.972 2.345.844 2.513.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.891.123 38.694.227 34.308.558 -40.033.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.891.123 38.694.227 34.308.558 -40.033.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 29.708.462 33.311.673 9.855.254 14.477.541
Ana Ortaklık Payları
41 63.182.661 5.382.554 24.453.304 -54.510.655
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,18500000 0,01600000 0,07200000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,18500000 0,01600000 0,07200000 -0,16000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.498.739 166.617.960 -809.675 -3.856.522
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 24.475.877 218.079.705 0 -1.767.539
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.647.165 -3.621.550 -1.038.044 -2.669.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.329.973 -47.840.195 228.369 580.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.329.973 -47.840.195 228.369 580.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.498.739 166.617.960 -809.675 -3.856.522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.389.862 205.312.187 33.498.883 -43.889.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.708.462 58.079.158 9.855.254 18.147.148
Ana Ortaklık Payları
83.681.400 147.233.029 23.643.629 -62.036.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798097


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.403 Değişim: 0,51% Hacim : 19.491 Mio.TL Son veri saati : 14:22
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,7846 Değişim: 1,57%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6878 Değişim: 2,76%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
930,33 Değişim: 2,12%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.