KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2022 - 20:10
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864
Transferler
0 0 -199.747.810 199.747.810 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-753.930 -753.930 -753.930 45.256.649 45.256.649 -15.666.895 -15.666.895 28.835.824 28.835.824
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.999.347 392.420.598 392.420.598 353.404.840 353.404.840 15.190.838 5.611.290 175.201.617 -15.666.895 159.534.722 1.032.534.688 1.032.534.688
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043
Transferler
-3.345.581 -3.345.581 -3.345.581 98.496.380 -95.150.799 3.345.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-549.884 -549.884 -549.884 66.261.636 66.261.636 -54.417.910 -54.417.910 11.293.842 11.293.842
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 410.692.042 -39.300.516 371.391.526 371.391.526 524.162.422 524.162.422 15.190.838 5.611.290 287.080.319 -54.417.910 232.662.409 1.255.390.885 1.255.390.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.154.851 -115.851.594
Dönem Karı (Zararı)
-54.417.910 -15.666.895
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-54.417.910 -15.666.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.026.553 117.771.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.474.154 46.384.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.690.728 -3.030.456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -286.663 -168.559
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.977.391 100.717
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.962.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.115.678 22.352.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.957.202 21.798.942
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.158.476 553.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.750.462 19.029.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.272.738 -5.542.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.023.200 24.571.168
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-134.551 33.977.237
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.130.082 -4.802.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
912.174
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
912.174
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.949.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.194.538 -193.873.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.920.694 -120.251.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-192.920.694 -120.251.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-107.900.210 -43.292.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
338.808.310 27.248.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
338.808.310 27.248.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.128.528 8.925.882
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.043.978 1.360.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.009.438 -67.864.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-221.904.998 -69.300.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.104.440 1.436.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-135.585.895 -91.768.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.974.538 -24.394.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.594.418 312.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.860.126 -74.928.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.049.920
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.299.782 -19.729.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.299.782 -19.729.343
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.291.327.838 624.502.640
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.401.907.283 -680.801.423
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-32.980.899
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-32.980.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.091.306 102.369.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
547.814.823 855.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
520.000.000 855.750.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
27.814.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-267.000.000 -738.654.206
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-267.000.000 -738.654.206
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.874.615 -9.274.857
Ödenen Faiz
-28.121.640 -10.993.000
Alınan Faiz
6.272.738 5.542.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.923.671 -88.409.834
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
66.261.636 11.032.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.662.035 -77.377.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
769.346.310 497.197.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.684.275 419.819.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 741.684.275 769.346.310
Ticari Alacaklar
5,6 751.762.109 558.554.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
81.715.233 33.652.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
670.046.876 524.902.470
Diğer Alacaklar
31.113.567 11.406.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.113.567 11.406.845
Stoklar
7 1.137.090.408 1.034.167.589
Canlı Varlıklar
8 461.949.816 380.529.090
Peşin Ödenmiş Giderler
301.465.858 184.666.902
Diğer Dönen Varlıklar
142.476.166 53.032.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
142.476.166 53.032.868
ARA TOPLAM
3.567.542.199 2.991.704.356
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 22.818.494 22.818.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.590.360.693 3.014.522.850
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
106.373 106.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.373 106.373
Maddi Duran Varlıklar
10 727.522.285 712.461.517
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.867.587 42.287.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.996.114 3.652.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.996.114 3.652.186
Peşin Ödenmiş Giderler
53.738.835 20.757.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
136.990.825 118.695.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
961.222.019 897.961.586
TOPLAM VARLIKLAR
4.551.582.712 3.912.484.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
713.549.832 347.831.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
713.549.832 347.831.493
Banka Kredileri
4 701.287.380 335.799.880
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.262.452 12.031.613
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
451.926.209 459.408.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
451.926.209 459.408.014
Banka Kredileri
4 451.926.209 459.408.014
Diğer Finansal Yükümlülükler
42.827.086 15.012.263
Ticari Borçlar
5,6 1.540.487.261 1.201.678.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.911.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.540.487.261 1.199.767.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.469.584 20.598.112
Diğer Borçlar
2.104.074 1.486.151
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
521.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.582.392 1.486.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.319.075 26.767.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26.465.476 38.663.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.176.079 52.890.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.282.863 45.156.217
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.893.216 7.734.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.184.110 103.577
ARA TOPLAM
2.885.508.786 2.164.440.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885.508.786 2.164.440.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
224.535.643 317.745.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
224.535.643 317.745.232
Banka Kredileri
4 201.409.281 291.513.416
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 23.126.362 26.231.816
Diğer Borçlar
105.310 105.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.310 105.310
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.012.715 5.367.232
Uzun Vadeli Karşılıklar
87.261.081 80.284.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.261.081 80.284.668
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
96.768.292 100.444.870
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
410.683.041 503.947.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.296.191.827 2.668.387.393
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.255.390.885 1.244.097.043
Ödenmiş Sermaye
12 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
12 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
371.391.526 375.286.991
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
371.391.526 375.286.991
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 410.692.042 414.037.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.300.516 -38.750.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
524.162.422 457.900.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
524.162.422 457.900.786
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
12 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 287.080.319 188.583.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-54.417.910 95.150.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.255.390.885 1.244.097.043
TOPLAM KAYNAKLAR
4.551.582.712 3.912.484.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.021.645.296 1.119.152.290
Satışların Maliyeti
13 -1.823.543.127 -1.005.634.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.102.169 113.517.514
BRÜT KAR (ZARAR)
198.102.169 113.517.514
Genel Yönetim Giderleri
-24.123.916 -24.228.416
Pazarlama Giderleri
-113.143.799 -57.145.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-312.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 110.416.784 55.957.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -151.999.849 -85.036.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.251.389 2.752.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.287.508
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.210.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.251.389 4.829.407
Finansman Gelirleri
31.803.414 5.542.029
Finansman Giderleri
-101.342.631 -30.840.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.287.828 -20.469.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.130.082 4.802.263
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -26.396.785 -313.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 22.266.703 5.116.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.417.910 -15.666.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.417.910 -15.666.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-54.417.910 -15.666.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-549.884 -753.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-714.135 -942.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.251 188.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
164.251 188.482
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.261.636 45.256.649
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.261.636 45.256.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.711.752 44.502.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.293.842 28.835.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.293.842 28.835.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026476


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5631 Değişim: 0,14%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,5691
Açılış: 15,5411
16,2523 Değişim: 0,07%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,2774
Açılış: 16,2402
912,86 Değişim: 0,20%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 912,91
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.