;

KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 - 23:53
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 422.860.839 422.860.839 190.891.781 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 353.219.455 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
-21.729.972 -21.729.972 -21.729.972 132.300.786 -110.570.814 21.729.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.956.339 -7.956.339 -7.956.339 117.256.410 117.256.410 -199.747.810 -199.747.810 -90.447.739 -90.447.739
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864
Transferler
-13.382.322 -13.382.322 -13.382.322 -186.365.488 199.747.810 13.382.322 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.505.215 -4.505.215 -4.505.215 287.511.875 287.511.875 95.150.799 95.150.799 378.157.459 378.157.459
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280 -137.759.280
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.957.015 -4.890.173
Dönem Karı (Zararı)
95.150.799 -199.747.810
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.150.799 -199.747.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
608.183.901 355.732.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 252.279.924 208.947.004
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-46.803.574 67.839.542
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -107.087 -1.791.450
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.894.940 5.039.565
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -64.591.427 64.591.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.195.478 53.084.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 60.676.613 51.888.767
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 518.865 1.195.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.960.460 48.154.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -92.021.850 -15.830.309
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 179.982.310 63.985.182
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.695.359 23.365.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 23.141.944 -48.192.217
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 4.117.806 -6.602.959
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 95.596.504 9.136.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-548.394.489 -124.617.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.650.223 -102.998.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.650.223 -102.998.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-594.586.310 -214.006.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361.520.043 221.954.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.893.203 2.462.403
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.067.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.571.202 -29.962.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.426.028 -75.586.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.854.826 45.624.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
154.940.211 31.367.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -45.287.245 -33.999.856
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -2.695.951 -2.257.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.253.585 -200.057.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.941.980 11.035.196
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.941.980 11.035.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -145.659.702 -37.987.402
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.301.650 7.859.848
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.119.863.192 1.976.184.558
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.431.700.705 -2.157.150.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.844.750 399.005.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 615.364.253 729.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 600.351.990 729.750.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15.012.263
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -266.000.000 -283.318.666
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.000.000 -283.318.666
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.780.353 -8.013.178
Ödenen Faiz
-165.761.000 -55.243.074
Alınan Faiz
92.021.850 15.830.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.548.180 194.057.239
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
63.193.899 61.185.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.742.079 255.242.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.197.283 241.954.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 752.939.362 497.197.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 769.346.310 530.144.576
Ticari Alacaklar
558.554.752 357.382.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.652.282 17.687.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 524.902.470 339.695.670
Diğer Alacaklar
11.406.845 610.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.406.845 610.340
Stoklar
10 1.034.167.589 457.476.219
Canlı Varlıklar
11 380.529.090 216.963.889
Peşin Ödenmiş Giderler
12 184.666.902 59.485.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 1.789.337
Diğer Dönen Varlıklar
23 53.032.868 43.616.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
53.032.868 43.616.888
ARA TOPLAM
2.991.704.356 1.667.468.982
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 22.818.494 238.298.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.014.522.850 1.905.767.722
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
106.373 6.013.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 106.373 6.013.838
Maddi Duran Varlıklar
15 712.461.517 657.618.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 42.287.935 8.651.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.652.186 3.659.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.652.186 3.659.204
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.757.936 140.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 118.695.639 86.937.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
897.961.586 763.021.452
TOPLAM VARLIKLAR
3.912.484.436 2.668.789.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.831.493 182.682.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.831.493 182.682.357
Banka Kredileri
6 335.799.880 179.356.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.031.613 3.325.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
459.408.014 183.233.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
459.408.014 183.233.685
Banka Kredileri
6 459.408.014 183.233.685
Diğer Finansal Yükümlülükler
15.012.263
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 15.012.263
Ticari Borçlar
1.201.678.951 664.439.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.911.616 538.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.199.767.335 663.900.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 20.598.112 9.704.909
Diğer Borçlar
1.486.151 3.326.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.486.151 3.326.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.767.454 5.383.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 26.767.454 5.383.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 38.663.109 118.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.890.957 51.005.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 45.156.217 43.789.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 7.734.740 7.215.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
103.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
103.577
ARA TOPLAM
2.164.440.081 1.099.894.903
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 31.052.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.164.440.081 1.130.947.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
317.745.232 382.142.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
317.745.232 382.142.141
Banka Kredileri
6 291.513.416 375.557.947
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 26.231.816 6.584.194
Diğer Borçlar
105.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.310
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.367.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.367.232
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.284.668 59.665.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 80.284.668 59.665.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 100.444.870 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
503.947.312 534.143.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.668.387.393 1.665.090.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.244.097.043 1.003.698.864
Ödenmiş Sermaye
25 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
25 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
375.286.991 393.174.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
375.286.991 393.174.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 414.037.623 427.419.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.750.632 -34.245.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
457.900.786 308.148.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
457.900.786 308.148.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
25 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 188.583.939 374.949.427
Net Dönem Karı veya Zararı
95.150.799 -199.747.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.244.097.043 1.003.698.864
TOPLAM KAYNAKLAR
3.912.484.436 2.668.789.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 5.321.483.536 3.677.878.355
Satışların Maliyeti
26 -4.641.890.751 -3.454.534.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
679.592.785 223.343.953
BRÜT KAR (ZARAR)
679.592.785 223.343.953
Genel Yönetim Giderleri
27 -116.699.116 -117.316.994
Pazarlama Giderleri
27 -258.858.751 -195.049.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -3.149.033 -1.150.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 263.082.327 184.518.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -493.061.653 -212.159.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.906.559 -117.814.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 128.413.327 6.602.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -25.776.930 -73.727.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.542.956 -184.939.025
Finansman Gelirleri
31 169.198.659 15.830.309
Finansman Giderleri
31 -224.448.872 -78.831.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.292.743 -247.940.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.141.944 48.192.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -44.716.967 6.448.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 21.575.023 41.743.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.150.799 -199.747.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.150.799 -199.747.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.150.799 -199.747.810
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32 -4.505.215 -7.956.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.631.519 -9.945.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.126.304 1.989.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.126.304 1.989.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
149.752.595 117.256.410
Yabancı Para Çevrim Farkları
32 149.752.595 117.256.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.247.380 109.300.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.398.179 -90.447.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
240.398.179 -90.447.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003627


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3446 Değişim: -0,12%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5696 Değişim: 0,57%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
973,17 Değişim: -0,16%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.