KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:56
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.133.650 55.664.525 -50.721.988 3.808.887 3.808.887
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.422.728 246.556.306 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -50.721.988 1.097.955.490 1.097.955.490
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864
Transferler
-199.747.810 199.747.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168.428 109.622.102 150.594.526 259.048.200 259.048.200
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -35.413.845 280.011.013 15.190.838 5.611.290 175.201.617 150.594.526 1.124.987.784 1.124.987.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.114.878 81.710.830
Dönem Karı (Zararı)
150.594.526 -50.721.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.407.060 225.497.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.543.638 122.084.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-68.952.111 9.931.947
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 203.778 -366.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.564.462 10.298.581
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -64.591.427 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.356.929 27.187.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.736.257 27.673.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-379.328 -486.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.245.941 23.489.692
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.750.559 -5.978.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
54.996.500 29.467.951
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-53.764.035 55.664.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -5.444.141 -16.990.441
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
785.267 4.130.236
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.635.572 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.222.014 -57.499.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.687.151 -42.719.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-160.687.151 -42.719.118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.725.017 -78.405.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.403.544 104.826.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.403.544 104.826.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.207.442 3.927.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 452.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.870.866 -45.581.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.550.436 -62.763.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.679.570 17.181.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.779.572 117.276.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.557.981 -31.056.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-106.713 -4.508.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
110.602.389 -86.955.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.694.795 7.205.485
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.694.795 7.205.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.307.415 -11.820.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.307.415 -11.820.074
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.518.540 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.249.822.736 953.242.057
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.355.876.826 -1.041.561.334
Alınan Faiz
29.750.559 5.978.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.590.488 279.468.618
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.083.750.000 594.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -738.284.107 -283.033.824
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.480.645 -6.644.783
Ödenen Faiz
-37.394.760 -24.852.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
480.307.755 274.223.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.373.212 -17.146.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
496.680.967 257.077.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.197.283 253.283.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 993.878.250 510.360.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.048.667.210 530.144.576
Ticari Alacaklar
7 519.199.154 357.382.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.134.157 17.687.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 492.064.997 339.695.670
Diğer Alacaklar
815.790 610.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
815.790 610.340
Stoklar
8 453.315.665 457.476.219
Canlı Varlıklar
9 255.749.742 216.963.889
Peşin Ödenmiş Giderler
117.846.095 59.485.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.671.525 1.789.337
Diğer Dönen Varlıklar
43.458.295 43.616.888
ARA TOPLAM
2.441.723.476 1.667.468.982
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 24.351.122 238.298.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.466.074.598 1.905.767.722
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
103.874 6.013.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.874 6.013.838
Maddi Duran Varlıklar
11 671.907.035 657.618.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.912.383 8.651.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.738.319 3.659.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.738.319 3.659.204
Peşin Ödenmiş Giderler
141.803 140.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
96.760.486 86.937.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
811.563.900 763.021.452
TOPLAM VARLIKLAR
3.277.638.498 2.668.789.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 155.718.311 182.682.357
İlişkili Taraflar 16.912.351 9.704.909
Diğer Borçlar
4.072.628 3.326.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.072.628 3.326.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.899.207 1.107.751 118.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.436.231 51.005.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.599.684 43.789.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.836.547 7.215.875
ARA TOPLAM
1.512.604.050 1.099.894.903
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12 31.052.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.512.604.050 1.130.947.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
479.007.873 382.142.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
479.007.873 382.142.141
Banka Kredileri
5 447.558.779 375.557.947
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 31.449.094 6.584.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.335.723 92.335.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.703.068 59.665.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
68.703.068 59.665.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.046.664 534.143.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.152.650.714 1.665.090.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.124.987.784 1.003.698.864
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
13 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
392.006.100 393.174.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
392.006.100 393.174.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
427.419.945 427.419.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.413.845 -34.245.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
280.011.013 308.148.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
280.011.013 308.148.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 175.201.617 374.949.427
Net Dönem Karı veya Zararı
13 150.594.526 -199.747.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.124.987.784 1.003.698.864
TOPLAM KAYNAKLAR
3.277.638.498 2.668.789.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.499.458.824 1.763.336.797 1.380.306.534 944.784.458
Satışların Maliyeti
14 -2.195.108.043 -1.634.443.565 -1.189.473.267 -865.275.784
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.350.781 128.893.232 190.833.267 79.508.674
BRÜT KAR (ZARAR)
304.350.781 128.893.232 190.833.267 79.508.674
Genel Yönetim Giderleri
-60.895.839 -45.743.188 -36.667.423 -28.250.288
Pazarlama Giderleri
-113.477.952 -91.962.604 -56.332.823 -50.290.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-679.243 -586.425 -366.844 -256.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 104.470.885 51.731.248 48.513.753 40.056.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -141.214.370 -75.687.817 -56.178.367 -51.494.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.554.262 -33.355.554 89.801.563 -10.727.913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 106.754.203 102.466.695 -17.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.087.457 -4.130.236 123.343 -4.130.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.221.008 -37.485.790 192.391.601 -14.875.313
Finansman Gelirleri
29.750.559 5.872.686 24.208.530 3.757.997
Finansman Giderleri
-81.821.182 -36.099.325 -50.980.588 -17.850.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.150.385 -67.712.429 165.619.543 -28.967.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.444.141 16.990.441 641.878 12.433.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.086.916 7.353.688 -3.772.953 7.457.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 9.531.057 9.636.753 4.414.831 4.976.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.168.428 -1.133.650 -414.498 -361.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.460.535 -1.417.063 -518.123 -451.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
292.107 283.413 103.625 90.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
292.107 283.413 103.625 90.343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
109.622.102 55.664.525 64.365.453 25.470.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
109.622.102 55.664.525 64.365.453 25.470.245
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.453.674 54.530.875 63.950.955 25.108.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.048.200 3.808.887 230.212.376 8.574.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
259.048.200 3.808.887 230.212.376 8.574.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957766


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,18% Hacim : 6.816 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 1.387 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6649 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1539 Değişim: 0,14%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,17 Değişim: 0,44%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.