KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2020 - 21:28
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.145.351 -2.965.867 136.670.030 129.558.812 129.558.812
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -24.203.712 160.617.361 15.190.838 5.611.290 242.648.641 136.670.030 861.059.809 861.059.809
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.532.014 129.798.819 -109.249.658 19.017.147 19.017.147
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.821.092 320.690.600 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -109.249.658 1.113.163.750 1.113.163.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.115.604 341.005.104
Dönem Karı (Zararı)
-109.249.658 136.670.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-109.249.658 136.670.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.525.240 208.893.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
178.845.245 125.700.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.586.345 -6.093.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 92.016 1.383.493
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.494.329 -7.477.016
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-40.377 2.106.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.921.355 37.469.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.393.784 -9.623.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.315.139 47.092.657
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
310.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.662.816 -2.965.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -14.719.034 47.858.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.268.890 4.507.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.936.640 45.196.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.182.888 -39.915.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.321.481 -37.137.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.569.061 72.142.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.363.165 -7.608.670
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-284.051 -623.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.850.128 58.339.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.024.247 -8.004.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.174.119 66.343.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.212.222 390.759.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.955.112 -7.290.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.141.506 -42.464.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.625.951 -138.015.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.859.925 8.824.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.859.925 8.824.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.423.129 -33.500.052
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.413.212.572 1.270.600.235
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.539.669.103 -1.393.563.353
Alınan Faiz
10.393.784 9.623.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.032.434 -48.749.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
592.750.000 169.082.465
Kredilerden Nakit Girişleri
5 592.750.000 169.082.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -283.036.202 -164.473.056
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.385.272 -9.769.862
Ödenen Faiz
-41.296.092 -43.588.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.522.087 154.240.432
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
67.406.875 2.115.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.928.962 156.356.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
241.954.654 134.658.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 557.883.616 291.014.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 612.627.846 294.656.978
Ticari Alacaklar
7 374.584.138 298.667.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.719.595 10.673.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
355.864.543 287.993.583
Diğer Alacaklar
786.965 1.104.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
786.965 1.104.047
Stoklar
8 309.222.182 308.339.672
Canlı Varlıklar
9 199.096.984 180.509.871
Peşin Ödenmiş Giderler
68.506.533 29.988.174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.261.202 4.056.078
Diğer Dönen Varlıklar
32.935.991 22.578.485
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.935.991 22.578.485
ARA TOPLAM
1.599.021.841 1.139.900.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 24.386.120 41.382.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.623.407.961 1.181.283.004
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.189.656 6.255.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.189.656 6.255.956
Maddi Duran Varlıklar
11 801.986.169 797.811.136
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.396.530 16.167.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.272.959 3.493.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.272.959 3.493.328
Peşin Ödenmiş Giderler
1.435.876 1.473.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.435.876 1.473.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
50.798.402 41.445.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
875.079.592 866.647.529
TOPLAM VARLIKLAR
2.498.487.553 2.047.930.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.959.539 69.792.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.959.539 69.792.528
Banka Kredileri
5 100.376.442 60.721.544
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.583.097 9.070.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.355.912 73.442.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.355.912 73.442.932
Banka Kredileri
5 114.355.912 73.442.932
Ticari Borçlar
7 569.795.904 455.103.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 803.845 1.613.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
568.992.059 453.489.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.422.875 7.895.550
Diğer Borçlar
2.205.803 2.343.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.205.803 2.343.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.972.169 9.509.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.972.169 9.509.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.474.343 127.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.980.372 40.793.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.632.899 34.790.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.347.473 6.002.961
ARA TOPLAM
849.166.917 659.008.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.166.917 659.008.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.147.970 157.646.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.147.970 157.646.633
Banka Kredileri
5 381.970.818 148.805.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.177.152 8.840.782
Devlet Teşvik ve Yardımları
5.369.837 4.198.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.303.356 40.595.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.303.356 40.595.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.156.886 294.775.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.385.323.803 953.783.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.113.163.750 1.094.146.603
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
13 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
421.328.825 422.860.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
421.328.825 422.860.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 449.149.917 449.149.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.821.092 -26.289.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
320.690.600 190.891.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
320.690.600 190.891.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 353.219.455 242.648.641
Net Dönem Karı veya Zararı
-109.249.658 110.570.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.113.163.750 1.094.146.603
TOPLAM KAYNAKLAR
2.498.487.553 2.047.930.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.653.123.829 2.604.019.203 889.787.032 812.841.361
Satışların Maliyeti
14 -2.486.168.525 -2.141.769.753 -851.724.960 -704.155.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.955.304 462.249.450 38.062.072 108.685.971
BRÜT KAR (ZARAR)
166.955.304 462.249.450 38.062.072 108.685.971
Genel Yönetim Giderleri
-74.595.047 -65.176.132 -28.851.859 -20.207.304
Pazarlama Giderleri
-138.796.431 -136.561.154 -46.833.827 -42.710.112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-968.545 -754.162 -382.120 -272.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 91.437.025 100.837.886 39.705.777 25.981.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -119.752.094 -123.269.453 -44.064.277 -19.162.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-75.719.788 237.326.435 -42.364.234 52.315.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.268.890 -4.507.183 861.346 1.646.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-78.988.678 232.819.252 -41.502.888 53.962.259
Finansman Gelirleri
10.393.784 9.623.542 4.521.098 4.666.701
Finansman Giderleri
-55.373.798 -57.914.558 -19.274.473 -18.574.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-123.968.692 184.528.236 -56.256.263 40.054.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.719.034 -47.858.206 -2.271.407 -13.315.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 6.488.720 -53.969.383 -864.968 -9.938.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.230.314 6.111.177 -1.406.439 -3.376.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.532.014 -4.145.351 -398.363 -1.778.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.915.017 -5.181.689 -497.954 -2.364.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
383.003 1.036.338 99.591 585.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
383.003 1.036.338 99.591 585.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.266.805 -7.111.218 73.735.931 -28.609.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.017.147 129.558.812 15.208.261 -1.871.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.017.147 129.558.812 15.208.261 -1.871.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887878


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4615 Değişim: -0,08%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,4724
Açılış: 13,4717
15,2668 Değişim: -0,03%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
792,88 Değişim: -0,09%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 795,13
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.