" />

KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 08:05
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.988.887 -18.728.178 74.723.676 81.066.013 118.072.624 118.072.624
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.996.956 -6.230.717 27.308.553 110.570.814 362.645.606 362.645.606
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
341.402.361 314.346.529
Dönem Karı (Zararı)
110.570.814 81.066.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
110.570.814 81.066.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.287.800 280.091.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.931.968 143.683.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.723.428 11.960.045
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.422.498 -355.335
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.886.857 8.480.245
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.740.931 3.835.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-551.165 -2.443.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.395.982 39.796.941
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.542.385 -10.139.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.938.367 49.936.617
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-312.507 -290.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.308.553 74.723.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.352.126 13.111.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.886.271 -449.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.800.348 -22.717.290
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
39.510.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.280.857 -64.263.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.036.374 -2.065.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.005.880 96.247.418
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.834.251 -4.754.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.706.946 -975.529
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
293.198 -533.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.759.002 -85.882.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.830.396 -88.157.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.589.398 2.274.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
388.058.266 338.440.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.695.045 -7.156.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.960.860 -16.936.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.074.944 -156.195.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.610.252 2.065.205
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.610.252 2.065.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.856.708 -31.817.719
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.699.662.340 1.466.521.338
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.847.033.213 -1.603.104.029
Alınan Faiz
14.542.385 10.139.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.033.339 -69.375.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
420.136.361 714.622.879
Kredilerden Nakit Girişleri
420.136.361 714.622.879
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-405.489.756 -739.477.870
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.789.159
Ödenen Faiz
-62.890.785 -44.520.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.294.078 88.775.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.997.916 29.776.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.296.162 118.552.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.658.492 16.105.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
241.954.654 134.658.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
294.656.978 170.526.565
Ticari Alacaklar
298.667.509 291.809.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.673.926 20.431.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
287.993.583 271.377.996
Diğer Alacaklar
1.104.047 11.092.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.104.047 11.092.943
Stoklar
308.339.672 250.416.441
Canlı Varlıklar
180.509.871 157.205.269
Peşin Ödenmiş Giderler
29.988.174 19.757.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.056.078
Diğer Dönen Varlıklar
22.578.485 33.324.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.578.485 33.324.156
ARA TOPLAM
1.139.900.814 934.132.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
41.382.190 52.828.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.181.283.004 986.961.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.255.956 296.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.255.956 296.473
Maddi Duran Varlıklar
797.811.136 513.704.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.167.842 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.493.328 4.442.492
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.493.328 4.442.492
Peşin Ödenmiş Giderler
1.473.882 9.046.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.473.882 9.046.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41.445.385 30.553.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
866.647.529 558.043.658
TOPLAM VARLIKLAR
2.047.930.533 1.545.004.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.792.528 215.276.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.792.528 215.276.140
Banka Kredileri
60.721.544 215.276.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.070.984 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.442.932 960.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.442.932 960.069
Banka Kredileri
73.442.932 960.069
Ticari Borçlar
455.103.393 421.097.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.613.904 681.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
453.489.489 420.416.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.895.550 15.602.496
Diğer Borçlar
2.343.508 1.782.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.343.508 1.782.389
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.509.240 11.875.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.509.240 11.875.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
127.713 2.757.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.793.139 20.647.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
34.790.178 14.093.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.002.961 6.554.126
ARA TOPLAM
659.008.003 689.999.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
659.008.003 689.999.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.646.633 49.039.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.646.633 49.039.931
Banka Kredileri
148.805.851 49.039.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.840.782 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.198.227 4.217.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.139.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.139.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.595.344 26.541.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.595.344 26.541.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 42.566.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.775.927 123.504.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
953.783.930 813.503.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.094.146.603 731.500.997
Ödenmiş Sermaye
100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
613.752.620 361.677.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
422.860.839 198.094.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
449.149.917 218.152.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.289.078 -20.058.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
190.891.781 163.583.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.648.641 161.582.628
Net Dönem Karı veya Zararı
110.570.814 81.066.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.094.146.603 731.500.997
TOPLAM KAYNAKLAR
2.047.930.533 1.545.004.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.439.333.548 2.932.275.490
Satışların Maliyeti
-2.911.924.370 -2.517.856.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
527.409.178 414.418.761
BRÜT KAR (ZARAR)
527.409.178 414.418.761
Genel Yönetim Giderleri
-99.597.499 -71.040.063
Pazarlama Giderleri
-187.876.712 110.570.814 81.066.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.570.814 81.066.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
224.766.239 -37.717.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
281.191.867 -17.649.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.788.396 -23.410.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.637.232 3.342.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.557.679 -187.623
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-50.194.911 3.529.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.308.553 74.723.676
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.308.553 74.723.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.074.792 37.006.611
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
362.645.606 118.072.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
362.645.606 118.072.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9363 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8866 Değişim: 0,04%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.534,83 Değişim: 0,00%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.