KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.09.2021 - 13:39
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.094.334 673.806
Satışların Maliyeti
16 -1.946.284 -442.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.050 231.041
BRÜT KAR (ZARAR)
148.050 231.041
Genel Yönetim Giderleri
17 -429.209 -355.334
Pazarlama Giderleri
17 -4.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 391.111 532.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -594.658 -438.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-489.610 -29.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-489.610 -29.834
Finansman Giderleri
19 -47.184 -94.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-536.794 -124.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
262.818 1.143.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 262.818 1.143.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-273.976 1.018.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
-273.976 1.018.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.693 -114.144
Ana Ortaklık Payları
-319.669 1.132.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
935.949 1.073.623
Dönem Karı (Zararı)
-273.976 1.018.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-273.976 1.018.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.255 -1.056.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
829.995 749.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.005 -92.269
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.399 1.537
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
134.606 -93.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-73.166 -94.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.735 7.100
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-34.475 -34.557
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-55.426 -67.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-93.641 19.857
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 10.839 -164.978
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-218.179 184.501
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
113.699 334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-445.208 -1.635.010
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-491.418 -1.664.272
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
46.210 29.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -427.174 -134.261
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
95.444 130.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.182.670 1.111.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-560.868 -127.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -555.071 -127.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.292 -128.711
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.293 -128.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -559.876 -259.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -944.490 77.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
729.821 -194.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,2 520.006 11.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 209.815 -206.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 41.578 41.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.675.768 1.887.857
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.218.568 1.809.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -542.800 78.247
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -12.567 23.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.404 -209.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.404 -209.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
935.949 1.073.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-770.685 -869.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-770.685 -869.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -763.396 -869.413
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.986 -203.532
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.520 -220.345
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.520 -220.345
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.534 16.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-722 678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-722 678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.654 1.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.932 1.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.932 2.654
Ticari Alacaklar
1.483.945 999.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 291.217 285.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.192.728 714.333
Diğer Alacaklar
2.277.830 2.262.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,23 583.425 583.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.694.405 1.679.455
Stoklar
9 10.684.532 10.124.656
Peşin Ödenmiş Giderler
944.166 79.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 944.166 79.055
Diğer Dönen Varlıklar
486.697 386.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 486.697 386.293
ARA TOPLAM
15.879.102 13.855.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.879.102 13.855.292
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
411.425 411.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 411.425 411.425
Maddi Duran Varlıklar
8.888.578 8.911.520
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 8.888.578 8.911.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
189.545 225.912
Şerefiye
36.248 36.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 153.297 189.664
Peşin Ödenmiş Giderler
708.879 629.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 708.879 629.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.112.593 2.514.631
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.311.020 12.692.988
TOPLAM VARLIKLAR
29.190.122 26.548.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
345.973 60.717
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
345.973 60.717
Banka Kredileri
6 345.973 60.717
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
531.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 531.776
Ticari Borçlar
4.564.321 3.793.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 905.235 385.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.659.086 3.408.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 675.919 634.341
Diğer Borçlar
2.615.900 3.201.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,23 247.661 290.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.368.239 2.911.039
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
172.956 185.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 172.956 185.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.132 6.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.132 6.132
ARA TOPLAM
8.381.201 8.413.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.381.201 8.413.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
14.657.109 11.405.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.657.109 11.405.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.519 39.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 58.519 39.832
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.347.491 1.176.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.063.119 12.621.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.444.320 21.035.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.679.962 4.492.467
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.866.461 3.359.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.981.241 2.474.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.575.031 3.066.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,15 -593.790 -591.838
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
885.220 884.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.451 73.451
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.783.110 -12.110.314
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -319.669 327.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.065.840 1.020.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.745.802 5.513.146
TOPLAM KAYNAKLAR
29.190.122 26.548.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 5.241.793 -590.475 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243
Transferler
-842.399 842.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.664.272 -349 1.132.782 -531.839 -129.144 -660.983
Dönem Karı (Zararı)
1.132.782 1.132.782 1.132.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349 -349 -349
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.664.272 -1.664.272 -129.144 -1.793.416
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 3.577.521 -590.824 736.967 73.451 -12.110.314 1.132.782 5.662.412 379.848 6.042.260
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 3.066.449 -591.838 884.686 73.451 -12.110.314 327.204 4.492.467 1.020.679 5.513.146
Transferler
327.204 -327.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.418 -1.952 534 -319.669 -812.505 45.161 -767.344
Dönem Karı (Zararı)
-319.669 -319.669 -319.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.952 -1.952 -1.952
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-491.418 534 -490.884 45.161 -445.723
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 2.575.031 -593.790 885.220 73.451 -11.783.110 -319.669 3.679.962 1.065.840 4.745.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-273.976 1.018.638
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.952 -349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.502 -448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
550 99
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
550 99
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.952 -349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-275.928 1.018.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.693 -114.144
Ana Ortaklık Payları
-321.621 1.132.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8718 Değişim: 0,02%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8848
Açılış: 8,8703
10,3753 Değişim: -0,02%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,3944
Açılış: 10,3776
494,89 Değişim: 0,12%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 495,34
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.