KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:13
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 673.806
Satışların Maliyeti
16 -442.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.041
BRÜT KAR (ZARAR)
231.041 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -355.334 -331.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 532.765 956.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -438.306 -1.134.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.834 -510.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.834 -510.030
Finansman Gelirleri
19 14.622
Finansman Giderleri
19 -94.735 -125.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-124.569 -620.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 1.143.207 113.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.018.638 -506.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.018.638 -506.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-114.144 55.446
Ana Ortaklık Payları
1.132.782 -562.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.073.623 -379.064
Dönem Karı (Zararı)
1.018.638 -506.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 1.018.638 -506.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.056.490 390.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 749.517 176.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-92.269 517.157
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.537
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -93.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-94.553 43.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.100 873
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -34.557 -884
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -67.096 43.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.857 -270.408
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -164.978 -396.832
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 184.501 13.185
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 334 113.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.635.010
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.664.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -134.261 -114.114
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
130.229 -20.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.111.475 -262.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.661 605.470
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 420.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -127.661 185.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.711 -560.200
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.711 -118.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -259.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 77.889 -96.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.280 199.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,2 11.836 -81.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 lanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 41.537 -23.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.887.857 740.793
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.809.610 1.014.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 78.247 -273.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 23.953 -1.090.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.353 -38.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-209.353 -38.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.073.623 -379.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-869.413 -223.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-869.413 -43.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -869.413 -43.049
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-180.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.532 573.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.345 -437.621
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.345 -437.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.813 1.011.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
678 -28.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
678 -28.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.152 29.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.830 931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.830 1.152
Ticari Alacaklar
962.771 835.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 405.345 405.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 557.426 430.099
Diğer Alacaklar
2.077.763 2.061.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,23 442.116 442.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.635.647 1.619.454
Stoklar
9 9.865.129 9.605.373
Peşin Ödenmiş Giderler
45.884 25.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.884 25.765
Diğer Dönen Varlıklar
20 291.166 98.887
ARA TOPLAM
13.244.543 12.628.191
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
279.000 279.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.523.543 12.907.191
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 411.425 384.713
Maddi Duran Varlıklar
11 8.576.654 8.584.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.243 36.318
Şerefiye
36.248 36.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 127.995 70
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.185.248 1.283.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.273.388 2.154.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.610.958 12.443.717
TOPLAM VARLIKLAR
26.134.501 25.350.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
414.241 69.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
414.241 69.435
Banka Kredileri
6 414.241 69.435
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 697.001
Ticari Borçlar
4.522.029 4.771.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 195.680 183.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.326.349 4.587.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 763.038 721.501
Diğer Borçlar
8.595.167 7.970.893
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,23 2.872.743 2.326.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.722.424 5.644.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 204.878 180.925
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.132 6.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.132 6.132
ARA TOPLAM
14.505.485 14.417.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.505.485 14.417.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
418.217 286.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
418.217 286.367
Banka Kredileri
6 418.217 286.367
Ticari Borçlar
7 31.160
Diğer Borçlar
8 3.972.261 2.708.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.854 17.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 24.854 17.405
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.171.424 1.187.048
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.586.756 4.230.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.092.241 18.647.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.662.412 6.194.251
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.986.697 4.651.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.986.697 4.651.318
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.577.521 5.241.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,15 -590.824 -590.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
736.967 736.967
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
736.967 736.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -12.110.314 -11.267.915
Net Dönem Karı veya Zararı
22 1.132.782 -842.399
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 379.848 508.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.042.260 6.703.243
TOPLAM KAYNAKLAR
26.134.501 25.350.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304
Transferler
-3.438.854 3.438.854
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -562.403 -563.485 1.066.923 503.438
Dönem Karı (Zararı)
-562.403 -562.403 55.446 -506.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -1.082 1.011.477 1.010.395
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 -152.483 73.451 -11.267.915 -562.403 343.004 1.564.738 1.907.742
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 5.241.793 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243
Transferler
-842.399 842.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349 -1.664.272 1.132.782 -531.839 -129.144 -660.983
Dönem Karı (Zararı)
1.132.782 1.132.782 1.132.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349 -1.664.272 -349 -349
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.664.272 -129.144 -1.793.416
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -590.824 3.577.521 736.967 73.451 -12.110.314 1.132.782 5.662.412 379.848 6.042.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.018.638 -506.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349 -1.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-448 -1.343
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99 296
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
99 296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349 -1.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.018.289 -508.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-114.144 55.446
Ana Ortaklık Payları
1.132.433 -563.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5552 Değişim: 0,08%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1018 Değişim: 0,34%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
494,54 Değişim: -0,19%
Düşük 494,15 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.