KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.04.2019 - 22:39
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.642.343 6.777.044
Satışların Maliyeti
16 -3.640.734 -6.218.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.609 558.918
BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.609 558.918
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.570.998 -2.764.895
Pazarlama Giderleri
17 -708.877 -829.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.403.451 2.990.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.806.999 -467.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.681.814 -511.989
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.681.814 -511.989
Finansman Gelirleri
19 693.158 556.962
Finansman Giderleri
19 -1.148.017 -1.365.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.136.673 -1.320.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
507.412 204.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 507.412 204.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.629.261 -1.116.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.629.261 -1.116.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190.407 -820.733
Ana Ortaklık Payları
-3.438.854 -295.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -644.022 41.520 73.451 -8.215.761 682.490 4.780.507 1.398.618 6.179.125
Transferler
682.490 -682.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.021 -89.161 -295.790 -309.930 -820.733 -1.130.663
Dönem Karı (Zararı)
-295.790 -295.790 -820.733 -1.116.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.021 -89.161 -14.140 -14.140
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 41.520 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 41.520 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462
Transferler
-295.790 295.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.426 -110.337 5.529 -3.438.854 -3.564.088 -80.070 -3.644.158
Dönem Karı (Zararı)
-3.438.854 -3.438.854 -190.407 -3.629.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.426 -110.337 5.529 -125.234 -125.234
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -68.817 -83.632 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.621 1.183.050
Dönem Karı (Zararı)
-3.629.261 -1.116.523
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.629.261 -1.116.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.534.978 400.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 262.055 342.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
223.975 -21.043
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 223.975 -149.629
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 128.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.740.141 589.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -787.653 -86.148
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.510.230 307.188
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 80.253 190.732
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
814.749 3.560
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.562 171.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.213
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
799.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-273.636 310.548
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 41.713
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 61.930 268.835
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-60.617
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-274.949
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.642 5.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 73.974 -1.437.714
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.714
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
73.974
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -513.173 -189.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.931.662 1.899.242
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -88.596 308.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -162.015 2.602.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -308.223 132.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 146.208 2.469.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.647.976 -85.818
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 3.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.647.976 -89.043
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 174.299 184.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.659.363 -138.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.686.763 -1.365.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 69.679 -104.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.617.084 -1.260.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -663.401 -37.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.163.511 411.487
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -99.375 -145.850
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.262.886 557.337
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -213.958 -142.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.672 162.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.672 162.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-162.621 1.183.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
608.005 1.504.896
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
1.437.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 67.182
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 57.444
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.677 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -126.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
734.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-461.550 -2.958.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 686.273
Kredilerden Nakit Girişleri
6 686.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.991 -3.333.953
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -399.991 -3.333.953
Ödenen Faiz
6 -61.559 -310.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.166 -270.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.166 -270.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.169 286.451
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3 16.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.629.261 -1.116.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.897 -149.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.187 -75.021
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.529 -89.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.761 15.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.761 15.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.897 -149.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.644.158 -1.265.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190.407 -820.733
Ana Ortaklık Payları
-3.453.751 -444.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3 16.169
Ticari Alacaklar
7 1.537.135 1.122.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 796.009 487.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 741.126 634.807
Diğer Alacaklar
1.581.644 103.668
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.581.644 103.668
Stoklar
9 9.589.418 9.763.717
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 1.616.531
Diğer Dönen Varlıklar
20 45.436 51.200
ARA TOPLAM
12.753.636 12.673.878
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2 99.000 833.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.852.636 13.507.560
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 0 210.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 210.468
Diğer Alacaklar
170.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
170.000 0
Maddi Duran Varlıklar
11 3.534.487 3.667.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 36.639 39.092
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.280.575 2.096.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.308.477 1.759.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.330.178 7.772.513
TOPLAM VARLIKLAR
20.182.814 21.280.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 150.627 783.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 658.769 0
Ticari Borçlar
7 4.014.523 2.845.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 81.511 11.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.933.012 2.833.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 698.630 1.356.035
Diğer Borçlar
8 7.131.956 3.485.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 724.066 990.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.407.890 2.494.370
Ertelenmiş Gelirler
10 1.323.808 1.537.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 0 750.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.323.808 787.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.996 39.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.996 39.060
ARA TOPLAM
13.984.309 10.047.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.984.309 10.047.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 919.194 1.344.981
Ticari Borçlar
7 639.470 16.817
Diğer Borçlar
8 3.158.218 4.040.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 3.158.218 2.990.922
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 1.049.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.560 753.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.560 753.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 63.759 27.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.794.201 6.184.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.778.510 16.231.611
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
906.489 4.470.577
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -741.876 -616.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.427 -569.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -589.427 -569.001
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -152.449 -47.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Yasal Yedekler
73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -7.829.061 -7.533.271
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -3.438.854 -295.790
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 497.815 577.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.404.304 5.048.462
TOPLAM KAYNAKLAR
20.182.814 21.280.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753669


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.